Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?  (Přečteno 10952 krát)
D. Novotný
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline« kdy: 02.08.2023, 20:12 »

Vybírám firmu na dodání FV ohřevu vody pro rodinný dům, který zatím nemá hromosvod.

Obdržel jsem několik nabídek, kdy většina firem uzemnění FV panelů vůbec neřeší. Některé firmy počítají s vlastním jímačem pomocí zemnících tyčí - počet, rozmístění atd. se vyřeší až na místě a k tomu doplní prováděcí projekt s výpočty a nakonec vystaví revizi. Pár firem však uvedlo, že vlastní uzemnění není pro FV nutné, pokud je například k elektroměru vyveden zemnící pásek a panely by přizemnily k tomuto pásku, vše by tedy propojily. Je tohle řešení vůbec možné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline« Odpověď #1 kdy: 02.08.2023, 20:35 »

A co si představujete pod "uzemněním panelů"? K čemu to má sloužit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
D. Novotný
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline« Odpověď #2 kdy: 02.08.2023, 22:59 »

Pojem uzemnění je nějaký cizí pojem? Že vy jste mi posílal jednu z těch nabídek...

Sloužit to má například k tomu, že když si někdo otevře střešní okno a sáhne na panel, tak se mu nepostaví fimfulák...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline
« Odpověď #3 kdy: 03.08.2023, 06:29 »

Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?

Dovolím si jednoduchú odpoveď:

"Podľa súboru noriem ČSN EN 62305"

1. vypracovať analýzu rizika podľa ČSN EN 62305-2
2. Na základe analýzy rizika navrhnúť bleskozvod/hromosvod za spolupráce s ČSN EN 62305-3
3. Správne navrhnúť a umiestniť prepäťové ochrany v zmysle požiadaviek ČSN EN 62305-4
4. Vypracovať realizačný projekt podľa hore uvedených krokov (1-3).
5. Zrealizovať  dielo podľa vypracovanej dokumentácie
6. 7ykonať východiskovú revíziu
8. Protokolárne uviesť zariadenie (FVE) do prevádzky
9. Užívať si správne vyhotovené dielo

 na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Juraj Rojko
*
Offline Offline« Odpověď #4 kdy: 03.08.2023, 10:03 »

Uzemnění panelů je především nepřesný pojem. Pokud jde o ochranu vašeho fimfuláka před úrazem elektrickým proudem, tak ta musí být na DC straně zajišťena dvojitou nebo zesílenou izolací nebo malým napětím. To však neznamená, že panely se nepřipojují na potenciál země. Tím, že zmiňujete jímače, zemnící tyče, či zemnící pásek u elektroměru, není vůbec jasné jak to máte na objektu s hromosvodem a jak a co přesně se to tedy má řešit. Jinak samozřejmě platí co napsal pan Revůs - projektem se začíná a z něj vyčtete i kam a jak připojit panely a konstrukci na které jsou upevněny, jak následně řešit přepěťové ochrany atd. Vřele vám doporučuji si tuto oblast zajistit samostatně projektantem, který se na oblast ochrany před bleskem specializuje. Šance narazit na FVE firmu, která bude mít snahu toto udělat správně je nepatrná a vy jako laik nemáte šanci rozeznat správné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
D. Novotný
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline« Odpověď #5 kdy: 03.08.2023, 15:49 »

Nemám iluze, že nějaká firma zabývající se montáží bude realizovat body 1-9, tak jak je uvedeno výše. Dům nemá v současné době hromosvod. Můj dotaz spočívá v tom jak vyhodnotit jednolivé nabídky, kdy firmy uzemnění neřeší vůbec, pár jich to řeší svým způsobem, kdy panely a konstrukci propojí 16mm CYA a vše svedou k zemnícím tyčím (jejich počet se upřesní na místě). Jedna firma shodou okolností, která předložila nabídku s nejlepšími prvky a zároveň nízkou cenou chce provést uzemnění tím způsobem, že panely a konstrukci propojí kabelem pomocí CYA 16mm a tento kabel svedou dolů k zemnícímu pásku elektroměru, kde vše přes svorkovnici propojí.

Které z těchto řešení je z hlediska budoucího pořízení hromosvodu nejblíže k ideálnímu stavu (podle obecných předpokladů),  aby se nemuselo při jeho realizaci s panely hýbat tj. například je sundavat apod...

