Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa
| | |-+  Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jsou podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. postaveny pravidelné revize do šedé zóny?  (Přečteno 12918 krát)
Miroslav VALTA
*
Offline Offline
WWW
« kdy: 25.07.2010, 13:06 »

15. března 2010 vyšla nová vyhláška č. 73/2010, o vyhrazených elektrických technických zařízeních, která nabude účinnosti k 1. červnu 2010, která mimo jiné ruší, také vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb.,  kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, a definuje třídy elektrických zařízení a oprávnění revizních techniků pro provádění jejich revizí.
Kdo by čekal, že se dnem její účinnosti vyjasní sporné otázky, které vyvstaly zejména po aktualizaci ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 v roce 2005, bude zřejmě zklamán. Spíše než řešení jsme se dočkali  dalších zmatků a problémů. Hlavní nedostatek nové vyhlášky spatřuji v absenci jakékoli zmínky o pravidelných revizích vyhrazených elektrických zařízení ve smyslu platných norem (zejména ČSN 33 1500 nebo ČSN 33 1600).

V příloze č. 1. odstavci 3, je pouze definována povinnost provádět revize před uvedením zařízení do provozu. Již nyní jsou ohlasy i ze strany OIP, že nová vyhláška bude činit v jejich práci značné obtíže, zejména v oblasti vyžadování pravidelných revizí vyhrazených elektrických zařízení.

Jsou zde samozřejmě ustanovení zákoníku práce o prevenci rizik, nebo prováděcí vyhlášky č. 378/2001 Sb. o pravidelných kontrolách technického stavu zařízení, nejméně 1x ročně. Nicméně tato kontrola technického stavu není revizí a může ji provést pověřený zaměstnanec podle průvodní dokumentace k technickému zařízení.

Ani zákon o státním dozoru nad bezpečnostní práce č. 174/1968 Sb.,  ve svém § 7b, odstavci b),  práci inspektorů nijak neřeší, protože se při stanovení bližších podmínek kladených na vyhrazená technická zařízení, pokud jde o úroveň jejich bezpečnosti, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci odvolává právě na prováděcí vyhlášky jednotlivých druhů vyhrazených technických zařízení.

Výsledkem práce našich zákonodárců je tedy vyhláška, která vyhrazeným elektrickým zařízením upírá povinnost pravidelných revizních úkonů a je tedy na provozovateli, jak se v tomto případě rozhodne. Bohužel se tím samozřejmě dostáváme do situace, kdy jsou elektrická zařízení, z hlediska legislativy, považována za nejméně nebezpečná z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a revizí.  Alespoň tedy do další technické novely tohoto paskvilu.


#105#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bezpečnost práce, požární ochrana, revize elektro, chemické látky, odpady České Budějovice
Revizní technik E2/A,
osoba odborně způsobilá v PO (podle z.č. 133/1985 Sb.)
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (podle z.č. 309/2006 Sb.)
Pyrokontrol.cz
Jiří Buben
*
Offline OfflineRevize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.07.2010, 13:46 »

Ano souhlasím, že nová vyhláška v některých otázkách vnáší další zmatek do našeho právního systému. Nejsem odborník na legislativu, ale domnívám se, že povinnost pravidelných revizí vyžaduje zákon 309/2006 Sb. v §4.

Cituji:

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být
a)      vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
b)      vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
c)      pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Miroslav VALTA
*
Offline Offline
WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.07.2010, 14:11 »

Právě onen odkaz na prováděcí předpis je, podle výkladu inspektorů OIP a SUIP, odkazem na prováděcí vyhlášku zákona č. 174/1968 Sb.,  tedy vyhlášky k jednotlivým druhům VTZ, v případě VEZ je to právě vyhláška č. 73/2010 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. je považován za prováděcí zákon k ustanovením zákoníku práce, zejména §101 - 106.

