Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Rudolf Parisch 07.10.2015, 19:58Název: Kdo zajištuje odbornou způsobilost soudních znalců a jaké jsou požadavky?
Přispěvatel: Rudolf Parisch 07.10.2015, 19:58
Ptám se pouze ze své zvědavosti. V zákoně č. 36/1967 o soudních znalcích a tlumočnících jsem se dočetl, ze soudní znalec (elektro) může být jmenován ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského úřadu. Kdo zajistí jeho odborné přezkoušení?


Název: Re: Kdo zajištuje odbornou způsobilost soudních znalců a jaké jsou požadavky?
Přispěvatel: J Lhava 08.10.2015, 12:22
Citace
Znalec je někdo, kdo něco neviděl, ale rozumí tomu
Svědek je někdo, kdo něco viděl, ale nerozumí tomu.
Soudce je někdo, kdo nic neviděl, nerozumí tomu, ale má rozhodnout.

Z poznámek předmětu BVD005K Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti:
- Znalec nemá hodnotit právní stránku věci, od toho znalec není.
- Soudce má na základě svých zkušeností přezkoumávat správnost závěrů posudku nebo znalce.
- Znalec má sice razítko, ale není to presumpce správnosti.
- Hodnocení věcné správnosti se tak přenáší i na samotné soudce.
- Má-li soudce pochybnosti, pak nastává výslech znalce, a případně revizní posudek.


Podle mě neexistuje žádné odborné přezkoušení.
Kdo by ho přezkušoval? Soudce, který problematice nerozumí?
Před jmenováním znalce je akorát povinnost absolvovat 4 leté právní vzdělání.
Aspoň tak si to pamatuju, moc poznámek jsem si tady nepsal ...


Název: Re: Kdo zajištuje odbornou způsobilost soudních znalců a jaké jsou požadavky?
Přispěvatel: Martin Škopek 08.10.2015, 12:39
Je to v kompetenci předsedů krajských soudů. Je požadována minimální praxe, prokázání znalostí v oboru složením předepsaných zkoušek, absolvování znaleckého minima atp. U některých oborů je dále předepsáno absolvování písemných testů + ústního pohovoru před příslušným poradním sborem předsedy krajského soudu (skládá se ze soudců, znalců, zástupců různých komor atp. či uznávaných odborníků z daného oboru).

Předseda jmenuje znalce dle potřebnosti v daném oboru na základě svého uvážení (některé žádosti leží na soudech i pár let), na jmenování není právní nárok.

Zák. 36/1967 by snad už ve velmi blízké budoucnosti měl být novelizován...


Název: Re: Kdo zajištuje odbornou způsobilost soudních znalců a jaké jsou požadavky?
Přispěvatel: David Hruda 08.10.2015, 17:37
Pro zájemce o znalectví v technických oborech pořádá VUT (doc. Vémola) kurz (znalecké minimum), který bývá předsedou KS akceptován.