Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Jiří Stuchlý 06.06.2013, 19:10Název: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Jiří Stuchlý 06.06.2013, 19:10

Osazoval sem nový el.měrový pilíř na hranici pozemku ke stavajícímu plotu.
Vše probíhalo vcelku normálně, zakopání, zapojení, revize.
Zádrhel přišel až s technikem z ČEZ.
Odmitl osadit elektroměr z důvodu nedostatečného prostoru před rozvaděčem.
Nelibil se mu asi 40cm vysoký zaklad onoho plotu.
Kdyby 60-ti letý majitel domu nezacal palicou beton rozbijet tak se sbalil a jel pryč.
Ja sem si vzdycky myslel ze těch 80cm musí být před dvířkama a ne pred celym pilířem.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: solimek 06.06.2013, 21:57
Nejhorší je srážka s blbcem.  :(


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.06.2013, 22:29
Dle mého názoru, postupoval pracovník ČEZu, přesně dle připojovacích podmínek.  (norm)

Nejspíš to bral tak, jako byste ten pilíř, postavil na schodišti.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: solimek 06.06.2013, 22:31
Co a čemu tam konkrétně překáželo? Můžete upřesnit?


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.06.2013, 22:39
No přeci ta betonová podezdívka. :)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: solimek 06.06.2013, 22:57
Máme zodpovězeno co. A teď ještě čemu?


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.06.2013, 23:16
Cituji z připojovacích podmínek:
Před elektroměrovým rozvaděčem, atd  …, musí být volný prostor, o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující úplné otevření dvířek, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací.
 :)

Ostatně toto ustanovení bylo v jedné normě, to s tou rovnou podlahou, ale norma byla zrušena bez náhrady.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.06.2013, 23:28
A když bych panu Elektroměrmont érovi sděli, že definitivní terén bude ve výšce toho tarásku?

Nejhorší je srážka s blbcem.  :(
(jednicka)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.06.2013, 23:35
A když bych panu Elektroměrmont érovi sděli, že definitivní terén bude ve výšce toho tarásku?
 (jednicka)

Tak by se čistě teoreticky taky mohlo stát, že elektroměr neosadí, neboť nebude dodržena minimální výška elektroměru na terénem. ;)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: pegas100 06.06.2013, 23:40
Patrně se pracovník čezu necítil bezpečně při provádění prací. Mě zase před měsícem vyhodil, protože ve společném elektroměrovém rozvaděči se prováděla změna sazby u jednoho elektroměru. Důvodem bylo, že od 2013 se elektroměry nesmí montovat za kryt.
Tak nevím, jak to dopadne se všemi těmi stávajícími odběry při změně sazby.
Nakonec po diskuzích s jinými provozáky povolil. Možná že by se mohl čez už konečně sjednotit a vydat závazná stanoviska a né jenom všeobecné připojovací podmínky.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.06.2013, 23:47
Tak by se čistě teoreticky taky mohlo stát, že elektroměr neosadí, neboť nebude dodržena minimální výška elektroměru na terénem. ;)
Pravda, tenhle argument jsem čekal. Nicméně, si v tomto konkrétním případě myslím,že měl technik blbej den a potřboval někoho spucovat  (zle)

Mě zase před měsícem vyhodil, protože ve společném elektroměrovém rozvaděči se prováděla změna sazby u jednoho elektroměru. Důvodem bylo, že od 2013 se elektroměry nesmí montovat za kryt.
Tak nevím, jak to dopadne se všemi těmi stávajícími odběry při změně sazby.
Chápal bych to pokud je nějaká změna vyvolaná zákazníkem. Ale až ČEZ odmítne namontovat elektroměr např. při výměnně po 10-ti letech od kalibrace (nebo jak dlouho to teď je), tak to by mě zajímalo kdo ty úpravy bude platit?


