Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jak řešíte splnění bezpečné vzdálenosti u hromosvodu?  (Přečteno 8093 krát)
Antonín Navrátil
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline
« kdy: 29.10.2018, 09:37 »

Netroufám se označit za projektanta, nemám tolik zkušeností, ale snažím se v tomto smyslu něco vytvořit a pokud nevím, tak konzultovat. Prosím tedy o radu.

Mám administrativn í budovu o rozměrech cca 55m x 18m s výškou atiky 20,6m. Na této budově se bude provádět rekonstrukce a zateplení střechy. Dostal jsem otázku, zda je v takovém případě potřeba i rekonstrukce hromosvodu podle ČSN EN 62305.
Když jsem ale počítal návrh, dostal jsem se do úzkých při dodržení bezpečné vzdálenosti, která mi vychází pro "cihlu" cca 77cm.

Jakým způsobem řešíte dodržení takto velké vzdálenosti pro svody jdoucí po fasádě?

Jako řešení vidím buď dlouhé izolační podpěry pro vedení (asi šílenost),  nebo vodič HVI, ale to mi připadá jako příliš drahá varianta. Jako poslední řešení jsem našel v KníŠce, že je možné hromosvod nechat původní, ale to zase nepovažuji za úplně správnou variantu.

Uvažuji LPS III, mřížovou soustavu, 10 svodů, snažím se o oddálený hromosvod aby nemusely být úplně všude přepěťovky (nikdo pořádně neví co kde vede ve zdi).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pořád může být i hůř!
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline
« Odpověď #1 kdy: 29.10.2018, 12:13 »

Rekonstrukce to bude v každém případě, tudíž samozřejmě dle souboru ČSN EN 62 305 ed.2. Z čeho vycházíte u administrativn í budovy uvedených rozměrů se zařazením do LPS III. Máte zpracovanou analýzu rizik? Bez analýzy nemáte z čeho vycházet.  podivej
Ne vždy vyjde izolovaný hromosvod s použitím HVI v porovnání s neizolovaným výrazně nákladnější, bereme- li v úvahu náklady na práci u klasického (neizolovaného) hromosvodu versus izolovaného s HVI a příslušenstvím . Jak uvádíte, u rekonstrukcí nikdo neví, co je kde jak zapojeno uvnitř objektu a proto u rekonstrukcí starších budov je izolované provedení větší jistota.
Mimochodem, máte změřeny odpory uzemnění jednotlivých svodů? Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Antonín Navrátil
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline
« Odpověď #2 kdy: 29.10.2018, 12:27 »

Analýzu rizika jsem samozřejmě udělal, proto také LPS III.

Změření uzemnění stávajících svodů budu doporučovat v TZ, ale vzhledem k tomu, že se bude oproti původnímu počtu svodů tento zvyšovat a bude se pro ty nové přidávat obvodový zemnič a ten je třeba propojit se stávajícími svody, pak v podstatě vznikne ještě jedno uzemnění a řekl bych že zemní odpor bude takto OK. Ale konečné slovo bude mít samozřejmě revizák, což v TZ uvedu také.  tanecek

Právě že tou rekonstrukcí si nejsem úplně jistý, viz citace z KníŠky 2.0 (strana 100):
"Rekonstrukce bytových domů – návaznost na nově zavedený soubor norem ČSN EN 62305Ochrana před bleskem

Jeden z častých dotazů z poslední doby lze formulovat přibližně takto: Rekonstruujeme bytový dům. Je třeba zároveň rekonstruovat hromosvod podle nové normy, nebo postačí po dokončení rekonstrukce „vrátit“ hromosvodní soustavu na stejné místo?