Onen nesoulad v právních předpisech poté způsobuje to, že při projednávání případného přestupku na úseku vyhrazených technických zařízeních (zákon o inspekci práce č. 251/2005 Sb.,  § 20, odstavec 1a)),  je brán v potaz pouze odkaz na prováděcí předpis k vyhrazeným technickým zařízením - prováděcím vyhláškám. To pramení z odkazu na zdroj č. 65 v zákoně o inspekci práce v §20, odstavci 1a).

Takže aby byl zmatek dokonalý, nic není vymahatelné a pokud se zaměstnavatel rozhodne, neprovádět pravidelné revize, průměrný právník jej z případné sankce vyváže. Nehledě na fakt, že inspektoři OIP o problému vědí a mají předběžný pokyn toto zatím nepokutovat. Je to Bangladéš Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bezpečnost práce, požární ochrana, revize elektro, chemické látky, odpady České Budějovice
Revizní technik E2/A,
osoba odborně způsobilá v PO (podle z.č. 133/1985 Sb.)
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (podle z.č. 309/2006 Sb.)
Pyrokontrol.cz
Jiří Buben
*
Offline OfflineRevize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 25.07.2010, 14:26 »

Takže do prvního průšvihu a soudního sporu, který by tu vytvořil precedence se asi nic nezmění.  Hněv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Miroslav VALTA
*
Offline Offline
WWW
« Odpověď #4 kdy: 25.07.2010, 14:33 »

Bohužel. Vyhláška č. 73/2010 Sb. není špatná, jen jí prostě něco chybí a to něco je fatální... Hlavně že jsou zde definovány třídy revizních techniků a požadavky na obsah revizních zpráv.... Smutek

V bezpečnosti práce by se mělo postupovat jen kupředu, protože každý krok zpět zbytečně ohrožuje zdraví a životy. To je můj osobní názor. Můj mistr odborného výcviku, kterého si dodnes vážím, nám k ustanovením norem a zákonů říkával, že za každým nařízením si máme představit zraněného nebo mrtvého Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bezpečnost práce, požární ochrana, revize elektro, chemické látky, odpady České Budějovice
Revizní technik E2/A,
osoba odborně způsobilá v PO (podle z.č. 133/1985 Sb.)
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (podle z.č. 309/2006 Sb.)
Pyrokontrol.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline
« Odpověď #5 kdy: 26.07.2010, 08:43 »

Ano souhlasím, že nová vyhláška v některých otázkách vnáší další zmatek do našeho právního systému. Nejsem odborník na legislativu, ale domnívám se, že povinnost pravidelných revizí vyžaduje zákon 309/2006 Sb. v §4.


To je sice správně, ale má to jeden háček - zákon 309/2006 se zabývá bezpečností v pracovně právních vztazích, je jakýmsi doplňkem Zákoníku práce. Takže je problém jej aplikovat pokud jde např. o služby, školy,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jakub Drbohlav
*
Offline Offline
« Odpověď #6 kdy: 26.07.2010, 12:20 »

Takže do prvního průšvihu a soudního sporu, který by tu vytvořil precedence se asi nic nezmění.  Hněv


Bohužel/bohudík (nehodící škrtněte) nejsme v USA a nemáme precenční právo. Takže soudy sice přihlížejí k již vydaným rozsudkům, ale nemusejí je brát v potaz.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Obyčejnej elektrikář, §6, §7, §8, §10 se zaměřením na záložní zdroje a požárně bezpečnostní zařízení.
OZO v požární ochraně dle zák. 133/1985Sb.
Jiří Buben
*
Offline OfflineRevize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 26.07.2010, 22:42 »

To je sice správně, ale má to jeden háček - zákon 309/2006 se zabývá bezpečností v pracovně právních vztazích, je jakýmsi doplňkem Zákoníku práce. Takže je problém jej aplikovat pokud jde např. o služby, školy,...

