Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je napájecí kabel pro nabíječku elektromobilů v areálu investora stavbou?  (Přečteno 3226 krát)
Jiří Smílek
*
Offline Offline« kdy: 30.08.2021, 19:45 »

Zpracovávám projekt na instalaci nabíječky v areálu investora. Nabíječka je napojena z rozvaděče investora kabelem CYKY ve výkopu v zemi  v hloubce 70cm.

Stavební úřad chce dokumentaci pro územní souhlas. Z mailu investora:
 
"pro dobíjecí stanice vybavené výlučně běžným dobíjecím bodem není třeba dle § 79, odst. 2, písm. u) stavebního zákona („SZ“) žádné povolení."

My, ale v areálu budeme realizovat přípojku elektro, pro kterou dle § 103, odst. 1, písm. e),    bodu 10 „SZ“ není třeba stavební povolení ani ohlášení, ale dle § 96, odst. 2, písm. a) „SZ“ je třeba územní souhlas.

Invest se dle mne mýlí, neboť se nejedná o přípojku - tedy Přípojku nn z distribuční soustavy do elektroměrovéh o rozvaděče, tedy na veřejném prostoru, ale o areálové rozvody silnoproudu na pozemcích investora.

Dotaz tedy zní:
Musí se stavební úřad vyjadřovat a vydávat územní souhlas jestli se jedná o připojení Vnějšími rozvody silnoproudu v areálu investora, které je provedeno kabelem ve výkopu napojující nabíjecí (dobíjecí ) stanici, která žádné povolení nepotřebuje?
Je výkop stavbou, kde se musí popisovat co s výkopkem, když se výkopek použije jako zához výkopu?
Nebo je výkop pro kabel terénní úpravou s hloubkou do 1,5 m  a plochou do 300m2?
Nebo výkop není nic samostatného a souvisí se zařízením, které kabel napojuje? Samo zařízení (dobíječka) žádné povolení ani souhlas nepotřebuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline
« Odpověď #1 kdy: 31.08.2021, 22:42 »

Invest se dle mne mýlí, neboť se nejedná o přípojku - tedy Přípojku nn z distribuční soustavy do elektroměrovéh o rozvaděče, tedy na veřejném prostoru, ale o areálové rozvody silnoproudu na pozemcích investora.
A jste si jistý, že ty Vaše areálové rozvody silnoproudu nejsou výkladově obsaženy ve znění bodu 10?:
"vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní"

Je výkop stavbou, kde se musí popisovat co s výkopkem, když se výkopek použije jako zához výkopu?
Nebo je výkop pro kabel terénní úpravou s hloubkou do 1,5 m  a plochou do 300m2?
Nebo výkop není nic samostatného a souvisí se zařízením, které kabel napojuje? Samo zařízení (dobíječka) žádné povolení ani souhlas nepotřebuje.
Není úplně jasné, jestli je výkop s kabelem stavba nebo zařízení, nicméně jedno z toho to bezpochyby je a to něco je tedy předmět upravený stavebním zákonem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Smílek
*
Offline Offline« Odpověď #2 kdy: 01.09.2021, 08:11 »

A jste si jistý, že ty Vaše areálové rozvody silnoproudu nejsou výkladově obsaženy ve znění bodu 10?:
"vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní"
Není úplně jasné, jestli je výkop s kabelem stavba nebo zařízení, nicméně jedno z toho to bezpochyby je a to něco je tedy předmět upravený stavebním zákonem.