Je třeba rozlišit, o jaký typ rekonstrukce jde. Například při výměně oken a zateplení objektu by zřejmě postačilo ponechat původní jímací soustavu a pouze ji upravit podle nových propozic objektu. Není vhodné např. instalovat svody jako skryté, uložené v zateplení.  Ovšem i v tomto případě je třeba zvážit doporučení, zda není lepší investovat do úpravy jímací soustavy podle nové normy. Časem by se totiž tato investice mohla vrátit v podobě menších plateb za pojištění objektu. Již dnes jsou u pojišťovacích společností rozeznatelné
trendy zohlednit při výpočtu pojistné částky i kvalitu ochrany před bleskem, protože tím klesá celkové riziko ohrožení objektu."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pořád může být i hůř!
Jan Hájek
*
Offline OfflineProstě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 29.10.2018, 12:48 »

Související právní předpisy: – zákon č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 500/2002 Sb.,  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 
   Problematika správného posouzení technického zhodnocení a oprav stále patří k velkým daňovým problémům, protože mají rozdílný daňový režim.

   Zatímco náklady na opravy lze zahrnout do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů přímo bez ohledu na jejich výši, u výdajů (nákladů) na technické zhodnocení, jestliže přesáhne u jednotlivého majetku ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč, tak lze učinit až prostřednictví m daňových odpisů.

Definice základních pojmů podle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. [6] – odstavec 2

Opravou se odstraňují účinky částečného opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího stavu, přičemž uvedením do provozuschopné ho stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, když tím nedojde k technickému zhodnocení.

Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady. Udržování je daňově uznatelným výdajem (nákladem) stejně jako oprava. Na udržování však nemůže být, na rozdíl od oprav hmotného majetku, tvořena rezerva podle zákona o rezervách.
Technické zhodnocení jako: výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, jestliže převýší u jednotlivého majetku v úhrnu částku 40 000 Kč. Technickým zhodnocením jsou i uvedené výdaje nepřesahující stanovenou hranici, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj (náklad) podle § 26 odst. 2 písm. a) ZDP (zákon č. 586/1992 Sb.,  o dani z příjmu).

Rekonstrukcí zákon rozumí takové zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů.

Modernizací je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. V případě stavebních úprav je třeba vždy postupovat podle stavebních předpisů.
 

Zdroj: Časopis ELEKTRO 2/2016 – téma: Celoživotní vzdělávání

Zde se díky zásahu do střechy,který se dotkne jímací soustavy jedná o případ, kdy je třeba jímací soustavu realizovat podle platných norem.

KníŠka je je přeci jenom zdroj informací z roku 2008 a za deset let se vklad už trochu zpřesnil. Přibyl i judikát opřený o vyhlášku č. 500/2002 Sb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline
« Odpověď #4 kdy: 29.10.2018, 12:54 »

Ještě bych přidal dotaz.
Při zateplení se dole usazuje hliníková zakládací lišta, do které se strká první šár polystyrenu. Tato lišta je z plechu tloušťky cca 1mm  / ani ne /a v rozvinutém tvaru má délku podle tloušťky použitého styrenu. Pro 10 cm polyš tedy můžeme např. uvažovat průřez cca 20mm2.
Tato lišta po obvodu domu je složená z různých délek vodivě nijak řádně nespojených a u vchodových je to vlastně otevřená smyčka.

Svody hromosvodu jdou těsně kolem této lišty a dle mého soudu nelze vyloučit škodlivý přeskok se všemi projevy, které to dovede...
A přitom by postačilo v těchto místech s dostatečným přesahem usadit tu lištu plastovou....

Spojit či nespojit s hromosvodem a jak a čím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek
*
Offline OfflineProstě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.10.2018, 12:57 »


A přitom by postačilo v těchto místech s dostatečným přesahem usadit tu lištu plastovou....

Spojit či nespojit s hromosvodem a jak a čím?

Ten plast je samozřejmě řešení.
Pokud je tam lišta kovová o jejím připojení rozhoduje dostatečná vzdálenost. V této výšce nad zemničem to může být už jen pár centimetrů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Antonín Navrátil
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline
« Odpověď #6 kdy: 29.10.2018, 13:03 »

Tak to mě posadilo na zadek, nečekal jsem vyřešení této otázky přes daně a odpisy  Šok

Díky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Pořád může být i hůř!
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline
« Odpověď #7 kdy: 29.10.2018, 13:05 »