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.06.2013, 00:43
Není, čistě jen tak mimo: v připojovacích podmínkách podmínka rovná plocha před rozvaděčem 800x800mm?  o:-)
O schodech tam není ani zmíňka.
Pak tam žádný betonový základ pro plot být nemůže, ani plot či jiné zařízení sloužíci k zabezpečení vniku na pozemek....
Elektroměrový to fakticky vyhodnotil správně.  ;)  (beach)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Josef Křemen 07.06.2013, 01:00
Pánové, sice řešíte prostor před elektroměrem, ale co umístění na hranici pozemku??  (norm)
Jak tak vidím, tak vše normálně neprobíhalo  (zle). Pořád se to tu opakuje projekt-montáž-revize.
Jednoznačně je pilířek - přední hrana pilířku - cca 30 cm za hranicí pozemku. Nevím kdo za to může, ale bylo by asi lepší vyzdít pilířek na stávající základ.
A prosím nenasazujte montérovi "psí hlavu", u jiného distributora se za nové namontování elektroměru do tohoto pilířku (tj. za hranicí pozemku) a pokud na to přijde de..l , posílá "vytýkací dopis", tzn. skoro výpověď.
A rovná plocha před rozvaděčem snad není jen v připojovacích podmínkách??
Schody jsou snad rovná plocha??  ;)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: František Šohajda 07.06.2013, 05:57
Být pracovníkem ČEZ-jak nejsem..... ;D
Tak bych tam ten elektroměr také nedal !   :'(       Tečka!


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.06.2013, 06:16
Pánové, sice řešíte prostor před elektroměrem, ale co umístění na hranici pozemku??  (norm)
Jednoznačně je pilířek - přední hrana pilířku - cca 30 cm za hranicí pozemku.

Nepřehánějte!!  (norm)

Citace: PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY nn
pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech
napojených z distribuční sítě nízkého napětí
Vydává ČEZ
5. UMÍSTĚNÍ ELEKTR OMĚR OVÉH O ROZVÁDĚ ČE
5.1 Nová odběrná místa
rozvaděč:
„„ musí být umístěn tak, aby byl obsluze trvale přístupný i v době nepřítomnosti zákazníka
„„ musí mít střed elektroměru ve výšce 1000–1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu
„„ v případech, kdy je v jednom rozvaděči umístěno více elektroměrů (spínacích prvků) nad sebou uvnitř objektu, mohou
být jejich středy ve výšce 700–1700 mm od podlahy
„„ spodní hrana rozvaděče musí být minimálně 600 mm nad úrovní podlahy nebo definitivně upraveného terénu. S ohledem
na místní klimatické podmínky může být rozhodnuto pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., i o jiné výšce umístění
„„ nelze-li je umístit na vnější stranu objektu (např. při odběru pro čerpadlo vody), musí být osazen do pilíře měření
co nejblíže místa připojení k DS nn v místě veřejně přístupném a musí být dostatečně chráněn před vlivy prostředí
a mechanického poškození
„„ nesmí být osazen do společných skříní s plynoměry. Výjimku tvoří sestavy skříní pro tento účel schválené
„„ před elektroměrovým rozvaděčem, elektrorozvodn ým jádrem nebo elektroměrovou deskou musí být volný prostor
o hloubce a šířce minimálně 800 mm, umožňující úplné otevření dvířek, s rovnou podlahou nebo definitivně upraveným
terénem k bezpečnému provádění obsluhy a prací
„„ v atypických případech pracovníci ČEZ Distribuce, a. s., určí způsob připojení a umístění měření odběru elektřiny
Bytové domy:
elektroměrové rozvaděče a elektrorozvodn á jádra se umísťují na chodbě nebo na podestách schodiště. Nad ramenem schodiště
se umísťovat nesmí.
Elektroměry mohou být též v podzemním podlaží v prostorách s normálními vlivy dle příslušných technických
norem.
Rodinné domy:
Elektroměrový rozvaděč se umísťuje do pilíře nebo na vnější stranu objektu tak, aby byl přístupný k provádění prací vždy
z veřejně přístupného místa. Otevírání dvířek elektroměrovéh o rozvaděče musí být umožněno z vnější přístupné strany pozemku.
Chatové a zahrádkářské osady, řadové garáže:
Elektroměry se umisťují pro několik objektů (zákazníků) v jednom elektroměrovém rozvaděči instalovaném co nejblíže k místu
napojení na DS nn tak, aby byl tento rozvaděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa. Každé odběrné místo musí být
měřeno samostatným měřicím zařízením.
Provozovny a obchody:
Umístění elektroměrovýc h rozváděčů stanoví pracovníci ČEZ Distribuce, a. s. individuálně podle charakteru odběrného zařízení,
avšak tak, aby byl tento rozvaděč přístupný vždy z veřejně přístupného místa.
Občanská vybavenost s více zákazníky (obchodní střediska, domy služeb, hospodářské pavilony apod.):
Elektroměry se doporučuje soustředit do jednoho místa k tomu účelu vybaveného (např. energetické centrum, rozvodna nn
apod.) a vždy volně přístupného z vnitřního veřejného prostoru.