Toto by platilo, kdyby se jednalo o parcelu ve veřejném prostoru. Tam stavební úřad má právo či musí udělovat územní souhlas. Ale jestliže se parcela, na níž je proveden výkop pro kabel ani nesousedí s parcelou veřejného prostoru ani s parcelou jiného majitele, jedná se o soukromý majetek investora. A na něm si může investor provádět co chce bez souhlasu státu. Musí samozřejmě dodržovat ustanovení norem a PBŘ. Viz např. Terénní úpravy do hloubky a výšky 1,5 m a ploše do 300m2.
viz § 80
Rozhodnutí o změně využití území
(3)
Rozhodnutí o změně využití území ani územní souhlas nevyžadují
a)
terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline
« Odpověď #3 kdy: 01.09.2021, 08:57 »

Ad:
Toto by platilo, kdyby se jednalo o parcelu ve veřejném prostoru. Tam stavební úřad má právo či musí udělovat územní souhlas. Ale jestliže se parcela, na níž je proveden výkop pro kabel ani nesousedí s parcelou veřejného prostoru ani s parcelou jiného majitele, jedná se o soukromý majetek investora. A na něm si může investor provádět co chce bez souhlasu státu. Musí samozřejmě dodržovat ustanovení norem a PBŘ. Viz např. Terénní úpravy do hloubky a výšky 1,5 m a ploše do 300m2.

Jaký je rozdíl mezi veřejným a soukromým majetkem z hlediska úředních povolení? Výkop pro kabel není žádná terénní úprava, ale buď stavba, nebo zařízení. A na stavby nebo zařízení tohoto provedení se vztahuje stavební zákon a tak se mohou provádět jen v souladu s tímto zákonem a je lhostejno, jestli je pozemek veřejný nebo soukromý.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline« Odpověď #4 kdy: 01.09.2021, 12:44 »

To by ovšem znamenalo, že si na svém pozemku nemohu z domu připojit třebas altánek na zahradě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline« Odpověď #5 kdy: 01.09.2021, 13:54 »

To by ovšem znamenalo, že si na svém pozemku nemohu z domu připojit třebas altánek na zahradě.
Pochopitelně. Pozemek není tvůj. Pozemek je státu a ty jej máš svěřen do výlučného užívání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline« Odpověď #6 kdy: 01.09.2021, 14:14 »

Pochopitelně. Pozemek není tvůj. Pozemek je státu a ty jej máš svěřen do výlučného užívání.
Skutečně si myslíš, že každý bude hlásit každý káblík v zemi?
Jen u takové zahrady/domu.
Přívod brány, bazénu, altánku, světla "na stromě",  zásuvky dole v zahradě......
Kdo by to všechno proboha administroval tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline
« Odpověď #7 kdy: 01.09.2021, 15:07 »

To by ovšem znamenalo, že si na svém pozemku nemohu z domu připojit třebas altánek na zahradě.
Výstavba vedení k altánku na zahradě není připojení stavby plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodnou síť stavby hlavní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline« Odpověď #8 kdy: 01.09.2021, 16:32 »

Kdo by to všechno proboha administroval tanecek
Úředník. A pokud jich bude málo, naberou se...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline« Odpověď #9 kdy: 02.09.2021, 20:14 »

Takže všichni majitelé altánků, vrat, bazénů.....kre slí výkopy a běhají s tím na úřad?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline
« Odpověď #10 kdy: 03.09.2021, 13:16 »

Takže všichni majitelé altánků, vrat, bazénů.....kre slí výkopy a běhají s tím na úřad?
Proto jsem ti tu otázku položil, protože právě podle §103, odst. 1),  písm. e),  bodu 10 nepotřebují stavební povolení ani ohlášení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline« Odpověď #11 kdy: 03.09.2021, 14:26 »

Takže všichni majitelé altánků, vrat, bazénů.....kre slí výkopy a běhají s tím na úřad?

Stavitelé altánků, vrat, bazénů, jakožto staveb vedlejších poběží na stavební úřad oznámit záměr, neboť Stavební zákon praví:

§ 2
(Super! Souborem staveb se rozumí vzájemně související stavby,  jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem.
(9) Stavbou hlavní souboru staveb se rozumí stavba, která určuje účel výstavby souboru staveb. Vedlejší stavbou v souboru staveb se rozumí stavba, která se stavbou hlavní svým účelem užívání nebo umístěním souvisí a která zabezpečuje uživatelnost stavby hlavní nebo doplňuje účel užívání stavby hlavní.