A kolik?  Úsměv
V této výšce nad zemničem ale přece není nulové napětí?
Při revizi píšu poznámku o doporučení projednání nápravy s projektantem.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline
« Odpověď #8 kdy: 29.10.2018, 13:05 »

Velmi zajímavé téma.
Už jsem nad tou lištou také přemýšlel.
A mám velké dilema u rekonstrukce staveb, kde je soustava A, svody mají samostatné zemniče s "různými" zemními odpory.
Takže bych si uměl představit že si bleskový proud bude hledat lepší cestu do země přes tu lištu na sousední svod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline
« Odpověď #9 kdy: 29.10.2018, 13:09 »

To jsem měl právě na mysli.
Dva svody na bytovce v úhlopříče. Přeskok přes tu lištu mezi svody a mezi špatně vodivými spoji mezi těmi lištami. Bývá tam vzduchová mezera...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 29.10.2018, 13:20 »

Poznámka k Al liště....
Někdy udělá i pěkný závit kolem domu ! Mrknutí

Nové předpisy pro zateplení Al lištu nedoporučují ! Renomované firmy ji přímo zakazují!!
Nemusí to pak vyjít pro dotace!
Za pár let je děravá a někdy je i pryč!

Citace
Přeskok přes tu lištu mezi svody a mezi špatně vodivými spoji mezi těmi lištami. Bývá tam vzduchová mezera...

A zejména u polystyrénu  je hořlavost dána materiálem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline« Odpověď #11 kdy: 29.10.2018, 17:46 »

Pokud jste zacal výpoctem ze souboru 62305, je dobre vzit v uvahu, ze je to predevsim soubor.
Realizace jedne casti z nej vytazene neznamena automaticky dosazeni nim pozadovane bezpecnostni urovne.
Ucetni zakon prenechte ucetnimu, on uz si zajiste poradi :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline« Odpověď #12 kdy: 30.10.2018, 06:50 »

Ještě bych přidal dotaz.
Při zateplení se dole usazuje hliníková zakládací lišta, do které se strká první šár polystyrenu. Tato lišta je z plechu tloušťky cca 1mm  / ani ne /a v rozvinutém tvaru má délku podle tloušťky použitého styrenu. Pro 10 cm polyš tedy můžeme např. uvažovat průřez cca 20mm2.
Tato lišta po obvodu domu je složená z různých délek vodivě nijak řádně nespojených a u vchodových je to vlastně otevřená smyčka.

Svody hromosvodu jdou těsně kolem této lišty a dle mého soudu nelze vyloučit škodlivý přeskok se všemi projevy, které to dovede...
A přitom by postačilo v těchto místech s dostatečným přesahem usadit tu lištu plastovou....

Spojit či nespojit s hromosvodem a jak a čím?
A já furt dumal proč je lišta kolikrát metr vynechána a přisuzoval to lemplosti obkladačů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline« Odpověď #13 kdy: 30.10.2018, 07:09 »

10 svodů a vyšla vzdálenost 77cm?  To asi né.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline OfflinePodbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 30.10.2018, 07:33 »

10 svodů a vyšla vzdálenost 77cm?  To asi né.

A proč by ne?
Při hloubce zemniče 1,5m mi vychází u atiky "S" 0,61m. Ve vzdálenosti 28m (střed vedení prvního oka mříže) je to pak cca 0,8m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline
« Odpověď #15 kdy: 30.10.2018, 08:36 »

Bez znalosti konkrétní situace, jak by asi vypadala dostatečná vzdálenost „s“ pro zdivo při zadání uvedených rozměrů s 8 a 12-ti svody  a uložení obvodového zemniče typu B, 1,5 m pod konečným terénem.


* s 8 svodů zdivo.jpg (66.16 KB, 1017x637 - prohlédnuto 425 krát.)

