Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Onřej Martan 20.02.2007, 10:24Název: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Onřej Martan 20.02.2007, 10:24
Na střechu umístuji zařízení napájené z půdního rozvodu.
Odběr je dle propočtu cca 50Kč/měsíc.
Správce objektu mě nutí k vytvoření odběrného místa vůči PRE.(dle jeho slov:"Vzhledem k uzavřené smlouvě s PRE a.s. není možné dodávat el. energii dalším podnikatelským subjektům bez jejich souhlasu. ")

Můžete mi prosím poradit jak by bylo možné ho přesvědčit, že se nestane distributorem el. energie?
resp. má tato situace nějaké řešení kromě vytvoření odběrného místa pokud je správce objektu takový pedant?


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Jiří Bartoš 20.02.2007, 13:35
Určitě by se mohl najít někdo, kdo by mohl vědět fundovanější odpověď a podělit se s ní s  ostatními. Já bych to řešil podružným elektroměrem s podrobnostmi uvedenými v nájemní smlouvě. Ale to jsem asi na Vaši otázku přesvědčivě neodpověděl. Napadají mě ale doplňující otázky: Vy jste podnikatelský subjekt? A do jaké "obchodní kategorie" patří odběratel, přes kterého byste odběr realizoval?


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 20.02.2007, 14:48
TO:Martan
Vámi uvedený případ není obchod s elektřinou ve smyslu Energetického zákona. V pronajímaných prostorách je vždy spotřeba rozúčtována různým subjektům. Ve faktuře je vhodné uvést slůvko " přefakturace el.energie ". Otázka je jak je stanovena cena za 1 kWh.
E.ON. nemá problém s podružnými odběry které jsou způsobeny z technických důvodů. Např. více subjektů v jednom objektu. Dodavatel však může mít ve svých připojovacích podmínkách ustanovení která je nutno dodržet.
Obchod s elektřinou je myšlen ve veřejném zájmu, to znamená, že by jste takto začal prodávat elektřinu ve velkém. Kontrolou obchodu je myslím pověřena Státní energetická inspekce.


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Daniel Veceřa 20.02.2007, 17:02
Určitě by se mohl najít někdo, kdo by mohl vědět fundovanější odpověď a podělit se s ní s  ostatními.
Přesně tak! Tak proč to sem píšete, když tu odpověď neznáte? Pokud víte, odpovězte, pokud ne, tak sem necpěte příspěvky o ničem!


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.02.2007, 19:00
V žádném případě se nejedná o nelegální prodej elektřiny. Je to běžná praxe u pronájmu kanceláří a jiných nebytových prostor.

Sepište si s majitelem klasickou nájemní smlouvu a částku dohodnutou za spotřebu elektrické energie zakalkulujte do ceny služeb poskytovaných majitelem objektu.

Nezapomeňte si mezi sebou vyjasnit, kdo, jak často a za čí peníze, se bude starat o technický stav, tj. včetně pravidelných kontrol a revizí elektrické instalace.  8)


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Ondra Martan 20.02.2007, 19:14
puvodni prispevek jsem psal trochu ve spechu(spechal jsem na sjezdovku)
zde je upřesnění:
1)jsem živnostník podnikající jako ISP
2 jde o umístění koncových zařízení na střechu cizího objektu(tedy nejde o nějaký velký Accesspoint)
3)první můj návrh byl po montáží změřit odběr a vzhledem k zapojení zařízení 24/7/365 spočítat odběr(to byla ma odpoved na"nemůžeme to rozúčtovávat ostatním nájemníkům když to nevyužívají všichni ")
4)tím odpadá i možnost podružného elektroměru(jestli to chápu dobře jde o elektroměr který není registrován oproti dodavateli el.)
5)odběr je realizován na objektu ve vlastnictví města(ohledně technického zapojení diskutuji se správcovskou firmou)
6)ještě poslední upřesnění  dle poslední komunikace jsou mé návrhy (spočítat, podružně měřit) bezpředmětné jelikož, cituji:"Vzhledem k tomu, že zařízení neslouží pro všechny nájemníky není to bohužel možné. Při uzavírání smlouvy s PRE a.s. jsme čestným prohlášením potvrdili, že dodávka el. energie slouží pouze pro osvětlení společných prostor, využívaných nájemníky."

add6)Je něco takového možné?(už dlouho se snaží mě byrokracií odradit )

 předem za jakékoliv náměty
Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Kamil Novák 20.02.2007, 19:40
Pro místního providera jsem dělal několik revizí napájení bezdrátu a zde to funguje takto :
- vývod z rozvodů pro spol.prostory se samostatným, novým jističem
- z tohoto jističe napojen poměrový el.měr 230V, zakoupený v běžné prodejně s el.instal.mate riálem
- za el.měrem zásuvky 230V pro napájení vlastního zařízení

Majitelé (správci) objektů požadovali vždy revizi, na základě které je sepsána smlouva o přeúčtování odebrané energie. Která se pak samozř.rozpočí tá rovným dílem mezi byty připojené k datové síti. Jelikož se nejedná o prodej se ziskem, tak to není v rozporu s Energetickým zákonem.
Existuje tady dokonce několik domů, kde má přípojení 100% bytů a tam pak není co řešit.