Nechci od nikoho návod, jak vše realizovat. Jen konstatování, zda a v jaké situaci je/není možné realizovat tu poslední možnost s propojením se zemnícím páskem od elektroměru?

Pro doplnění uvedu, že rozvody v domě jsou v mědi. Domovní rozvaděč je instalován v technické místnosti a mezi ním a elektroměrem je CYKY 4x16mm. V rozvaděči je poté provedeno rozdělení PEN na PE a N a instalovány chrániče. Přepěťová ochrana není. Následně například bojler, vana, měděné rozvody atd. jsou spojeny zelenožlutým vodičem na PE svorkovnici.

Abych předem nechával zhotovit projekt a následně požadoval dodávku FVE podle projektu je na RD úplná utopie. Už takhle drtivá většina firem odmítne realizaci, když mají dělat podle svého vypracovaného projektu a na vše musí dát revizi... Ano revize není u 90% instalací součástí. Natožpak, aby se řídily projektem, který vypracoval někdo jiný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
D. Novotný
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline« Odpověď #6 kdy: 03.08.2023, 15:58 »

Ještě podstatná informace. FV panely nebudou nijak propojeny s domovními rozvody. Měnič je off-grid a nelze na něj připojit nic jiného než odporové zátěže tj. bude na něj napojen tedy jen ten bojler a poté 2x elektické topné těleso na ručníky. Pokud bude dostatek výkonu, ohřeje se bojler i topná tělesa. Bojler má 2 topné patrony, kdy jedna bude na FV a druhá na síť. Každá s vlastním termostatem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline« Odpověď #7 kdy: 03.08.2023, 16:24 »

To je velmi podstatná informace. Musíte si uvědomit, že po instalaci FVE dům hromosvod již mít bude, jímačem budou panely, svodem bude vodič uzemnění a případný pásek u elektroměru bude zemničem. Asi si umíte představit, že toto není dobré řešení. Na "pásek u elektroměru" (s nadsázkou, dělá se to jinak) lze připojit panely, které jsou chráněné dobře provedeným hromosvodem a je od něj dodržená dostatečná, projektantem vypočítaná, vzdálenost. Toto uzemnění však nemá za účel podílet se na svedení části bleskového proudu.

Z toto pohledu jde správným směrem řešení firmy, která mluví o jímačích, zemních tyčích atd. Jen je potřeba aby to udělali správně. Pokud je o projekt, tak jsem myslel projekt na hromosvod, nikoli celý projekt FVE. Nevylučuji, že to udělá správně i instalační firma, ale postup nejdřív udělat (kdo na to bude dohlížet?) a pak to zakreslit nebudí důvěru.

(Jinak si dovolím tvrdit, že drtivá většina FVE má projekt i revizi. Jen o kvalitě obojího lze často s úspěchem pochybovat.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
D. Novotný
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline« Odpověď #8 kdy: 03.08.2023, 17:31 »

Přidávám perličku ze smluv o dílo:

Objednatel se zavazuje Dílo převzít, a to v místě provedení Díla uvedeném v Objednávce. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud je dílo zdárně dokončeno a revizní technik vydá protokol o revizi a neshledá na Díle žádné vady.

Prakticky podepsáním smlouvy o dílo je vše převzato, neboť když revizní technik od firmy, která FVE montovala vydá protokol o revizi, že je vše OK, tak přes to vlak nejede... Tohle ustanovení má z došlých nabídek ve smlouvě větší polovina firem a pak si ještě něco dovolte diktovat...

A to teď řeším jen to "uzemnění". Co se děje na straně za měničem, to je ještě větší divočina i pro mě jako trochu poučeného laika.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Erik Tomasek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline« Odpověď #9 kdy: 03.08.2023, 18:07 »

Co si neuděláš sám... Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline OfflineProjektant automatizace a strojů


« Odpověď #10 kdy: 03.08.2023, 19:06 »

Přidávám perličku ze smluv o dílo:

Objednatel se zavazuje Dílo převzít, a to v místě provedení Díla uvedeném v Objednávce. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla, pokud je dílo zdárně dokončeno a revizní technik vydá protokol o revizi a neshledá na Díle žádné vady.

A když si vezmete vlastního revizního technika a ten shledá vady a ty obhájí podle Nařízení Vlády a norem?
V případě sporu se nechá udělat znalecký posudek od soudního znalce a ten rozhodne...