§ 103
 (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
e) stavby a zařízení, a to
10. vodovodní, kanalizační a energetické přípojky a přípojky elektronických komunikací včetně připojení stavby a odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní;
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline« Odpověď #12 kdy: 03.09.2021, 14:27 »

Stavitelé altánků, vrat, bazénů, jakožto staveb vedlejších poběží na stavební úřad oznámit záměr, neboť Stavební zákon praví:

§ 96
(1) Místo územního rozhodnutí stavební úřad vydá územní souhlas,  pokud je záměr v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu .
(2) Územní souhlas postačí v případech
a) stavebních záměrů uvedených v § 103,
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kvita Ladislav
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline« Odpověď #13 kdy: 03.09.2021, 14:30 »

Stavitelé altánků, vrat, bazénů, jakožto staveb vedlejších poběží na stavební úřad oznámit záměr, neboť Stavební zákon praví:

(3) Oznámení záměru obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb. K oznámení oznamovatel připojí
a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a,
b) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4, nebo nepostupuje-li se podle § 96b odst. 2,
c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
d) souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu; souhlas se nevyžaduje v případech stavebních záměrů uvedených v § 103, pokud nejsou umístěny ve vzdálenosti od společných hranic pozemků menší než 2 m,
e) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.

§ 184a (zkráceno)
(1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby.
(2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 ### ELEKTROMOBILITA LIVE!
 Jak je to s revizemi, když se jedná o vozidla s elektromotory?
 Jaký typ motoru zvolit pro elektromobil?
 Bude součástí tohoto portálu srovnávání elektromobilů?
 Elektrický autobus jede až 250 km/h
 AMPER 2011 - Dobíjecí stanice pro elektromobily ABB
 Elektrická tříkolka Peugeot EX1 je rychlejší než roadster Tesla!
 Proč elektro-mobily/skútry nemají vícestupňovou převodovku?
 Kolik toho víte o elektromobilitě vy?
 Siemens otevřel dvě nabíjecí stanice pro elektromobily, dobití je zcela zdarma
 ABB: Elektromobily a jejich nabíjení
 LAPP Kabel konference 2011 (FRANCIE Metz) poprvé představila HELIX
 Na Electric Emotion Tour se připojí i SCHRACK
 Kde je elektropažout?
 Bezkabelové dobíjení elektromobilů
 Futuremotion: Použité baterie z elektromobilů – budoucí zdroj elektrické energie získané z obnovitelných zdrojů
 LAPP: Produkty určené pro E-mobilitu
 MSV 2011: Elektromobil VUT SUPER EL II.
 Jak by dopadlo Electric e-motion tour v zimě?
 Opožděný 70. DIGIT, který se nevešel do číselné řady
 E.ON+ Siemens+ LETIŠTĚ BRNO= veřejná dobíjecí stanice.
 Budete sledovat ve čtvrtek 10.11 ve 20:00 živé ELEKTROMOBILITY?
 AKUMULACE elektrické energie #2 Elektromobily
 Čtvrté ELEKTROMOBILITY přivítaly vítěze rallye!
 LAPP: Kabel HELIX stejně dlouhý, ale elektromobilu zabere méně místa
 SCHRACK: Přednáška o elektromobilitě Petra Jahody
 Na veletrhu AMPER 2012 bude zvolen elektromobil roku 2012
 Jak funguje elektromobil ve 20-ti stupňových mrazech?
 Jak byste vyřešili současné napájení devíti elektromobilů na D1?