Dovolím si oponovat. Například škola, má nějakého zřizovatele, ale je to právní subjekt a zaměstnává lidi i když poskytuje veřejnou službu. Takže má zaměstnance a na školu se dají aplikovat pracovně právní vztahy. Tudíž zákoník práce i zákon 309/2006 Sb a další navazující předpisy.
Ale souhlasím s tím, že se tento zákon nedá aplikovat paušálně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline
WWW
« Odpověď #8 kdy: 26.07.2010, 23:53 »

Zde uvádíte pravdivou informaci :
Hlavní nedostatek nové vyhlášky spatřuji v absenci jakékoli zmínky o pravidelných revizích vyhrazených elektrických zařízení ve smyslu platných norem (zejména ČSN 33 1500 nebo ČSN 33 1600).

a z ní dále dovozujete toto :  Nerozhodný

Výsledkem práce našich zákonodárců je tedy vyhláška, která vyhrazeným elektrickým zařízením upírá povinnost pravidelných revizních úkonů ...

To, že se vyhl.č.73/2010 pravidelnými revizemi nezabývá přeci ještě neznamená, že by je popírala.  nenene
Tato vyhláška řeši zařízení uváděná do provozu, nikoli provozovaná.
To tvrdí svorně zástupci jak OIP, tak i TIČR - viz zde : ...diskuse.ele ktrika.cz/index.php/topic,16366.msg111849.html#msg111849

a nebo ještě lépe a přímo od pramene je to uvedeno ve vámi uveřejněném stanovisku zde : ...diskuse.ele ktrika.cz/index.php/topic,16659.msg114085.html#msg114085
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Miroslav VALTA
*
Offline Offline
WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.07.2010, 01:42 »

Možná se nechápeme.
Vyhláška č. 73/2010 Sb. je prováděcím předpisem ve smyslu ustanovení §7b),  zákona č. 174/1968 Sb. pro vyhrazená elektrická zařízení. Jak je možné, že prováděcí vyhlášky ostatních vyhrazených technických zařízení podle stejného paragrafu obsahují zmínky i o pravidelných revizích, jakožto předpokladu pro jejich bezpečný provoz, protože se jedná o technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

V mnou uveřejněném stanovisku se SUIP nevyjadřoval k pravidelným revizím, ale k provádění revizí zaměstnanci s §5-8 podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.,  což v posledním odstavci, který jste citoval je jasně uvedeno.
 
Cituji:
Dne 15. března 2010 vydalo MPSV Vyhlášku č. 73/2010 Sb.,  o stanovení vyhrazených elektrických
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti,
s platností od 1. června 2010. Dle našeho názoru vydání nové Vyhlášky MPSV č.73/2010 Sb.,
nepřineslo konkrétní vyřešení problematiky v oblasti provádění revizí elektrických spotřebičů
během používání, jelikož nová vyhláška řeší pouze uvedení zařízení do provozu, a nikoliv jeho
provoz samotný. Z tohoto důvodu se domníváme, že není důvod měnit stanovisko generálního
inspektora SÚIP k této problematice.


Tuto otázku jsem konzultoval s několika inspektory OIP a na tomto výkladu jsme se bohužel shodli.

Vaše stanovisko se dá vyložil i tak, že víte o vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí, která vyhrazeným elektrickým zařízením přiznává povinnost pravidelných revizí, ne pouze při jejich uvedení do provozu tak, jak je to u ostatních VTZ podle §7b) zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