Pokud není investor na hlavu padlý, vždy by měl splacení celého díla vázat na bezvadné posouzení od nezávislého revizního technika.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Martin Kurka
*
Offline OfflineProjektant automatizace a strojů


« Odpověď #11 kdy: 03.08.2023, 19:17 »

Uzemnění FV panelů má dvojí funkci.

1) Ochrana proti atmosférickému přepětí
Rozpadá se na objekty s hromosvodem a bez

U objektů s hromosvodem záleží na tom, jestli jde o
        a) oddálený hromosvod
nebo o
        b) hromosvod spojený s kotvením a rámy panelů (nebo v menší vzdálenosti než je vypočtená vzdálenost "s"

2) Ochrana izolačního stavu DC IT obvodů
V případě porušení izolace panelů nebo vodičů dojde při doteku na uzemněné součásti armatur FVE panelů k prvnímu zemnímu spojení a MPPT regulátory, nebo hybridní měniče aktivují svoji ochranu na unikající zemní proud na DC straně a vypnou FVE.

Z toho obojího jednoznačně vyplývá, že armatury a kotvení FVE panelů musí být pospojeny a uzemněny a že provedení záleží na reálném stavu ochrany objektu před atmosférickým přepětím ("bleskem") po instalaci FVE panelů. Instalací FVE panelů se totiž někdy i zásadně změní rizika pro objekt, chráněná hodnota a pravděpodobnos ti škod.
Na základě posouzení těchto rizik a provedení ochrany proti blesku musí být například přepěťové ochrany na DC vstupu k MPPT regulátoru zvoleny ze dvou různých typů, mění se průřezy pospojovacích vodičů, trasování DC přívodů atd atd.

Proto postup popsaný kolegou Revúsem je postup, který si má udělat i firma dodávající FVE, jinak  nemůže předat korektní provedení FVE elektrárny a stěží takové dílo projde korektní elektrorevizí.
Na druhou stranu, investor musí takovou práci zaplatit. Ale v každém případě uvedení špatného díla do správného stavu může být i několikrát dražší  - o stavebním poškození objektu při nápravě nemluvě. Takže firma, která nabízí FVE elektránu včetně ochrany proti přepětí je firma korektní a jen zdánlivě dražší, neboť v součtu nezbytných investic je nakonec mnohem levnější.

Od realizační firmy, která tyto věci zanedbává, bagatelizuje a nebo plně nechává na investorovi doporučuji rychle utéci. Nemůže totiž mínit vážně dostání slovu pro záruky a servis a bude se jen vymlouvat na závady vzniklé přepětím, nebo na "neodborné" zásahy do jejich díla. Nebo jim pro nedostatečnou nebo špatnou ochranu proti přepětí dodavatel a výrobce elektroniky nebude uznávat závady elektroniky jako záruční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline
« Odpověď #12 kdy: 04.08.2023, 06:26 »

Prakticky podepsáním smlouvy o dílo je vše převzato, neboť když revizní technik od firmy, která FVE montovala vydá protokol o revizi, že je vše OK, tak přes to vlak nejede... Tohle ustanovení má z došlých nabídek ve smlouvě větší polovina firem a pak si ještě něco dovolte diktovat...

To je bohužiaľ stav, za ktorý si môže obyvateľstvo samo.
Po FVE je taký dopyt, že dodacie doby sú neúmerne dlhé. A tak investori, aby mali svoju vytúženú FVE čo najskôr, prehliadajú také nedostatky, ktoré sú mnohokrát nezlučiteľné so zdravým rozumom, o predpisoch nehovoriac.

Nik nezaplatí za auto s drevenými kolesami a plexisklom namiesto okien plnú sumu.Ale za elektráreň v podobnom stave ÁNO a ešte si bude pochvaľovať, aké to bolo výhodné.
Pokiaľ investori nebudú za svoje nemalé peniaze vyžadovať poriadnu kvalitu, nikam sa nepohneme.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Erik Tomasek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline« Odpověď #13 kdy: 04.08.2023, 10:36 »

Pardon, tazky OFFTOPIC.