 SCHRACK: Nabít elektromobil za 20 minut je možno KDEKOLIV
 FCC Public: Perspektivy elektromobility
 FCC Public: Perspektivy elektromobility na veletrhu Amper
 Testovali jsme hybridní Peugeot 508 RXH diesel
 Sleduj jedinečné záběry ELECTRIC EMOTION 2011 v nestříhaných klipech!
 Electric emotion tour II: přejezd Peugeotu iOn Praha – České Budějovice
 Dobijte si energii na své cesty
 ŽIVĚ s účastníky WAVE! (pátek 13.7. ve 20:00)
 Projekt WAVE 2012
 ELEKTROMOBILITY #5.1 WAVE 2012 a něco navíc
 Nabíjecí stanice Rittal pro elektromobily
 Změní ultrarychlé nabíječky konzervativní přístup k elektromobilitě?
 Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily již brzo součástí běžného provozu měst
 Kdo vyhraje elektromobilní závod Tichá cesta Praha-Vrchlabí-Brno-Praha?
 SCHRACK: Evropský týden mobility 2012
 Mezinárodní závod elektromobilů Tallin – Monte Carlo 2013
 Schrack Technik se připojuje k podpoře Evropského týdne mobility 2013
 Electricmarathon St. Petersburg – Monte Carlo přes Hradec Králové
 SCHRACK: I-CHARGE Home Typ2
 ELMARK PLUS: Ondrej Novomeský o vývoji elektromobility na AMPERu 2014
 ASEP: Jaromír Marušinec a Jiří Vlk o elektromobilitě na AMPERu
 Svět Elektromobility a my v roce 2014 teď LIVE na Elektrika.TV
 Pořídili byste si elektromobil Tesla?
 V čem vás elektromobilita nikdy nepřesvědčí?
 PHXC: Nabíjecí kabel do zásuvky pro nabíjení elektromobilů
 Je provoz elektromobilu oproti konvenčnímu automobilu skutečně ekologický?
 Nastal čas přesunout elektromobilitu do oblak?
 O budoucnosti elektromobility a sdružení Elektromobily
 Test elektromobilu TESLA model S
 Elektromobilů je v ČR už 1.500
 Dobíjecí kabely pro elektromobily a mapa elektromobility
 Trend park - jediná česká autopůjčovna zaměřená pouze na elektromobily
 ABB: Nové rychlodobíjecí stanice ČEZ pro elektromobily dodá ABB
 Elektromobilem kolem světa za 80 dní
 V Brně finišovala česká etapa závodu Electric Marathon 2016
 Norsko jako světová jednička v elektromobilitě
 Už to je 5 roků s iONem elektromobilem kolem ČR! Pamatujete?
 Neutopí se baterky v elektromobilu když se projede velkou louží?
 U Humpolce je avízovaná dobíječka elektromobilů funkční!
 TESLA se nabije ve Vystrkově!
 Kdy bude elektromobil na našich silnicích standardní vozidlo?
 TECOMAT: Nový sběrnicový modul podporuje nabíjení elektromobilu
 Těšíte se na montáž nabíjecích stanic pro elektromobily ?
 Jak se rozvíjí projekt EVMAPA
 TESLA Motors prakticky nejen v Česku!
 ABB Elektrotechnické výrobky získala od zákazníků v Evropě a Severní Americe tři zakázky na dodávku nejmodernějších rychlonabíjecích systémů.
 Malá série vozidel Mercedes-Benz Urban eTruck s elektrickým pohonem zahájí provoz v roce 2017
 Věříte, že bude u i nás elektromobil TESLA jednou řídit zcela za vás?
 TIP na katalog elektromobilního sortimentu SCHRACK Technik.
 Rychlonabíječky ABB pro elektrické autobusy poprvé míří do Velké Británie!
 ELEKTRO-MOBILITY #7 Elektromobilní Rallye Český Krumlov
 SCHRACK: Nabíjecí stanice pro elektromobily
 Elektrická motorka ZERO
 Co musí splňovat automechanik na opravy elektromobilů?
 Jak vyřeší v Norsku problém nabíjecích stanic elektromobilů?
 Rychlodobíjecí stanice loni dodaly téměř půl milionu kWh elektřiny
 Nejvýchodněji položené město v ČR má svoji dobíjecí stanici
 PHXC: Domácí nabíjecí stanice pro elektromobily
