Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Roman Bašta 27.02.2014, 15:57Název: Dle které normy provést pravidelnou revizi zdvihladel (jeřábů)?
Přispěvatel: Roman Bašta 27.02.2014, 15:57
Jakou je lépe použít normu pro pravidelnou revizi zdvihadel?
ČSN EN 60204-32 ed. 2 Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů
nebo
ČSN 33 2550 Jeráby a zdvihadla. Predpisy pro elektrická zarízení.
Obě jsou platné.

 


Název: Re: Dle které normy provést pravidelnou revizi zdvihladel (jeřábů)?
Přispěvatel: Jiří Buben 27.02.2014, 18:56
Na kontrolu dle Nařízení vlády 378/2001Sb. použijete dokumentaci daného zdvihadla (jeřábu ) a budete vše porovnávat mimo jiné s normou dle které bylo zařízení vyrobeno. Tato informace by měla být uvedena v dokumentaci. U novějších zdvihadel v ES prohlášení o shodě a v dokumentaci. Pokud bude tedy zařízení vyrobeno dle ČSN EN 60204-32 ed.2, budete vše porovnávat dle této normy. Pokud bylo zařízení vyrobeno dle dřívější edice, pak podle ní a pokud dle ČSN 33 2550 tak s požadavky této ČSN.