Toto :
Citace
Vzhledem k tomu, že zařízení neslouží pro všechny nájemníky není to bohužel možné. Při uzavírání smlouvy s PRE a.s. jsme čestným prohlášením potvrdili, že dodávka el. energie slouží pouze pro osvětlení společných prostor, využívaných nájemníky."

vypadá jako naprostý blábol, postrádající logiku.
Vtírá se otázka, na jaký rozvod je pak připojena STA, ventilátory odsavačů par, oběhová čerpadla a pod.? Jestli se ona přísaha nevztahuje na tato zařízení, tak zkuste vyjednat napojení odtud.

Chrělo by se napsat : zase ta PRE !?  (fool)


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.02.2007, 20:11
Pro informaci uvádím jedno z možných řešení.

Provozovatele kabelových TV  mají řešené napájení z jističe napojeném na neměřenou část bez elektroměru, a platí paušální sazby dle ceníku. Jejich rozvodnice jsou ale v těsné blízkosti hlavního domovního vedení (HDV) a musí být pro veřejnost uzamčeny = nepřístupné.


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 20.02.2007, 22:59
Jak píše kolega Novák u normálního dodavatele to není žádný problém a je mnoho způsobů řešení,naše organizace využívá - podružné měření,paušál atd. ovšem PRE je PRE  a to se jí tady někdo horlivě zastával  >:(


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Hynek Bureš 20.02.2007, 23:16
Na tom čestném prohlášení správcovské firmy něco je. Přiznaný tarif na domovní společnou spotřebu je totiž za dotovanou bytovou sazbu a nesmí být žádným způsobem užíván k podnikání. Např. je-li v domě provozovna a pro zásobování využívá společné prostory, je potřeba provést osvětlení z elektroměru té provozovny nebo dostane celá společná spotřeba domu nedotovanou podnikatelskou sazbu. Stejně jako když třeba dodavatel tepla má v domě výměníkovou stanici nebo telekomunikačn í operátor základnovou stanici apod., také musejí být napájeny z podnikatelskéh o odběrného místa. To k onomu čestnému prohlášení. Zpočátku mi připadala otázka jako zcela banální a jasná ve smyslu odpovědi Štefana Beláně, ale ve Vašem případě je "obchodně" správné zřídit odběrné místo, přestože příkon zařízení je víc než symbolický. Nebo se v domě napojit na nějakou provozovnu s podnikatelskou sazbou, je-li tam nějaká, a domluvit se s provozovatelem na paušálu, ani v tomto případě by se nejednalo o nelegální obchod s elektřinou.


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Jiří Bartoš 21.02.2007, 01:26
To Veceřa: Jak to, že odpověď neznám? Přinejmenším část odpovědi jsem sem napsal. Ale bez toho, abych tvrdil, že je to konečná, jednoznačná a vyčerpávající odpověď. váš příspěvek z 20. 2. 2007 v 17.02 byl o ničem, ne můj. Jak správě uvedl pan Bureš, zpočátku se zdála otázka jako zcela banální; ne vždy to tak ale je i na druhý pohled. Rovněž jsem se pokusil nadhodit nějaké doplňující otázky, které by mohly být významné pro posouzení problému.

Ale k věci:

Sepište si s majitelem klasickou nájemní smlouvu a částku dohodnutou za spotřebu elektrické energie zakalkulujte do ceny služeb poskytovaných majitelem objektu.

U nájmů jsou běžné dva způsoby plateb. Buď je něco "zakalkulováno do služeb poskytovaných majitelem objektu", tedy je to v ceně, nebo se platí zálohy prostřednictví m pronajímatele a pak se to jednou za čas (podle smlouvy) vyúčtuje a vyřeší přeplatky/nedoplatky (to je vlastně ta "přefakturace", jak o ní psal pan Rozmahel). Obě varianty mají svá pro i proti. Třeba u první varianty by se přinejmenším teoreticky mohlo objevit riziko, že takhle vlastně pronajímatel "podniká" v oblasti dalších služeb (úklid objektu, ...) - to by ale bylo asi na delší úvahu na téma co to jsou "jiné než základní služby" zajišťující řádný provoz pronajímaných nemovitostí, bytů a nebytových prostor - viz např. příloha k nařízení vlády č. 14/2000 Sb., kterou se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, položka 91. Realitní činnost.

Nezapomeňte si mezi sebou vyjasnit, kdo, jak často a za čí peníze, se bude starat o technický stav, tj. včetně pravidelných kontrol a revizí elektrické instalace. 8)

V tomto směru bych odkázal na pojem "drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou" - viz § 687 odst. 3 občanského zákoníku a § 5 a 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb. Smluvně se však lze od této úpravy odchýlit a v určitých případech (kterým může být pro svou určitou specifičnost i tento) je asi vhodné některé věci ve smlouvě přímo dohodnout, aby byla situace jasná a předešlo se případnému sporu.