Nikde nic o hranici.....

Pánové co situace:
Elektroměr umístěný na fasádě. Udělá se dodatečně zateplení, odběratel bude chtít přes elektroměrák osadit například nerezová dvířka, takže rozvaděč bude cca 10cm utopen. Bude to taky problém? Ten případ je v podstatě stejný......

Není, čistě jen tak mimo: v připojovacích podmínkách podmínka rovná plocha před rozvaděčem 800x800mm?  o:-)
O schodech tam není ani zmíňka.
Pak tam žádný betonový základ pro plot být nemůže, ani plot či jiné zařízení sloužíci k zabezpečení vniku na pozemek....
Elektroměrový to fakticky vyhodnotil správně.  ;)  (beach)


Ale je... Viz. výše


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: pegas100 07.06.2013, 06:39
Vidím, že někteří z vás hledají za každou cenu problém,aby se to osadit nemohlo. Trochu toho selskýho rozumu ::)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.06.2013, 06:45
Bych použil jeden text, i když autora nějak extra v lásce nemám, tak tato slova jsou velice pravdivá:

Citace
Předpis je předpis, v*l zůstane v*lem, zákon je zákon, ale život jde kolem..


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Malík 07.06.2013, 09:18
Ale nehledají problém tam, kde není, ale faktem je, že toto by mi nejspíš taky neprošlo. Ono těch 80 cm rovné plochy tam prostě není, co si budem vykládat, ten schod tam z té podezdívky tam prostě je (nebo byl, chcete-li).

Další věc je, že jak už někdo tady správně řekl, ten rozvaděč měl přijít správně usadit do podezdívky tohoto plotu a ne za ni. Ono správná výška nad terénem se bere ze strany PŘED rozvaděčem, tedy z montážní strany, a ne takto, jak to bylo usazeno na obrázku. Takže bych chápal, že měl technik výhrady.
Tady bych prostě hnal montéra k nápravě, pokud by to neprošlo.

Nehledě na to, že až budou třeba v zimě prohrnovat chodníky kolem plotu, celý rozvaděč bude pod sněhem  (zle)
Super, zvlášť když vypadne hlavní jistič  :D

Dál, ano elektroměry a HDO se nesmí od tohoto roku montovat za kryt, upozorňovali na to ČEZáci předem už dávno, už i v připojovacích podmínkách z roku 2011, konkrétně platná změna k 1.4. téhož roku. Stačí pozorně číst.

Stávající odběry a odběrná místa zůstavají zachovány do doby rekonstrukce, ČEZ nesmí nutit ani nařizovat rekonstrukci odběrného místa jako takového. Při pravidelných výměnách elektroměrů nebo spínačů HDO se toto neřeší, jiná věc ovšem je, pokud zásah do odběrného místa vyvolá sám zákazník (výměna kabelu do bytu/domu, změna jističe, příprava pro HDO apod.), zde je pak potřeba uvést odběrné místo do stavu dle platných PP.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Malík 07.06.2013, 09:22
Nakonec po diskuzích s jinými provozáky povolil. Možná že by se mohl čez už konečně sjednotit a vydat závazná stanoviska a né jenom všeobecné připojovací podmínky.

Pokud vím, připojovací podmínky jsou závazné a jsou jednotné ve všech regionech ČEZu.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: solimek 07.06.2013, 09:26
Jedno dobré české přísloví praví: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: František Šohajda 07.06.2013, 11:36
Jedno dobré české přísloví praví: Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.

Přísloví je pěkné...ale ?
Distributor je jen jeden, pokud mu ať z jakýchkoliv důvodů něco nevoní , tak nepřipojí !
Teď jsou dvě otázky, která bude lepší ....mít přívod a svítit, nebo být po tmě ! (dance)
Třetí stav není ! ;D ;D ;D

Podle toho se každý musí přizpůsobit .....


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Jiří Stuchlý 07.06.2013, 12:20
chapu ze pripojovacim podminkam nebylo doslovne vyhoveno,ale na druhou stranu kazdy zdrave myslici clovek by ten soklik ani neresil....a dale bych podotknul ze pilir se osadil po domluve s majitelem,ktery jeste nevedel jak bude plot vubec resit.Tudis se udelala tahle varianta.A nahrnuty snih me prisel docela vtipny   ;D pardon ...


