Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan L. 20.11.2019, 07:58Název: Jaké může být dovolené přetížení (obecně) servopohonu armatury?
Přispěvatel: Jan L. 20.11.2019, 07:58
Zajímá mě jestli je možné stanovit obecné pravidlo pro přetížení servopohonů armatur. A to v případě že měřím pouze napětí a proud, respektive vypočtený výkon, nikoliv moment, teploty apod. V normě ISO 60034-1 jsem akorát narazil, že by měly zvládnout 1,5x In po dobu dvou minut (komutátorové 60s). Ve specifikacích výrobců konkrétních nových pohonů pro tyto aplikace slibují provozní přetížení třeba i 400%. Sice ano, dalo by se vyčíst, který pohon má jaké dovolené přetížení (tedy pokud by byly dohledatelné údaje),  ale pokud bych to chtěl použít jako nějaký odrazový můstek obecně pro různé pohony, takovou obecně stanovenou výstražnou hodnotu, kterou by to nemělo překročit a mohl by ji zvládnout každý pohon (myšleno pohony k tomuto účelu projektované)... Pokud uvažujeme odtrhnutí sedla armatury, jedná se o max 2s, tam to přetížení může být výrazně vyšší, pak samotný pohyb armatury celkově i s dosednutím do krajní polohy se pohybuje 8-20s maximálně, kdy jsou pohony, které jsou takto po celý jejich pracovní cyklus přetěžované. Doba, za kterou se bude pohon zahřívat je menší, čili přetížení by mohlo být stanoveno i obecně vyšší... popisuje toto nějaká norma? Něco? Mě se nicmoc najít nepodařilo.


Název: Re: Jaké může být dovolené přetížení (obecně) servopohonu armatury?
Přispěvatel: ACEOF ACES 21.11.2019, 17:56
Odhadem:

k=druhá odmocnina(120/t)

k x In

Přetížení řeší předepsané jištění.