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Martin Heinz 24.02.2007, 13:05
To Bartoš ne neznáte pan Večeřa má pravdu, jen dovedete dobře opisovat od jiných a předstírtat znalosti.Omlou vém se ostatním za odbočení od tématu.


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 24.02.2007, 17:29
Nejjistější bude obrátit se přímo na PRE, ať se k tomu vyjádří. Komunikaci doporučuji písemnou, ať vám zůstane něco v ruce.
Faktem je, že ve většině případů se podobné věci řeší podružným elektroměrem a nikomu to nevadí, nicméně PRE měla vždy svoje vlastní postupy a přístupy.
To co u jiných rozvodných závodů není problém, to u PRE může být velký problém, s tím mám dost osobních zkušeností ...


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Černý Hynek 24.02.2007, 19:28
 Opět se tu setkávám s naprosto nelogickými úvahy.
 Každý odběratel který podepsal smlouvu s dodavatelem elektřiny , souhlasí stim že nebude přenechávat nebo prodávat elektřinu jiné osobě či organizaci. Pokud tak učiní je to bráno jako hrubé porušení uzavřené smlouvy a odběratel ponese všechny důsledky , včetně uhrazení
vzniklé škody příslušné distribuční společnosti .
Každý kdo se chce vyhnout těmto problémům , ať se stane
řádným zákazníkem distribučních společností ..   


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: Zdeněk Matušík 01.02.2008, 21:32
     , pokud moje připomínka nebude aktuální i pro řadu obdobných případů, nechť ji správce diskuse odsune dle svého uvážení.
V uvedené problematice jednak záleží na tzv. úhlu pohledu, neboť již samotný pojem "přefakturace" z pohledu režimu DPH bude lépe nazývat "přeúčtováním". Další podstatnou otázkou je skutečnost, že přeúčtovat je možno buď náklady za energii (elektrickou) nebo tzv. službu poskytovanou s užíváním určitého prostoru v nemovtosti. Jde-li o bytový dům, pak zcela logicky varianta poskytované služby s předkládaným ročním vyúčtováním je sice transparentní, ovšem náklady za poskytovanou službu jsou daleko vyšší než by tomu bylo u přeúčtování elektrické energie.
Ve smyslu zatím nezměněných pravidel po zrušené vyhlášce 176/1993 Sb. se do ceny elektrické energie v bytových domech promítají mimo jiné veškeré náklady za revize, opravy a prohlídky elektrovybaven í v domě (ve společných částech domu).
A uvedené náklady samozřejmě mnohdy vlastní cenu této elektrické energie zvyšují   podstatně.
Jestliže je takový mechanismus užíván vůči nájemcům nebo vlastníkům bytových jednotek v domě, nevidím důvod proč by měl mít jiný uživatel takové služby mít podmínky jiné.
Bohužel tyto pohledy nejsou při řešení problémů s využíváním elektrické energie obvykle zvažovány, dojde na ně zpravidla až když se řeší peníze na úhradu nákladů v domě mezi uživateli, kterým jde vlastně o peníze až ... na prvním místě.


Název: Re: Jak se nestat distributorem elektřiny při přefakturování nákládů na elenergii?
Přispěvatel: halik 21.02.2008, 09:29
To jsou bláboly, všechno...

Pokud bychom veškerou legislativu brali skutečně do důsledků, musel by být "nadřazený" subjekt distributorem, tj. musel by mít licenci na distribuci.
Avšak ERÚ se k tomuto staví při řešení obdobných případů tak, že pokud se elektřina pouze rozúčtovává jen mezi více subjektů, a rozúčtovatel na tomto NEGENERUJE ŽÁDNÝ ZISK (jen si započítává případně nezbytně nutné náklady spojené s rozúčtováním), je možné to dělat takhle.

V tomto konkrétním případě ale považuji za podstatně citelnější problém fakt, že odběrné místo je kategorie D (domácnost) a "pododběratel" by si, pokud by byl sólo, musel sjednávat rozdílnou kategorii, a to kategorii C, jelikož jde o podnikatelský subjekt. A v podmínkách přiznání sazby kategorie D se praví, že v kategorii D smí být pouze spotřeba spojená s uspokojováním potřeb občanů spojených s bydlením, popř. společné prostory bytových domů.

Pokud jde o podružný odběr zanedbatelné úrovně (v řádu desítek Kč za měsíc), je to obvykle všemi zainteresovaný mi stranami tolerováno. Předpokládám,  že v tomto případě jde o napájení accespointu wifi zařízení pro nějakou komunitní internetovou síť, což je příkon v řádu Wattů.
Takových případů znám několik a osobně bych s tím neměl coby zástupce distributora problém (pokud by to byla skutečně taková prkotina a ne nějaká "skrytá" podnikatelská provozovna).