* s 12 svodů zdivo.jpg (74.95 KB, 1019x642 - prohlédnuto 421 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline OfflinePodbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 30.10.2018, 08:48 »

Tak můj výpočet při deseti svodech sedí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline
« Odpověď #17 kdy: 30.10.2018, 08:51 »

Proto jsem to vystavil. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak řešíte montáže vytápění okapových žlabů a svodů aby nebyly v rozporu?
 Není jiné cesty než HVI (-light)?
 Stačí připojit okap k hromosvodovému vedení na hřebeni?
 Lze náhodný svod započítat do počtu svodů budovy ?
 Jak se určuje vedení hromosvodů?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Mohou být armovací pruty stěn nebo díly z betonu a ocelový skelet použity jako náhodné svody?
 Na čem bude záviset koeficient rozdělení (kc) bleskového proudu mezi svody?
 Jak se vypočte dostatečná vzdálenost mezi jímací soustavou a kovovými částmi stavby?
 Jaký význam má vedení svodu hromosvodu na otevřené ocelové konstrukci?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Jak správně vypočítat dostatečnou vzdálenost jímací soustavy od hřebenu?
 Sú postačujúce výstražné tabuľky pri chýbajúcom uzemnení odkavap.rúr?
 Jaký typ Al lana se používal pro hromosvod?
 Je možné uchytit svody hromosvodů k okapovým svodům?
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 K čemu se u výpočtu počtu svodů vztahuje "obvyklá vzdálenost"?
 Kdy a proč se zdvojují spoje jímací soustavy?
 Jak posunout sponku hromosvodu?
 eDEHN#46: Ochrana vytápění okapů a příjezdových cest
 Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Je správný počet svodů dle ČSN341390?
 Jaké jsou vaše názory na skryté svody?
 Aky polomer ohybu zvodu je treba dodrzat v previse stavby?
 Môže sa použiť na skryté zvody AlFe lano?
 Psali by jste oplechování a jeho připojení ke svodu jako závadu?
 Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
 Jak daleko od zateplené fasády má být hromosvodný svod ?
 Čo poviete na tento zvod bleskozvodu, je to v poriadku?
 Lze u svodu hromosvodu vynechat měřicí (zkušební) svorku?
 Proč musím dle ČSN EN 62305-3 dělat u tř. ochr. III. více svodů než u IV.?
 Jak spojit hliník s pozinkem na hromosvodu?
 Jaký zvolit počet svodů hromosvodu u rodinného domku s půdorysem 120m2 ?
 Kam zkušební svorky, když svody jsou tvořeny armaturou v železobetonu?
 Jak vyřešit svod antény na stožáru?
 V jaké vzdálenosti mohou vést kabely od vedení hromosvodu?
 Za jakých podmínek mohu skrýt svod hromosvodu pod omítku?
 Je nutné doplnit počet svodů při opravě hromosvodu?
 Je umístění zkušební svorky u země v souladu s ČSN?
 Jsou provařené žb sloupy konstrukce budovy součástí uzemnění nebo svodu hromo?
 K čemu a na základě čeho jsou navrženy zdvojené svody?
 Mohou být svody hromosvodu realizace v r. cca 1970 na obj. jen na jedné straně?
 Jakou nejdelší plastovou podpěru vedení pro hromosvod znáte?
 Aké podpery použiť pre lano CuSn 95mm2?
 Je možné použít vodič AlMgSi na jímací vedení a svody v kombinaci s měděn okapy?
 Nemá být na zemní spoj SS svorkou mědi a FeZn proveden nad zemí?
 Musí být konkrétní vzdálenost hromosvodu od zdiva?
 Kde koupit německý rovnák na hromosvod?
 Jak řešíte svody v zateplení vy?
 Aký je zmysel izolačnej podpery bleskozvodu?
 Ako vyriešiť prestup skrytého zvodu cez horľavé (drevené) obloženie fasády?
 Aké podpery vedenia bleskozvodu použiť pri lepenkovej (horľavej) krytine stechy?
 Môže byť zvod umiestnený z vnútornej strany objektu?
 Jaká může být souvislost mezi počtem svodů hromosvodu a kvalitou podzemních vod?
 Mohu pro svody použít vodič AlMgSi průměr 8mm?
 Jak se měří vzdálenost mezi svody bleskosvodu?