 Existuje uzamykatelný nabíjecí 16A. sloupek osaditelný chráničem a elektroměrem?
 V roce 2018 vypluje celoelektrická a autonomní nákladní loď
 PHOENIX Contact nabíjí super rychle!
 Firemní flotila Siemens se rozšíří o 6 elektromobilů
 Nový nabíjecí systém Mode-2 s IC-CPD je přenosná nabíjecí stanice
 Nový elektrický Jaguar I-Pace může být konkurentem Tesly
 Jak vnímáte budoucnost masivního rozvoje elektromobility?
 E-SALON poprvé v česku
 Siemens v české premiéře představuje novou rychlonabíjecí stanici 150kW
 Česká firma vyvinula domácí rychlonabíječku, auto nabije za hodinu
 ČEZ a Unipetrol pracují na desítkách rychlonabíječek
 Nová rychlonabíjecí stanice na Hlučínsku
 ABB a automobilka Porsche Japan zahájí vývoj nové generace výkonných nabíjecích stanic
 Jak nabít elektromobil na 100km za 3 minuty?
 Hurtigruten představil hybridní loď Roald Amundsen
 Nové pantografy pro elektrobusy
 Česká automobilka chystá útok v podobě několika elektromobilů
 Nová teplotní čidla pro elektromobilitu
 Tesla podala nový patent, který usiluje o zvýšení bezpečnosti baterií
 Aplikační sady pro chytré EV nabíjení
 V Lovosicích byla spuštěna rychlodobíjecí stanice
 Milióntý kus elektromobilu Tesla sjel z výrobní linky
 Jak přepojím zástrčku NEMA 14-50 na pětikolík 32A (zapojena jedna fáze)?
 Dopravní podnik Praha chystá nákup elektrobusů
 Tesla obnovila výrobu i přes zákaz
 Olomouc patří mezi pět nejvyužívanějších dobíjecích stanic ČEZ
 Kam bude směřovat česká mobilita v budoucnosti
 SCHRACK rozváží své zboží po Praze elektrickou dodávkou
 Akční nabídka: Příprava podkladů nabíjecích stanic zdarma!
 Katalog Nabíjecí stanice i-CHARGE
 ABB představuje stanici umožňující oboustranné nabíjení
 LAPP vyvíjí a vyrábí nabíjecí kabely pro elektromobily více než 10 let
 Elektromobilita - Nabíjecí stanice CION od SCHRACK Technik
 ABB hlásí výrazný nárůst v počtu nabíjecích stanic v Česku
 Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?
 Lze nabíjet elektromobil DC mimo klasické DC rychlonabíjecí stanice?
 Letos v Elektrice slavíme 10. let od prvního českého elektromobilního rekordu!
 #EH: Víte, kdo dostal první pokutu za rychlou jízdu elektromobilem?
 O mobilním sledování a měření energie našeho elektromobilu
 Co vše potřebuji k připojení Wallboxu k hlavnímu jističi?
 Čo treba splniť pre bezpečné napájanie domu zo zásuvky na elektroaute?
 Pomůže rozšíření elektromobility stavba dobíjecích míst pro elektronáklaďáky?
 Nač pamatovat při plánování dobíjecí stanice elektromobilů?
 Jak lze provádět induktivní nabíjení akumulátoru na hladině nn?
 Kde koupit nabíječku AKU 36V/2-3A?
 Jak dobíjet 6V olověnou baterii z 12V autobaterie?
 Je možné nabíjet 12V akumulátor jiným 12v akumulátorem?
 Co omezuje nabíjecí výkon akumulátoru?
 Kde hledat závadu pokud dobíječ nedobíjí akumulátory vozíku?
 Má vliv nabíjecí proud na životnost gelové baterie?
 Nabiji baterii 12V Li-ion pomocí 10 dobíjecích 1,2AA NiMH baterií?
 Jaký může být přívodní kabel pro napájení DC 150kW nabíječky?
 Čím omezovat nabíjecí proud třífázové zásuvky podle odběru objektu?
 Od kdy budou muset být vybaveny garáže a garážová stání přívodem pro nabíječku?
 Kam v garáži situovat výstup na Wallbox?
 Jak velkým obchodním trikem je nabídka wallboxů k FE?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.