Pokud o ní víte, prosím podělte se o ni.  Děkuji
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Bezpečnost práce, požární ochrana, revize elektro, chemické látky, odpady České Budějovice
Revizní technik E2/A,
osoba odborně způsobilá v PO (podle z.č. 133/1985 Sb.)
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik (podle z.č. 309/2006 Sb.)
Pyrokontrol.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakým způsobem provést revizi pracovního stolu?
 Jakým způsobem a podle jaké normy se provádí revize, kontrola nabíječky?
 Jak lze provést revizi elektoinstalace, když od ní chybí dokumentace?
 Jak provést revizi napětovo-frekvenční ochrany?
 Podle jaké ČSN se pravidelně reviduje pevně připojený ventilátor ?
 Jakým způsobem provést revizi osvětlení v objektu ?
 Co dělat, když nemohu provést kompletníí revizi ve svém domě?
 Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
 Jak posuzovat opětovnou montáž hromosvodu?
 Aké vyjadrenie by mal RT zapísať vo východiskovej revízii k uvedenému stavu?
 Jak zlegalizovat a zrevidovat staré stroje ?
 Ako posudzovať pri revízii prostredie (so starým protokolom o prostredí)?
 Co znamená provést revizi jen "odběrného zařízení"?
 Jakým způsobem provádět elektronický záznam o revizi spotřebiče?
 Kde končí revize instalace společných prostorů?
 Musíme při revizích odpojovat i jiné ventilátory ?
 Musím merať a zapísať do revíznej správy hodnoty Zs?
 Nebude kontrola instalace provedené investorem náhodou také něco stát?
 Nemá tu niekto podrobný popis meraní revizneho technika?
 Jak provést revizi 3fázového vysavače přístrojem Revex 51?
 Opravdu existuje stále požadavek na hodnocení stavu revidovaných zařízení?
 Podľa čoho účtujete revízie elektrických zariadení?
 Je dle revizí ve skutečnosti el. zařízení schopné nebo neschopné ?
 Je tato revizní zpráva v souladu s normou?
 Ako vykonať reviziu tlakovej kanalizácie?
 Kolik osob smí vypracovat jednu revizní zprávu?
 Dělá se revize nabíječek, svářeček r.v:1950 až 1985 dle starých ČSN nebo nových?
 Je lepší napsat do RZ nevyhovuje, než vyhovuje po odstranění závad?
 Jak vyhodnotit revizi skartovačky s Ipe 5mA ?
 Je možné dělat revizi servrovny bez vypnutí?
 Jak posuzovat elektroinstalaci z přiloženého obrázku?
 Jak revidovat miniharmonium DELICIA více jak 30 roků staré?
 Jakou napsat do RZ závadu při jištění 3f zásuvky 32A deonem 40A?
 Existuje obecně spolehlivý postup revize?
 Provádíte revize v EX prostředí? A máte dost informací?
 Jakým způsobem jsou zahrnuty do výchozí revize slaboproudá zařízení?
 Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu?
 Znáte osobně revizního technika, který píše revize od stolu?
 Jak revidovat přípojku ještě bez elektroměru?
 Musí být v revizní zprávě hromosvodu uvedena metoda měření?
 Není to přeháňka požadovat na dům z minulého století dnešní výchozí revize?
 Jak se provádí revize "formou vyhledávání"?
 Používáte klasické karty na revize el. nářadí a spotřebičů?
 Jaké máte zkušenosti s tiskárnou a čtečkou kódů?
 Provoz, údržba a revize přípojek vysokého napětí
 Jak najednou revidovat skupiny garáží patřící různým vlastníkům?
 Může RT napsat do revize 2.5mm vodiče, když jsou ve skutečnosti jen 1.5mm?
 Revizní technici a soudní znalci versus tržní zákony aneb Máme jen je?
 Postupy a měření při revizích ve zdravotnických prostorech
 Zahrnuje revize elektroinstalace objektu i neměřenou část distributora?
 Co musí obsahovat revize přívodu k čističce odpadních vod?
 Jak je možné, že někteří revizní technici vydávají RZ od stolu?
 Proč má skoro každý RT jinou nastavenou hodnotu izol.odporu v MP ?
 Proč revizní technik posouvá hranice svých pravomocí?
 Jak má vypadat zhodnocení/závěr revizní zprávy?
 Revidujete po kompletní rekonstrukci HDV bytového domu i vedení až do bytů?
 Je možné v revizi u revizních závad uvádět odkaz na neplatné normy?
 Je nedodržení připojovacích podmínek důvod k nevydání revize?
 Musím upozornit na závady instalace v části která není předmětem mojí revize?