Je to o tom, ze lidi je malo.. nemame ludi.
Staval som dom, 90% svjpomoc, prave z dovodu, ze odbornikov nebolo.
Priklad fasadnici, to je vec, co sa tazko robi v 1 osobe, ja by som toho schpny bol, ale manzelka ze nemame cas, tak dobre, vedel som, ze to dopadne zle, lebo ja takych odbornikov priam pritahujem.
Cena bola priemerna, nebola nizka, odporucanie od rodiny na nich.
Prisli, nacenil mi lepidlo na fasadu za 5eur/vrece a spominam si na slova, budem citovat toho sefa "firmy" - "ja nie som taky, ze nakupim vrece za 1 euro a predam ti za 5 eur"
nie, nie je, mal pravdu, nasiel som to vrece za 2eura..
OK, tak som kupil kvalitnejsie lepidlo, C2 (flexi)
v TL (tech list) sa pise, ze vrstva musi mat minimalne 4mm, ked som toto povedal sefovi "firmy" tak povedal, ze "NO tak nech mi pride technik ukazat ako sa nanasa 4mm"
(PS: lepil som dlazby, aj obklady, svojpomocne, nie je problem dosiahnut 4mm vrstvu)
Perlicka na torte, mal som take pomerne "hi tech" na nas region okenne listy, on na ne kydal, ze to je hnus, ze ide mi kupit normalne take s akymi pracuju.
Ochdazal so slovami "a kde si kupil tie listy? bol som v troch stavebninach, nikde nechapali ze take existuju, nepredas mi ich?"
tak zrazu je zakaznik dobry, ked chcei nformaciu, ale ked s tym mal robit (robi sa s tym tak ako s beznou krycou listou),  tak bol mudry
potom prepisal cenovu ponuku, SFALSOVAL ju, mal som dokaz (CP na mail mi poslal),  on tu CP nehorazne lzivo prepisal, ale necakal, ze na to pridem.
Okrem toho, fasada sa po 2 rokoch rozpada. Pancovali aj penetracny nater, aby usetrili 50eur, pricom nemali limit na material, nedal som im financny limit
Aha a este dalsia vec, perlicka č2
Ponukal fasadu istej znacky, znacka je OK, ale ma 2 verzie
basic a profi
zaplatil so mza profi, priniesol basic, pytam sa ze preco, a on ze "Nemali kyble profi, tak pouzili kyble basic, ale je tam profi omietka vnutri"
znovu idem pozriet TL, volam do vyrobi, hovoria ze je to blbost, ale vtip je aj toto
technik vyroby cislo 1 "tam je rozdiel len to, ze profi je certifikovane"
a ked pozeram TL, hustota bola 1.6g/cm3 u basic a 1.9cm3/g u profi, tak ten ceritfikat tam popleli a ziskali hustejsiu omietku?
technik vyroby 2 mi povedal, ze je tam rozdielne kamenivo, jedno z Rakuska(basic) a druhe z Madarska (profi)
To uz logiku dava, kedze kamenivo moze mat hustotu 2-3 g /cm3.
Ale chapete tento princip?
Aby zakaznik robil inspektora Colomba a zistil, ci mu odbornik neklame?
A to je len fasada, mam viac historiek, prakticky len elektrikar, ktory mi robil bleskozvod bol nastastie normalny, paradoxne aspon ten bleskozvod je snad OK, neklamal, zapytal dobru cenu, odmeral, dal reviziu.
Bezny clovek nema sancu proti takym podvodnikom
A jasne, a dalsia vec, dal mi zalohu, doklad, a jeho zivnost bola zrusena pred 3 rokmi, cize nelegalna praca, ale dajme tomu, ze mna to zauimat nemusi, mna zauima kvalita prace a pristup z zakaznikovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Erik Tomasek
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline« Odpověď #14 kdy: 04.08.2023, 10:37 »

Dlhy prispevok, uz len dodam:TOTO je realita na Slovenskom trhu.