 Jak se z dlouhodobého hlediska chová hromosvodní AlMgSi drát?
 DEHN: Workshop na montáž vodiče HVI
 Ako zadať vzdialenosť "L" pri výpočte dostatočnej vzdialenosti svodů?
 DEHN: Izolovaný vodič HVI light
 Víte že byl vynalezen třetí druh svodů?
 Aký priemer vodiča zvolit ku vodu FeZn v zemi?
 Jaká je minimální vzdálenost mezi svody u hromosvodu?
 Je přípustné napojení přerušeného vodiče hromosvodu?
 Zkušební svorka hromosvodu
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Soustava svodů
 Ako skontrolovať zvod bleskozvodu okolo ktorého je beton?
 Lze nahradit dostatečnou vzdálenost zvýšením průřezu svodu?
 Je takové provedení hromosvodu u vikýřů správné?
 Jaká je bezpečná vzdálenost hromosvodu od kovového plotu?
 Kam se poděl ochranný úhelník?
 Musím trubku k ochraně svodu spojovat s vodičem a těsnit?
 V jaké nejmenší vzdálenosti může být venkovní (IP55)zásuvka od svodu hromosvodu?
 Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Co je nebezpečné zvýšení teploty svodů?
 Je mozne odbocit hlavny uzemn. vodic zo skusobnej svorky bleskozvodu?
 Ako spravne spajat (krizovat) 8mm AlMgSi drot na bleskozovde?
 Ako hlboko v stene musí byť kábel pod zvodom bleskozvodu?
 Musi byt svod hromosvodu ze dvou stran radoveho domu?
 DEHN: Křížové svorky s vratovým šroubem
 Jaká by měla být krabice pro zkušební svorku do zateplené fasády?
 Je tento svod správně podle ČSN EN 62 305 ?
 Myslíte si, že plynovod s hromosvodem na obrázku je správně veden?
 Je povolené tesné križovanie zvodu bleskoz. ak je kábel uložený v kabel. žľabe?
 Kde využijeme plastové podpěry svodu?
 Jak rovnat vodič AlMgSi na hromosvod?
 Kam vede tento známý FeZn drát?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 Je možosť aktívny bleskozvod rozšírit o dalsie jímače?
 Jak vysvětlit, že dnes již není podle původní ČSN počet svodů dostačující?
 Bude pro Faradayovu klec lepší vybudovat dvě soustavy svodů?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Je možno stínit hromosvodní svod?
 K čemu mohou sloužit "S" segmenty na svodu bleskosvodu?
 Kde uchytit hromosvod na sedlové střeše s oplechováním?
 Jaký bude výsledek revize pokud bude mí 1/6 svodů vyšší odpor?
 Mohou svody hromosvodu vést po okapových rourách?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#27 Jak si představit nedostatečný počet svodů na sílu blesku?
 Jak se vede správně svod hromosvodu ztraceným bedněním?
 Jakou vzdálenost svodu LPS dodržet od oplechovaných prken?
 Jakou zvolit podpěru vedení hromosvodu na šikmou střechu z PVC fólie?
 Musí být na uzemnění provedená mechanická ochrana?
 Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
 Může drát AlMgSi do země?
 Je nižší tvrdost drátu AlMgSi 8mm na hromosvodu RD problém?
 Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jak klasifikovat spojení hromosvodu zedníkem?
 Jak se spojují a odbočují dráty jímacího vedení?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Ako urcit pocet zvodov u RD?
 Aky je rozdiel v ochrana pred bleskom medzi vodicom CUI a HVI?
 Může být střecha z titanzinkového plechu použita jako součást hromosvodu?
 Ako navrhnut zvod bleskozvodu na moste, ktory je elektricky izolovany od zeme?
 JSS: O znalostní náročnosti při volbě počtu svodů
 Je ještě nutné číslování svodů hromosvodu dle souboru ČSN EN 62305?
 Jak vyřešit počet svodů staršího domu, pokud není tolik zemničů?
 Lze umístit svody jen na jedné straně budovy?
 Co svod v ALMgSi a nahoře redukci na HIV vodič a dál vše v izolovaném provedení?
 Proč najednou nestačí dva svody, když to celé léta stačilo?
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Jak má být správně provedený svod LPS na domě s dřevěným obkladem ?
 Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.