 Je nutné opisovat předešlé revize?
 Je možná revize elektroinstalace, ke které neexistuje žádná dokumentace?
 Pokud při závadě napíši v revizi odkaz na starší normu je to špatně?
 Musím provést revizi i vývodu z ER pro připojení nebo stačí jen revize přípojky?
 Napadá vás ve vaší branži využití kontroly rentgenem?
 Mohu vypracovat kratší revizní zprávu s odvoláním na podrobnosti v dokumentaci?
 Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
 Je lhůta od provedení revize a jejímu předání provozovateli?
 Lze vytvořit revizní zprávu nové elektroinstalace "na dálku"?
 Lze napsat revizi na samotný přívodní kabel, případně jakou?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Podrobnosti o využití termografie v průmyslu
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Musí projektant podepsat revizní zprávu?
 Je nutné provádět revizi na zařízení, které je připojené ke zdroji 24V?
 Ako zrevidovať tester hydraulických častí vstrekovacích lisov?
 Jak zrevidovat panelákové chodbové jádro (PEJ) po rekonstrukci?
 Jaký volit závěr revizní zprávy hromosvodu?
 Kdy se nemusí provádět revize LPMS?
 LED inspekční svítilny a montážní reflektory ELWIS PRO
 Jak má vypadat formulář posudku elektrického zařízení pozaplavení?
 Co je nutné revidovat při změně sazby na D57d po zapojení tepelného čerpadla?
 Jaké jsou termíny revizí v objektech kde jsou předměty vysoké hodnoty?
 Mohu do revizní zprávy napsat své vlastní doporučení?
 Aký je najlepší postup pri revízii inštalácie s predradeným prúdovým chráničom?
 Co vše musí obsahovat projekt pro provedení revize?
 Má revizní technik povinnost uvést v RZ výsledky měření na proudovém chrániči?
 Jak dobře zrevidovat obchody a prodejní stánky?
 Mohu do revize napsat dle 34 1390 splňuje a dle 62 305 nespňuje?
 Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
 Platí se nově zvlášť za revizní zprávu a za revizní štítek?
 Lze revidovat zásuvku 230V pro kotel, při napájení ze staveništního rozvaděče?
 Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
 Je možná revize pouze na straně spotřebiče/zařízení?
 Jaké známe druhy revizí?
 Bezpečnost při provádění revize
 Kdo může revidovat instalaci bytu?
 Ako posúdiť sušiace zariadenia?
 Jaká jsou specifika revizí spotřebičů, které jsou užívány hasičskými sbory?
 Je při výměně a revize rozvaděče nutná i revize celého objektu?
 Ako zrevidovať dopravné potrubie k linke?
 Jak se revidují pevně připojené spotřebiče?
 Podle které ČSN provést revizi na nádražní automaty (pevně připevněné k zemi)?
 Lze vystavit kladnou revizi i při nesouladu s normou?
 Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?
 Je nutné do revize uvádět číslo osvědčení montážní firmy?
 Je nutné uvádět v RZ že byla provedena dle Zákona 250/2021Sb?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak hodnotíte stav bezpečnosti revidovaného el. zařízení bez dokumentace?
 Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
 Je nutné revidovat zahraniční zapůjčenou techniku podle českých norem?
 Zásah do rozvaděče pro připojení FVE, je změna výrobku a jak poté revidovat?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Je možné napsat na jednu revizní zprávu více spotřebičů?
 Musí výchozí revize el. zařízení mít podklad dokumentaci skutečného provedení?
 Jaké podklady pro výchozí revizi elektroinstalace?
 Používáš ve své odborné praxi dron, kde?
 Jak provést pravidelnou revizi EZ, když zákazík nedoloží výchozí revizi?
 BM -Plná verze Odborná způsobilost dle nv 194/22 Sb.
 Jak dalece může být revize bez přítomnosti revizního technika validní?
 Lze revizí spolehlivě odhalit nedotažený šroub středního vodiče v 1F zásuvce?
 Když revize FVE a TČ ztratí svůj smysl
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Je rozdíl mezi výchozí revizí FVE pro ohřev vody v bojleru a výchozí revizí RD?
 Ako postupovať pri PERIODICKEJ OPaOS LPS ak je VYCHODISKOVA OPaOS chybná ?
 Musí se dělat revize rozvaděče jako výrobku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.037 sekund, 22 dotazů.