A toto je dovod, preco chcem FVE instalovat radsej sam, len potrebujem najst projektanta, ktory neude ako ten fasadnik...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak vypočítám odběr zařízení a jak ho napájet fotovoltaickým článkem?
 Jak připravit elektroinstalaci na případné voltaické články?
 Mám připojit solární kolektor přímo na hromosvod nebo vytvořit jiný svod?
 Kdo má zkušenosti s fotovoltaikou?
 Dobíjeli jste akumulátor fotovoltaickým panelem?
 Musím solár spojit s hromosvodem?
 Co znamená zkratka kWp a jaký je poměr ke kWh
 Kdo má největší profit z vybudování fotovoltaické elektrárny?
 Jaká schématická značka se používá pro jeden fotovoltaický panel?
 Jak správně provést domovní instalaci a napojení ze solárních kolektorů?
 Existuje přístroj na hlídání směru toku eletrického proudu?
 Kdo máte praktickou zkušenost, jaká je návratnost u fotovoltaické elektrárny?
 Jaký je váš názor na obnovitelnou energii ze slunce, větru a bioplynu?
 Jak jistit a kde připojit FVE do stávající instalace?
 Nemáte nejakou predstavu o cene pripojeni FVE k vn vedení?
 Lze dát v případě PV měniče místo odpojovače jistič?
 Jak revidovat solární elektrárny před připojením do sítě?
 Existuje program na výpočet, navrhovanie fotovoltaických ostrovných systemov?
 Můžete mi vysvětlit princip zapojení fotovoltaické elektrárny?
 Jak maximálně využívat FV elektrárnu a nedodávat přitom energii do sítě?
 Jak změřím elektronicky směr střídavého proudu FVE?
 Kolik GWp fotovoltaických elektráren "udrží' přenosová soustava ČEPS?
 Jak se provádí ověřování ochrany před úrazem elektrickým proudem u PVE?
 Jak správně nabíjet Pb aku solárními panely?
 jak vyřešit přepínání fotovoltaický panel-síť?
 Jak správně postupovat při revizi fotovoltaických článků a co napsat do zprávy?
 Jaké jsou termíny revizí fotovoltaiky?
 Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?
 Mohu provédst zásah na vnitřním zapojení střídače?
 Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?
 Používají fotovoltaické elektrárny 3 fázové měniče?
 Co si myslíte o účinnosti svícení na fotovoltaické elektrárny v noci?
 Jak se řeší fázování střídačů FVE na siť?
 Připojí se ČEZ k žalobám proti výstavbám FVE?
 Hrozí kolaps firem zabývajících se montáží fotovoltaiky?
  Je nutné dávať tretiu dištančnú vzperu blezkosvodu na FVE?
 Ako správne vypočítať dostatočnú vzdialenosť bleskozvodu pri FV elektrárni?
 Jste také názoru, že střídač u FE je její nejcitlivější místo?
 Bude to argument pro zastánce fotovoltaik výroben?
 Myslíte si, že je vracení energie zpět do sítě \
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Typy instalací střídačů
 Návrh vyhlášky o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
 Střídače Fronius v největší rakouské solární elektrárně
 Jaky instalovat výkon fotovoltaického systému?
 Vyplatí se nainstalovat fotovoltaické panely na střechu RD?
 Jak zapojit fotovoltaický ostrovní systém s více regulátory?
 LAPP: Kabeláž pro zelenou energii od Lapp Group
 Přispívají FVE k nižšímu zatížení sítě?
 Jak zajistit změnu způsobu výkupu elektřiny z fotovoltaiky?
 Je možné ohřívat bojler fotovoltaikou?
 Čím může být ovlivněno měření fotovoltaické elektrárny?
 Phoenix Contact pro fotovoltaické elektrárny
 Jak funguje měnič napětí ve fotovoltaické elektrárně?
 AMPER 2011 - Česká fotovoltaická asociace, Fotovoltaika v Česku na ústupu
 Škodí krátký zkrat solárnímu panelu?
 Fotovoltaické elektrárny na velkých střechách, volných plochách a jejich ochrana před bleskem
 Ako správne pripojiť solárne kolektory na hromozvod?
 Jak jednoduše snížit napětí u solárniho panelu?
 Mají provozovatelé FVE problémy, když jsou FVE k prodeji?
 Jaké je správné označení napěťové hladiny u fotovoltaického generátoru ?
 Jaké je potřeba stavební povolení pro FV panel na střeše?
