Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Téma založeno: Viliam Procházka 24.03.2008, 18:18Název: Kto môže vykonávať opravu káblových nosných konštrukcií?
Přispěvatel: Viliam Procházka 24.03.2008, 18:18
Firma plánuje opravu starých korodujúcich káblových nosných konštrukcií v káblovom kanále zabezpečiť dodávateľsky. Káblový kanál má z väčšej časti typizované rozmery 1200x2100 mm (šxv) - teda je priechodný, dva kratšie úseky sú prielezné. Na káblových roštoch sú uložené káble dátové, káble nn, ale aj káble s napätím 22 kV.
Do výberového konania boli zaradené firmy, ktoré majú oprávnenie na zámočnícku činnosť a jedna, ktorá má oprávnenie aj na práce na VTZ elektrických do 1000 V. Všetky káble musia byť počas opravy pod napätím.
Môže vôbec dodávateľská firma s takouto kvalifikáciou vykonať opravu?
Podotýkam, že objednávateľ má kvalifikovanýc h elektrikárov, ktorí môžu vykonávať dozor, ale vzhľadom na manipulačný priestor, ktorý je v kanáli, to považujem za nebezpečné, pretože dozor nebude mať dostatočný prehľad o vykonávanej činnosti, keď mu v obmedzenom priestore budú pracovať min traja ďalší pracovníci (STN 34 3100, čl. 2.18 - práca pod dozorom: práca, ktorá sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby, ktorá je poverená dozorom a ktorá je zodpovedná za dodržiavanie bezpečn. ustanovení).Ja si myslím, že na takúto prácu by mala byť vybratá firma s oprávnením na práce na VTZ elektrických v rozsahu napätia min. do 22 kV - a teda s vlastným pracovníkom s príslušným osvedčením elektro, na ktorého by bol vystavený B-príkaz a ktorý by zodpovedal za bezpečné vykonanie opravy.