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Malík 07.06.2013, 12:35
No jo, mě zas přišlo vtipné takovéto osazení..co už
Tak já nevím, jen beru všechno prostě....vím já, jestli je chodník třeba vedle plotu? Nebo cesta nebo co... ::)
Zmínil jsem to proto, že právě v zimě vídím to, co vidím, že  ;) Ale tak třeba se Vás to netýká...


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Josef Křemen 07.06.2013, 12:52
TAk ještě jednou -
„„ musí být umístěn tak, aby byl obsluze trvale přístupný i v době nepřítomnosti zákazníka.
neboli - překlad - přístupný z veřejného prostoru. A je kde?? 30 cm na pozemku. Viděl jsem již několik hodně podobných případů kde si potm majitel udělal plot a polibte mi ...., já svítím.
Samozřejmě další věc je podezdívka před RE.
Nezlobte se, ale tomu kdo to tam takto usadil, zafackovat obě uši do hlavy.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Jiří Stuchlý 07.06.2013, 13:11
tak i ja jeste jednou.pilir se osadil po domluve s majitelem,ktery jeste nevedel jak bude plot vubec resit...tzn.kd yz nevim jaky plot tam bude,nebudu slozite zazdivat rozvarec ale jednoduseji ho zakopu kam mi teren a plot dovolí...a s tím sněhem se omlouvam.Přisl o mi to jen divne to resit,pac kazdy kdo ma rodinny dum tak si odhazuje cestu,takze ty dve lopaty u rozvadece asi nepociti.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Josef Křemen 07.06.2013, 14:47
Nejedná se o to jak bude vypadat plot. Ale kde je hranice pozemku! To snad majitel věděl. Předpokládám, že přední stěna betonu je hranice. A s touto hranicí musí být přední stěna rozvaděče. Co je na tom k nepochopení??
A pokud majitel chtěl něco jiného........


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.06.2013, 18:01
Nejedná se o to jak bude vypadat plot. Ale kde je hranice pozemku! To snad majitel věděl. Předpokládám, že přední stěna betonu je hranice. A s touto hranicí musí být přední stěna rozvaděče. Co je na tom k nepochopení??
A pokud majitel chtěl něco jiného........

Takže když bude hranice uprostřed komunikace (i takové jsou), tak bude muset být rozvaděč uprostřed silnice?

Nebo když bude řadovka s parkovacími místy podél cesty ale už na vlastním pozemku, tak budou obtýden, když se manželce úplně nepovede parkování měnit elektroměrový rozvaděč?

Nebo nebudu moct osadit elektroměrový rozvaděč kolmo k pozemku do pěrné zídky vjezdu, protože už nebude dvířky na hranici? Trošku soudnosti!!

Netvrdím, že dotazovaný stav je ideální, ale jednalo se o stav dočasný. Ono pokud dojde ***ec, tak si vždy důvod proč neosadit najde....

A propo, čekám, ještě na odpověď na otázku co utopený rozvaděč v zateplení. Otvor je překryt dvířky dostatečně velkými aby šly původní dvířka plně otevřít, je řádně označen tabulkami.....


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: František Šohajda 07.06.2013, 19:20
Citace
A propo, čekám, ještě na odpověď na otázku co utopený rozvaděč v zateplení. Otvor je překryt dvířky dostatečně velkými aby šly původní dvířka plně otevřít, je řádně označen tabulkami.....

Nic se díte nebude, protože tam je už elektroměr zabudovaný.... revize dle zákona není už potřeba ... (dance)

Už jsem  viděl podobných elměr.rozvaděč ů, kde bylo HDO a nic nespínalo už roky a roky, nebo HDO bylo jištěno až pojistkami v HDS, dokonce jsem viděl místo hl. jističe u elektroměru klasický vypínač a nic se neděje dodnes!! a td ... atd....vesele se mění elektroměry bez problémů!!