 Aký je ideálny sklon fotovoltaického panela?
 Mohu připojit osm fotovoltaických článků přímo na bojler?
 LAPP KABEL: ÖLFLEX SOLAR XLS-T a ÖLFLEX TRAFO XLv
 Jak se zapálí (vznítí) solární elektrárna a jak ji pak hasit?
 Co by mohlo být příčinou výpadků FVE 100kW?
 Jak často se dělají revize na fotovoltaických elektrárnách?
 Doporučíte mi střídač na FVE?
 Hořelo trafo FVE. Má někdo bližší informace?
 Vezmete si nějakou inspiraci z ostrovního režimu Filipa Procházky?
 Je nutná "chytrá" kompenzace asyn generátoru pro MVE?
 Bude stát vracet nakradené přeplatky za OZE?
 LPE: Výstavba a provoz fotovoltaických elektráren, související povinnosti provozovatelů
 Jaká je spotřeba střídačů FVE když nevyrábí?
 Co kdybych si pro maximální využití FVE svítil na panely umělým osvětlením?
 Jste provozovatelé fotovoltaiky? A máte dokumentaci v pořádku?
 Co se stane, když nezapojím mezi akumulátor a solar panel diodu?
 Turbo Energy optimizér výkonu pro fotovoltaické panely
 ČSO 2012: Analýza účinnosti energetické jednotky v ostrovním provozu
 Umisťování fotovoltaických systémů
 Navrhování fotovoltaických systémů
 Bezpečnost fotovoltaických systémů z hlediska právních předpisů a technických norem
 Co je to "protokol o nastavení ochran" u FVE?
 Je bydlení v těsné blízkosti fotovoltaické elektrárny bezpečné?
 Musí být veden deník u fotovoltaických elektráren?
 Jaké zařízení využít pro spínání el. ohřevu TUV podle slunečního svitu?
 Jsou FV panely součástí revize elektro?
 Ktera cast nakladu je dulezitejsi pro investici do aku u FVE?
 Vzpomeneme si před volbami jak to bylo s FVE?
 Jaký volit průřez kabelu nn pro FVE 30kWp?
 Je v pořádku když v noci nelze vstoupit do menu střídače?
 Má být poplatek na obnovitelné zdroje podle velikosti hlavního jističe ?
 Dáte mi tip na projektanta MVE?
 SOLID TEAM: Michal Kříž o fotovoltaických systémech spojených s elektrorozvodnou sítí
 Aké existuju možnosti meranie a vizualizácie slnečného príkonu?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Ředitel ČFA Jan Baroch o stavu a vývoji fotovoltaiky
 Jak se správně propojují sendvičové panely u zemědělských staveb?
 Je pro zdraví nebezpečné sedět 1-2 metry od solárního invertoru?
 Je nutne istit vedenie od solarneho panela poistnym odpajacom na oboch poloch?
 Jak měří 4Q elektroměr spotřebu při použití 3F střídače fotovoltaiky?
 DEHN: Ochrana před bleskem a přepětím pro fotovoltaické elektrárny z pohledu soudního znalce
 Jak zjistím, že fotovoltaický bojler funguje správně?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 Jak udělat přípravu na novostavbě pro fotovoltaiku?
 Je vhodnější k RD s fotovoltaikou 1f nebo 3f přípojka?
 Jaký byl výkup alternativních zdrojů elektřiny v roce 2010
 Je reálné postavit ostrovní systém pro napájení kamery a LED reflektoru?
 Je nutné HDO v součinosti řízené FVE?
 Už někdo narazil na solární tašky?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
 Dlouhé Stráně mají nejvýše položenou fotovoltaiku v Česku
 Máte zkušenost s využitím Virtuální baterie pro solár ?
 Solek Group připojila do sítě třetí fotovoltaickou elektrárnu v Chile
 Může být hromosvod dle ČSN 34 1390 stále dostačující pro novou fotovoltaiku?
 JAREG FVE – systém dispečerského řízení FVE
 Proč je rozpor v prodrátování fází v rozvaděči s FVE?
 Je dnes efektivní na střeše RD 1.fázová nebo 3.fázová FVE?
 Jak zhodnotit stávající FVE, kde u měniče, není žádné oddělení, a není FI?
 Stovka fotovoltaických panelů pro Prostějov
 Zajímáte se o doporučení správné instalace FVE?
 Co vše je nutné prověřit při revizi malé vodní elektrárny?
 Největší solární projekt vznikne v USA
 Může úspěšně projít revizí tento rozvaděč pro hybridní FVE?
 Fotovoltaicke panely na plechovej streche, ako ich uzemnit?
 Jak bude výhodná FVE vzhledem k rozfázování jednotlivých zátěží v domě?
