Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Standa001x 07.01.2013, 07:22Název: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Standa001x 07.01.2013, 07:22

Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Něco mi říká, že to bude asi problém, ale pro jistotu bych se radší zeptal.

Pokud ne, je možné toho nějak docílit bez toho, aniž by musel dělat vyhlášku 50?
Pouze nějaké "vyrovnávací" testy, apod?


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.01.2013, 07:52
Co myslíte těmi rozdílovými testy?
Pokud se někdo hodlá občas zabývat projektováním elektroinstala cí v ČR, co mu brání aby získal řádnou kvalifikaci (§10)?
Pokud je to jen jeden ojedinělý projekt, to to opravdu musí udělat "cizinec"?
Třeba by se na tom mohl podílet nějaký "čech s §10" jako spoluautor a "podepsat to".


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Pavel Tesař 07.01.2013, 09:11
A čeští projektanti nebudou mít co žrát.  >:(


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.01.2013, 09:16
U nás razítkuje ten kdo je schopen udržet v ruce razítko, zkoušky či nedejbůh vědomosti je to poslední, možná to je obdoba Stalingradu, také nebyĺo rozhodující zda umím mířit stačilo zda udržel oružie


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.01.2013, 09:19
Zkuste zapátrat na daných www stránkách nebo jim zatelefonovat či oslovit soukromou zprávou kolegu Ing.Hlavatého, který má "česko-slovenskou" autorizaci.


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Maroš Klein 07.01.2013, 09:34
Dole uvedený citát TI je síce staršieho dáta (dnes máme vyhl. 508), ale o nejakej medzinárodnej dohode s automatickým uznávaním osvedčení zatiaľ neviem nič. (Okrem toho nová 508 § 24 projektant nepozná - zrušila ho).
V podstate sa u nás momentálne jedná o bežný bordel.
Buď sú to autorizovaní inžinieri združení v SKSI alebo zbytok národa.
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení je u nás totižto voľná živnosť č.31.23 s ohlasovacou povinnosťou  :D
Odkaz: http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Osvedčenia vydané v SR podľa vyhl. č. 718/2002 Z. z. všeobecne neplatia v ostatných členských krajinách EÚ a ani v iných krajinách, pretože sú vydávané v zmysle národných predpisov. Pri overovaní odbornej spôsobilosti na Technickej inšpekcii a.s., ktorá je aj akreditovaným certifikačným orgánom, však žiadateľ môže podať žiadosť aj na certifikáciu podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17024:2004 a po úspešnom absolvovaní skúšky mu bude vystavený aj medzinárodne uznávaný certifikát.

Hranice zatiaľ nemusíte zatvárať  ;D  ;D  ;D


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Jan Hájek 07.01.2013, 10:31
Projektovou dokumentaci pro účely stavebního řízení v ČR smí vypracovávat pouze projektant s platnou autorizací ČKAIT. Podmínky pro její získání jsou pro všechny občany EU stejné.
To samé platí i pro získání oprávnění.
Cituji ing. Küchlera z TIČR: Ne že sem přijde a tady bude dělat a ještě podle předpisů ze své domovské země, to nejde!

Protože vše musí být podle platných zákonů a vyhlášek ČR a platných norem ČSN, jejichž znalost se ověřuje zkouškou.


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.01.2013, 11:12
Něco existuje, jen jsem tu smlouvu nedohledal


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 07.01.2013, 11:13
ČKAIT píše na svých stránkách:
Uznávání profesních kvalifikací z členských států EU (sem patří i Slovensko) v ČR
Inženýr (nebo technik) z členského státu EU, který chce v České republice vykonávat některé vybrané činnosti ve výstavbě (viz. Zák. č. 360/92 Sb. ve znění pozdějších změn) je povinen podat žádost o uznání své profesní kvalifikace a zařazení do Registru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
K tomuto účelu slouží formuláře žádostí (pro osobu usazenou resp. osobu hostujíci).
K příslušnému vyplněnému formuláři je třeba doložit požadované dokumenty a doklady.
Předpokládá se, že z technického a etického hlediska bude žadatel schopen komunikovat v českém jazyce.
Veškeré předložené materiály je třeba předat v českém jazyce, dokumenty v ověřené kopii originálu opatřené oficiálním překladem.
Případné dotazy zodpoví kontaktní místo.


Název: Re: Je možné využít projektanta s razítkem na Slovensku u nás v ČR?
Přispěvatel: Petr Doležal 07.01.2013, 11:19
Našli, našli, moudří rádcové.

http://www.ckait.cz/sites/default/files/v_497.pdf