Dvířka na zateplení elm.rozvaděče je to nejmenší zlo co jsem za dobu praxe viděl a dodnes to pracuje!! (dance)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Malík 07.06.2013, 20:08
Nic se díte nebude, protože tam je už elektroměr zabudovaný.... revize dle zákona není už potřeba ... (dance)

Už jsem  viděl podobných elměr.rozvaděč ů, kde bylo HDO a nic nespínalo už roky a roky, nebo HDO bylo jištěno až pojistkami v HDS, dokonce jsem viděl místo hl. jističe u elektroměru klasický vypínač a nic se neděje dodnes!! a td ... atd....vesele se mění elektroměry bez problémů!!

Ano, mohu potvrdit taky  :)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Petr M 07.06.2013, 21:34
Nejedná se o to jak bude vypadat plot. Ale kde je hranice pozemku! To snad majitel věděl. Předpokládám, že přední stěna betonu je hranice. A s touto hranicí musí být přední stěna rozvaděče. Co je na tom k nepochopení??
A pokud majitel chtěl něco jiného........

Sorry, ale tohle furt nechápu. To bourání zdi je přece PROTI připojovacím podmínkám i zdravýmu rozumu.

1) Pánové už naznačili možnost parkování na vlastním pozemku před plotem.
2) Jak to vlastně montér ověří? Stáhne si katastrální mapu? A není mu už z principu jedno, protože tam není od toho, aby řešil majetkoprávní záležitosti?
3) V podmínkách není o hranici pozemku ani slovo, schválně jsem je teď 2x přečetl a nic.
4) Pokud by dvířka RE byly na hranici pozemku, rozvaděč je 3D a montér zanoří ruku dovnitř - za hranici pozemku. Takže se tak jako tak předpokládá souhlas majitele s sím, že mu někdo strčí ruce na jeho pozemek. Pár centimetrů tak není rozhodujících.
5) Zkoušel jste e někdy vrtat v rozvaděči a opírat se o něj doel špičkama bot? Znám pohodlnější pracovní polohy a stejně bude montér stát aspoň 40cm od RE. Tak si aspoň má kam položit vercajk...
6) V připojovacích podmínkách je, že RE musí být chráněný před poškozením. Betonová zeď je snad lepší ochrana, než jenom plastový podstavec. Třeba před letícím vozem rallye hospoda...

Prostě z logiky toho monéra jsem tak nějak paf... Přece pro dodavatele energie by měla být na prvním místě bezpečnost, na druhým platební morálka zákazníka a pak teprve realizace vlastních estetických představ a léčba blbé nálady montéra.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.06.2013, 08:46
Sorry, ale tohle furt nechápu. To bourání zdi je přece PROTI připojovacím podmínkám i zdravýmu rozumu.....

 (jednicka) (jednicka) (jednicka)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Václav Třetí 08.06.2013, 10:25
To jsou problémy známé už z dob, kdy chodili technici montovat elměry ve dvou. Hra na hodného a zlého. Jeden šel montovat elměr, druhý mu koukal přes rameno a tahal ho za rukáv, že to či ono je špatně a že tam elměr dávat nebudou. Bylo to hlavně divadýlko na majitele, aby "dal na svačinku".

V tomto konkrétním případě je to, alespoň podle fotografií, nešťastné řešení, které se mi také nelíbí. Nikoliv kvůli hranici pozemku, ta není až tak rozhodující, je mnoho odběratelů, kteří mají elměr na objektu a před ním svůj pozemek např. s předzahrádkou, která je neoplocená, takže přístup je zajištěn a dodavatel to neřeší. Otázkou je, jak se bude tvářit, až si ji majitel oplotí, např. proto, aby neměl přímo přístupná okna z ulice, nebo aby mu sprejeři nečmárali na zeď domu.

Udivuje mě, že majitel objektu to takhkle chtěl,  mám zkušenost, že většinou zákazníci mají požadavek, aby to do zahrady či dvora trčelo co nejméně.

 


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.06.2013, 10:41
Vzhledem k tomu, že se plánuje nový plot, tak se nedivím, zákazník to chtěl udělat tak, aby to teď bylo co nejméně náročné, tipl bych, že v kabelovém prostoru bude schována od každého kabelu drobná rezerva, aby se s rozvaděčem dalo pohnout podle budoucího oplocení.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Roger 08.06.2013, 11:27
Přísloví je pěkné...ale ?
Distributor je jen jeden, pokud mu ať z jakýchkoliv důvodů něco nevoní , tak nepřipojí !
Teď jsou dvě otázky, která bude lepší ....mít přívod a svítit, nebo být po tmě ! (dance)
Třetí stav není ! ;D ;D ;D

Podle toho se každý musí přizpůsobit .....

