Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Ludmila Píchová 22.01.2015, 09:23Název: Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
Přispěvatel: Ludmila Píchová 22.01.2015, 09:23
V objektu jsou dvoutarifní podružná měření elektřiny, hlavní přívod je také dvoutarifní. Takže při rozúčtování bych měla sečíst všechny náklady pro nízký tarif a vydělit je součtem všech spotřeb podružných elektroměrů v nízkém tarifu. Tak získám cenu za jednotku, kterou mohu účtovat. To samé pro vysoký tarif. Jenže faktury jsou dělané tak nesmyslně, že u některých položek je uvedena cena za oba tarify najednou nebo za odběrné místo. Jak to mám pak rozdělovat?

Je správné sečíst všechny náklady za dané období dohromady a pak je rozdělit v poměru cen za nízký tarif a vysoký tarif, jak je mají v ceníku? Použít přímo ceníkové ceny nemůžu, protože se k nim ještě připočítávají další poplatky, takže bych si nepomohla.

Dřív jsme měli jediný tarif, tak to bylo jednoduché. A to vůbec nemluvím o tom, že ty faktury posílají s velkým zpožděním, takže abych ceny za konec roku hádala z křišťálové koule. Ke všemu nám ještě vedení dvakrát v roce změnilo dodavatele a každý má tu fakturu udělanou jinak. Hrůza a děs.


Název: Re: Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
Přispěvatel: Martin Kurka 22.01.2015, 13:20
Hrůza a děs.
Tak to máte naprostou pravdu. Do doby, než vstoupí to platnosti nařízení EU o fakturaci energie, je nutné postupovat zhruba takto - teda pokud nerozúčtovávát e plátcům DPH (to je naprosto na mašli).

Z fakturačního měření si vezmete odběr kWh "denní" V (VT),  odběr kWh "noční" N (NT) a uděláte jejich součet S.
Z faktury vyzobete položky výsledné ceny týkající se ceny jen za VT a sečtete je = Cd
obdobně sečtete položky  týkající se ceny jen za NT = Cn.
Dále sečtete cenové položky týkající se obou tarifů bez rozdílu = Cs
A nakonec fixní platby netýkající se vůbec spotřeby = Cf

Kontrola 1: Teoreticky vám musí vyjít celková cena ve faktuře C = Cf+Cs+Cv+Cn
Pozor na počítání DPH, radši si to počítejte vše s DPH (u některých položek jsou různé.


Nyní si uděláte jednotlivé kilowathodinov é ceny
Kilowatová rozpočítávací (poměrová) cena za fixní platby je  = Kf = Cf / S
Kilowatová rozpočítávací cena za součtové kWh je = Ks =  Cs / S
Kilowatová rozpočítávací cena za vysoký tarif = Kv =  Cv / V
Kilowatová rozpočítávací cena za vysoký tarif = Kn =  Cn / N

Pak si vezmete odečty počitadel jednotlivých elektroměrů a uděláte si i jejich součty.

Pronásobením dostanete podíl ceny podružného odběratele za Fixní, za Cekové kWh,
za VT kWh a za NT kWh . Součet všech těchto 4 dílčích položek  je podílová cena fakturovaná za podružné odběrné místo číslo 1 (jeden elektroměr č.1).

P1 =  Pf1+Pc1+Pc1+Pn1 = Kf * S1 + Ks*S1 + Kv*V1 + Kn*N1

Kontrola 2: Teoreticky vám musí vyjít celková cena ve faktuře C = P1+P2+..(počet elektroměrů) - (klasické ma dáti = dal)


Ovšem všimněte si hned na začátku jedné "drobnosti": Součty příslušných odečtů počitadel jednotlivých podružných elektroměrů nedá přesně hodnotu odečtů z fakturačního elektroměru. Jednak nic není absolutně přesného, jednak každý elektroměr má svoji nemalou spotřebu a každý má nějakou necitlivost na malý odběr. Musíte si vymyslet jak "chybějící" kWhTo co vám bude chybět musíte si sama rozhodnout, jakým klíčem chybějící kWh rozúčtujete - jestli se to vejde do ceny za rozpočítání, nebo jestli je rozklíčujete podle spotřeb nebo podle sympatií ;)

Ale jestli to budete počítat i s rozpočítávání DPH tak velmi, velmi upřímnou soustrast.
Tady nepomůže laikovi ani Excell, jedině šíblému programátorovi .

A na další rok si schovejte vypočtené koeficienty Kf,Ks,Kv,Kn  a podle odečtů podružných elektroměrů si počítejte zálohové faktury pro podružná měření. Vyjde vám to díky zdražování energie s doplatkem na konci fakturačního období.
Jěště nezapomeňte, že ze zákona o DPH a ze zákona o účetnictví a z energetického zákona nemůžete energii prodávat, pouze přefakturováva t = beze zisku. A ze zákona přefakturovat neprodleně tuším do 3 dnů od obdržení koncové faktury za zúčtovací období. (Fakturovat práci na rozpočítání a odečty můžete, ale zvláštní fakturou  ;))


Název: Re: Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.01.2015, 14:36
Abych vám to ještě trošku zamotal - kol. Kurka vám navrhuje rozpočítávat fixní platby podle spotřeby.
Je ale oprávněný i jiný přístup - rozpočítávat fixní platby fixně, tzn. každému podružnému elektroměru stejně - tak, jak to účtuje dodavatel vám.


Název: Re: Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
Přispěvatel: ACEOF ACES 22.01.2015, 15:14
Myslím, že to by bylo vhodnější.