 Fotovoltaické komponenty a dobíjecí stanice od specialistů ELKOV energy
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 Z čeho se skládají náklady na pořízení fotovoltaické elektrárny?
 Jak připojit 3 fazová čerpadla z vrtu na FVE?
 Kdy AL vodič znemožní realizaci fotovoltaiky?
 Jakou kabeláž připravit pro budoucí FVE?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Kolik stojí likvidace solárních panelů?
 Dáva niekto SPD T3 pred Victron MPPT regulator ?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Existuje řešení PID jevu FV panelů?
 Jak je fotovoltaická elektrárna GridFree FVE efektivní a realizovatelná?
 Co myslíte, jsou montéři FVE dobří hromosvodáři?
 Jak nechránit fotovoltaické panely před bleskem?
 Čím přepínat výstup střídače fotovoltaiky?
 Návrh systému ochrany před bleskem u FVE
 Nešel by dražický bojler napájet z fotovoltaiky přímo, bez střídače?
 Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?
 Proč je dobré na FVE oddělovat DC kabely + a -?
 Je automatický přepínač sítí oddělením dle podmínek NZÚ?
 Je pro pozemní FVE potřeba provádět analýzu rizik?
 Máte někdo zkušenost s připojením zálohovaného výstupu FVE měniče GOODWE ?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Co blokuje vyrobenou elektřinu doma z FV?
 Je nutné pro každý 4 panelový string použít vlastní SPD?
 Funguje přepínač sítí obousměrně?
 Musí mít elektromontážní firma na montáž FVE do 50kWp licenci?
 Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
 Vztahuje se NV 378/2001Sb. na FVE rodinných domů?
 Kde je uvedena povinnost pravidelně revidovat FVE na RD?
 Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?
 Jak předejít odpojení DC zátěže u FVE pokud se nemohou dveře rozvaděče uzamčít?
 Co byste poradili na špatnou instalaci ošizeným odběratelům FVE?
 Revize fotovoltaických systémů v roce 2022
 Víte, že k montáži FVE je už potřeba osvědčení o profesní kvalifikaci?
 Stačí na půdu kabel pro FVE 4x4?
 Co potřebujete vědět o provedení rozvaděčů pro FVE?
 Kdo hlídá kvalitu montáže FVE?
 Připojí ČEZ mikrozdroj k elektroměru v provedení s přední maskou od 1.1.2023 ?
 Lze solárne káble ukladat v súbehu so silovými káblami?
 Hrozí nám ohledně FVE polský model?
 Jaký typ chráničky použít pro DC kabely z FVE elektrárny?
 Podle čeho a jak navrhujete bateriová uložiště?
 EATON ONLINE TOUR: Jisticí a ochranné přístroje pro domácí fotovoltaické elektrárny DNES ve 13:00 hodin ŽIVĚ
 Jak pomohu FVE při ochraně před přepětím, když CYA ochran připojím na hromosvod?
 Jaké jsou možnosti realizace FVE v domovním rozvodu TNC?
 Je možné pripojiť 1500W spiralu bojlera na zdroj FV 500W?
 DC/DC konvertor s vysokým vstupním napětím
 Proč při vypnutí elektřiny distributorem vypadne hlavní jistič?
 Jaká je pokuta za přetoky do sítě v době montáže FVE (ČEZ)?
 Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
 Odkud plyne povinnost zhotovit analýzu rizik pro FVE dle 62305-2?
 eGra: Co provozovatelé FVE o svých investicích neví?
 Jakým svodičem chránit střídač fotovoltaického systému?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?
 Jaký bude asi přínos řízení fotovoltaického systému neuronovou sítí?
 Jaké jsou nejčastější závady při budování FVE?
 Nová laboratoř a fotovoltaický polygon na FEKT
 Prošli jste procesem připojení mikrozdroje do 800W u EG.D?
 RTU: Řešení WAGO v energetické automatizaci
 Podle jakých zásad se řídíte u FVE vy?
 Zapište si přednášku o FVE 6. února 2024 na Elektrika.TV
 Je ENIKA váš dodavatel fotovoltaických komponent?
 Jaký je minimální odstup DC kabelů PV od AC kabelů?
 Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné?
 Jaký systém fotovoltaiky použít pro ohřev vody v bojleru?
 Co dodat k provádění fotovoltaik?
 Musí být u fotovoltaického systému instalována přepěťová ochrana?
 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.