Treti stav : pripojit se od souseda a je to :-) pomerove rozuctovani snad neni nic proti nicemu. Pri vhodnem pausalu se da i dost usetrit. Ale musi na to byt dva.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.06.2013, 12:21
Treti stav : pripojit se od souseda a je to :-) pomerove rozuctovani snad neni nic proti nicemu.

A proto se toto nesmí. Toto může radit opravdu pouze anonym. Koneckonců jako obvykle.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.06.2013, 13:04
Osobně jsem taky v připojovacích podmínkách nenašel nic, co by přesně určovalo umístění podobného pilíře.

To, co provedl ten technik, bylo opravdu dost "trucovité". OSobně si nejsem jist, že měl pro svůj postoj nějakou legální podporu. Spíš převahu člověka, který má nějakou rozhodovací moc.
O tom provedení pilíře si sice taky myslím své, ale na druhou stranu je tento stav vidět na vesnicích docela často a nepřipadá mi, že by se tím nějak snížila bezpečnost, nebo něco takového. Navíc když nejde o konečný, ale pouze dočastný stav.
Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: František Šohajda 08.06.2013, 13:08
Já jsem osobně podobnou věc řešil před měsícem u společnosti E ON...
Lépe řečeno , byl problém se stavebním úřadem.
E ONu to bylo celkem jedno jak ji dáme, ale stavební úřad jednoho města se cukl, že tak ne (podobně jak je foto v tomto vlákně) ale že to musí být přesně na tom "betonu" oplocení, jinak neudělají ohlášku !!Bylo to pro polikliniku !
Na projektu byl elměr.rozvaděč dán (namalován) v pozemku polikliniky, muselo se to i předělat, EON to tak i podepsal že stím souhlasí ale stavební úřad si postavil hlavu,že nepodepíše až bude rozvaděč v oplocení ! (zle)
Vždy to dělá tu potíž jen jeden pracovník, už jsem mu řekl že ať mě nes.re....jeho odpověď ať jsem potichu, nebo nic neschválí !!Nepovolí jít 0,5 m kabelem do napojení venkovní sítě !


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Roger 08.06.2013, 13:31
Nikomu to neradim a nedoporucuji, u me slo o docasne reseni.
Pripadne ady se esmi vyjadrit nazor?;)
Nicmene by me zajimalo, podle jakeho zakona, paragrafu a odstavce a pismene se to nesmi?

OT: ono se nesmi udajne svepomoci dat na barak solarni panel (ostrovni system), pod pokutou 100000,- a take ostrovni systemy mozna budou platit OTE:

Ad sloupek: je to asi o lidech. Tipuji ze majitel se nas.... a vzal kladivo... Podobne tak muj remesnik, rek sem mu ze to a krivy, on se hned nafouk a zacal to behem 2 sekund kladivem rozbijet :-) krivy to mel ale tvrdil ze to se opravi...  


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.06.2013, 15:03
Nikomu to neradim a nedoporucuji, u me slo o docasne reseni.
Pripadne ady se esmi vyjadrit nazor?;)
Nicmene by me zajimalo, podle jakeho zakona, paragrafu a odstavce a pismene se to nesmi?

Hmm, ... vyjádřit názor.
Co na to odpovědět? Raději si na to odpovězte sá.

Uvedu příměr. Stejně jako výrobce software, tak i energetika jako dodavatel má svá pravidla. Jedním z nich je, že nebudete dodávanou energii komerčně předávat (to znamená, že na ni nebudete účtovat marži) a že ji neposkytnete jiným objektům i bezúplatně. Promiňte ale to je tak chronicky známá věc, že to ví kde kdo.
Někdo z kolegů dohledá konkrétní text.

Asi je to logické, protože by některé skupiny obyvatel vytvářely další národnostně menšinové energetické sítě, které by byly z hlediska bezpečnosti (např. před požárem atd.) naprosto nekontrolovate lné.

Tedy to, co radíte opravdu může poradit pouze člověk, který tu vystupuje prakticky bez rizika. Tedy anonym. Bohužel čtenář nečte celou diskusi. Čte pouze to, co se mu líbí.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lubomír Jindra 08.06.2013, 17:43
Volný přístup a rovná pracovní plocha musí být před rozvaděči elektrické energie z důvodu bezpečnosti při práci. Kladení různého materiálu, beden atp. před rozvaděče byl až donedávna velký nešvar téměř ve všech firmách. Kvalitně řízené firmy mají dnes na podlahách čarami vyznačený prostor, který musí zůstat volný.

