Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ivan Holka 22.01.2021, 12:10Název: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Ivan Holka 22.01.2021, 12:10

Jakým způsobem je možné uvést na trh rozvaděč MAR kde je napájení rozvaděče realizováno pomocí PELV / 24V

Podle NV 17/2003 Sb. se nejedná o elektrické zařízení:
Elektrické zařízení nn je jakékoliv zařízení, určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí
od 50V do 1000V AC
od 75V do 1500V DC

Je potřeba: Krycí list / ověření návrhu / kusové ověřen / výpočet oteplení rozvaděče atd.?
Nebo se vydá pouze prohlášení o shodě ES? Je potřeba rozvaděč opatřit štítkem? Je potřeba revize?

 za podporu


Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Miroš Jan 22.01.2021, 15:29
Co to je rozvaděč MAR?
Co ten rozvaděč vlstně bude ovládat a nebo řídit?


Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.01.2021, 18:36
Pokud něco nazýváte rozvaděčem, musí to splňovat celkem jasné náležitosti. ROzdílný bude i postup "legalizace" aby jste ho mohl uvést na trh.  Tak že si nejprve ujasněte, co vlastně chcete a tedy dle jaké normy vyrábět a následně uvést na trh.


Název: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 23.01.2021, 00:05
Jak bude realizováno napájení PELV 24V? Zajisté bude do rozvaděče zaveden napájecí 1f nebo 3f přívod, bude osazeno trafo 230V/24V + jištění, v MaR rozvaděčích bývají i stykače pro spínání motorů, přívody na FM, jištění např. pro dopouštěcí solenoidy, které bývají na 230V, ultrazvukové měření průtoku.......


Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.01.2021, 08:25
Zavání to kategorií strojního zařízení. :)


Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.01.2021, 10:53
Jakým způsobem je možné uvést na trh rozvaděč MAR kde je napájení rozvaděče realizováno pomocí PELV / 24V

Podle NV 17/2003 Sb. se nejedná o elektrické zařízení:
Elektrické zařízení nn je jakékoliv zařízení, určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí
od 50V do 1000V AC
od 75V do 1500V DC


NV 17/2003 bylo dávno nahrazeno NV 118/2016 Sb.
Ale to je jen drobnost, protože platí stále stejně pro nn od 50 V AC.
Zde se pravděpodobně bude jednat o technologické zařízení a bude to jako celek spadat pod NV 176/2008 Sb.,  kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení a postupy k posouzení shody.

Vždy si kladu otázku, proč hledat nějaké zkratky co nemusím. Udělejme raději maximum pro to, co rozvaděče vyžadují. Je moudřejší mít v náležitostech něco navíc, než když něco schází. Ty rozcestníky, které zde uvedl pan Franěk, jsou velice poučné. Každý rozvaděč obvykle patří k nějakému zařízení k nějaké elektrické instalaci. A to jako celek patří pod nějaký zákon. A za tím zákonem je spousta norem, kterými se musíme řídit. Na příklad i taková drobnost, co to je uvést rozvaděč na trh je definována v zákoně. Pokud je to uvedení do provozu, do užívání, tak je to širší rozměr, než jen do prodeje. Ale obojí je správné. Několikrát jsem byl u řešení sporů, že to není přece strojní zařízení. Vzduchotechnik a s klimatizaci... plno velkých ventilátorů, kotelna pro vytápění a TUV, kde je plno ventilu čerpadel, čidel a regulátorů, vypalovací pece a další podobné technické zařízení obvykle vždy spadalo pod kategorií strojního zařízení a tím pod NV 176/2008 Sb a další ČSN. Opravdu mnoho dodavatelů podobných zařízení žije v hlubokém omylu. Stejně tak jako dokládají, že komponenty mají CE, ale nedoloží certifikaci o tom dodaném zařízení.


Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.01.2021, 11:27
Nejprve je potřeba si uvědomit co vlastně chci uvádět na trh. Když si tohle ujasním, otevře se předemnou cesta, nebo v tento okamžik je možné se poradit. Položená otázka je prostě příliš všeobecná a široká, že nelze správně poradit.
Dle reakcí nyní už asi chápete, že to je věc kterou musíte začít. Ne každá "krabice" musí být rozvaděč a není rozvaděč jako rozvaděč - "rozcestník" . Každá z těch "kapitol" normy na rozvaděče, klade specifické požadavky na konkrétní skupinu produktů a rozdílné jsou i způsoby uvádění na trh.

Například u rozvaděče DBO za vás mnoho připraví původní výrobce a vy provede jen pár jednoduchých úkonů, vyplníte připravené formuláře a vypíšete a nalepíte připravený výrobní štítek.
U dalších rozvaděčů se muste stát vyloženě výrobcem, cestou přez zkušebnu a podobně. Píši to jen zjednodušeně, problematika je mnohem složitější. Není zde na to dost prostoru.

Honza Boček vám nastínil i zákony které do toho mají co říci. Jako výrobce by jste to měl jistě podrobně prostudovat.


Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Ivan Holka 23.01.2021, 15:52
 všem,

 za reakce.
účelem nebylo hledat zkratky, ale pochopit jak to je. Jak teda správně položit otázku.
Jedná se o ele. zařízení nn ?? Skříň neobsahuje žádný zdroj / přívod do rozvaděče je realizován napětím PELV 24V. Zdroj je mimo uvažovanou skříň.
A další otázka "jestli budeme uvažovat že se nejedná o ele. zařízení":
Jak by mohl revizák vystavit elektro revizi na zařízení které není definované jako elektrické.
Volal jsem našemu reviz. technikovy, ten mi řek, že na to revize nedělá a odkázal mně na jednu elektro firmu. Než se na firmu obrátím tak se snažím zjistit jak to je.

ještě jednou  všem Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.01.2021, 20:04
Jenomže pořád je málo vstupních informací. ??


Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 25.01.2021, 15:11
Zavání to kategorií strojního zařízení. :)

Opravdu mnoho dodavatelů podobných zařízení žije v hlubokém omylu. Stejně tak jako dokládají, že komponenty mají CE, ale nedoloží certifikaci o tom dodaném zařízení.

Zajímal by mne rozdíl uvedení na trh rozvaděče pro strojní zařízení a rozvaděče, který pro strojní zařízení určený není. Beru v úvahu častou situaci, kdy výrobce vyrábí pouze rozvaděč a neřeší již kompletní zařízení (instalaci),  do kterého má být rozvaděč instalován.

Samozřejmě neřeším technické požadavky dle norem, ale obecnou problematiku uvedení výrobku na trh (označování CE, různé druhy prohlášení apod.).


Název: Re: Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.01.2021, 11:55
No jestli je, nebo není rozdíl u těch rozvaděčů, jsem nikdy nezkoumal.
rozvaděče, které vyrábíme, jsou výlučně nedílnou součástí strojního zařízení. No a strojírenská firma, si to nějak zapojí sama, nebo to drátování udělá naše firma. Základ je dobrý projekt elektro. :)
Na výrobním štítku rozvaděče, jsou uvedeny údaje dle projektu, a dále norma ĆSN EN 60204-1, ed. 3, únor 2019. Strojírenská firma, od nás dostane veškeré náležitosti.