Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Oto Strnad 16.03.2015, 11:51Název: Který předpis nařizuje reviznímu technikovi dělat napěťové zkoušky na kabelech?
Přispěvatel: Oto Strnad 16.03.2015, 11:51


Nevíte, který předpis nařizuje reviznímu technikovi dělat napěťové zkoušky koncovek či spojek na vn kabelech?
Jedná se mi pouze o kabely.
A když jsme v tom, tak kterou platnou čsn používáte pro tyto účely. K dispozici je stejnosměrný zdroj do 100kV. ....


Název: Re: Který předpis nařizuje reviznímu technikovi dělat napěťové zkoušky na kabelech?
Přispěvatel: František Bernard 16.03.2015, 14:32
Zkoušky na kabelech vn provádím podle PNE 34 7626Provozní zkoušky vn kabelových vedení .... .Je ji možno zdarma stáhnout.


Název: Re: Který předpis nařizuje reviznímu technikovi dělat napěťové zkoušky na kabelech?
Přispěvatel: Martin Hroudný 16.03.2015, 14:42
Nejsem v tom odborník, ale zkouška zvýšeným napětím se provádí dle IEC 60840.

Dle mého skromného názoru není zkouška zvýšeným napětím ničím vymezena coby povinná - jelikož sama o sobě výrazně snižuje životnost kabelu.
Buď ji zadavatel chce provést nebo nechce provést.


Elektrické zkoušky po montáži

Zkušební metody stanoví ČSN IEC 60840 článek 13.
Je-li kabel částečně zakryt kabelovým ložem, provádí se plášťová zkouška 10kV po dobu 1min. Tato zkouška zjistí neporušenost pláště kabelu a provádí se ještě po montáži koncovek a spojek v celé délce kabelu.
ČSN IEC 60840 dle 13.1.1 b) stanovuje zkoušku střídavým napětím. Zkouška se provádí normálním provozním napětím sítě přiloženým po dobu 24h (1xUo bez zatížení).
Po dohodě dodavatele a odběratele je možno provádět další zkoušky např.: zkoušku 2xUo po dobu 1 hodiny. Na tuto zkoušku je však třeba speciální zdroj.
Zkoušku zvýšeným napětím lze doporučit v případě, že se jedná o kabelovou trasu, kde jsou použity spojky. Zkouška zvýšeným napětím není vhodná v případě přeložek oprav a pod, kdy součástí zkoušeného kabelu je nový kabel a původní kabel.


Název: Re: Který předpis nařizuje reviznímu technikovi dělat napěťové zkoušky na kabelech?
Přispěvatel: František Bernard 16.03.2015, 15:18
TO: Oto Strnad. Zkouška pláště žil se provádí ss napětím 5 kV po dobu 2 - 5 minut. V tomto "ranku" se pohybuji již padesát roků, nikdy jsem neprováděl zkoušku v délce trvání 24 hodin. PNE najdete na adrese csres.cz, další informace ve vyhledávači, např. napěťové zkoušky vn kabelů.