Co se tohoto konkrétního případu týká, tak zde nešlo ani tak o výšku, ale o šířku onoho základu. Pokud někdo nemůže pochopit praktické a rozumné chování technika ČEZu, tak si může doma udělat jednoduchý pokus:
Až budete vařit oběd, tak si dejte před kuchyňskou linku a sporák kýble s vodou a nahýbejte se přes ně... schválně jak vám to půjde  ;)

Prostě bezpečnost - pokud je tělo v přirozené poloze, pracovník je "v pohodě" pokud je ve vynucené nepřirozené poloze, stoupá nervozita a tím i riziko chyby. Pohodlí při práci také zvyšuje výslednou kvalitu.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Malík 08.06.2013, 19:11
Volný přístup a rovná pracovní plocha musí být před rozvaděči elektrické energie z důvodu bezpečnosti při práci. Kladení různého materiálu, beden atp. před rozvaděče byl až donedávna velký nešvar téměř ve všech firmách. Kvalitně řízené firmy mají dnes na podlahách čarami vyznačený prostor, který musí zůstat volný.

Co se tohoto konkrétního případu týká, tak zde nešlo ani tak o výšku, ale o šířku onoho základu. Pokud někdo nemůže pochopit praktické a rozumné chování technika ČEZu, tak si může doma udělat jednoduchý pokus:
Až budete vařit oběd, tak si dejte před kuchyňskou linku a sporák kýble s vodou a nahýbejte se přes ně... schálně jak vám to půjde  ;)

Prostě bezpečnost - pokud je tělo v přirozené poloze, pracovník je "v pohodě" pokud je ve vynucené nepřirozené poloze, stoupá nervozita a tím i riziko chyby. Pohodlí při práci také zvyšuje výslednou kvalitu.

Naprostý souhlas  :)
Nějak pořád nemohu pochopit, jak se někteří snaží "obhajovat" takováto řešení  (zle)

Podmínky platné jsou, pravidla jsou tím dána, tak je snad takový problém podle nich dělat?
Nechápu, co je na tom trucovité :-/
To, že je to za plotem, snad bych překousl, stejně asi bude potom "díra v plotu" pro otevření dvířek rozvaděče a on není zase tak daleko od toho plotku, takže tu hranici pozemku bych jaksi vynechal. Na hranici si myslím, že je.
Ovšem teda zcela nechápu styl montáže, myslím, že nebyl zase problém při umísťování rozvadče jej podsypat.

To, že to tak má každý druhý barák, je zcela zcestné. To jako znamená, že to tak musím mít i já, nebo proč jako?
Co je mě po ostatních barácích?

Odpovědi typu "aspoň si má kam dát nářadí, má si kam sednout" a jiné podobné jsou zcela mimo mísu,
to se na mě pánové nezlobte.Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Kamil Novák 08.06.2013, 20:51
Pro odlehčení této diskuse doporučuji shlédnout toto vlákno (http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=26370.0)!  ;)


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Lukáš Malík 08.06.2013, 21:19
Velmi zábavné  ;D ;D ;D


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.06.2013, 23:37
Naprostý souhlas  :)
...
On i takový ve dne tající a v noci namrzající shíh by mohl "zpestřit" nějaký zákrok, vypnutí v nebezpečí,...


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: František Kabát 11.06.2013, 15:05
A proto se toto nesmí. Toto může radit opravdu pouze anonym. Koneckonců jako obvykle.
A můžete mi citovat na základě jakého zákona nebo vyhlášky se to nesmí? Je to tzv. vnořená distribuce a mám to schválené ERU.


Název: Re: Proč se nelíbí ČEZu 40cm podezdívky plotu u pilíře měření?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.06.2013, 22:48
A můžete mi citovat na základě jakého zákona nebo vyhlášky se to nesmí? Je to tzv. vnořená distribuce a mám to schválené ERU.
Nemusí být na všechno hned zákony. Stačí kouknout se do podepsané smlouvy.
To, že Vy jste si vyřídil papíry na distribuci, ještě neznamená, že ji může provozovat kdokoli nadivoko.