Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: David Munzar 10.10.2010, 14:26Název: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: David Munzar 10.10.2010, 14:26
Podle které normy zjistím bezpečnou vzdálenost připojení sítě?

Když otec stojí na balkoně je problém že již několikrát dostal ránu.
Přikládám foto.
Výška ke svorkám 210cm a vzdálenost od balkonu je 10cm.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Radek Červený 10.10.2010, 15:34
Tato přípojka evidentně není provedena podle žádné normy, ale podle zákona "jak život šel".
Pro zažátek bych vycházel z požadavků na připojení Vašeho distributora, kde je podrobně popsán způsob připojení. Průřezem požínaje a provedením konče.

Ta přípojka je od HDS nebo do HDS?


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.10.2010, 16:07
Podle které normy zjistím bezpečnou vzdálenost připojení sítě?
Snad jedině ČSN 332000-4-41 ed. 2, kde nejmenší vzdálenost živých částí je nejméně 2,5m, ovšem pouze tam, kde nemají přístup laici.

Z hlediska požadavků uvedených v citované normě se toto zařízení dá považovat za zařízení třídy ochrany 0, tedy bez jakéhokoliv opatření k zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím.

Nabízí se otázka, kdy bylo toto zařízení naposledy revidováno?

Za bezpečný stav odpovídá vždy provozovatel, neurčuje-li některá smlouva jinak.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: František Šohajda 10.10.2010, 16:25
Takovou situaci by jste měl řešit s elektrikářem,revizním technikem-ti řeknou jak dál postupovat..
/pokud jsou odborníci na svém místě... :)/....


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.10.2010, 16:30
 Podle fotek to vypadá na vedení kabelem AYKYz z pojistkové skříně někde na sloupu (nemusí být pravdou může být skříň i na objektu) do domu.
 Podle způsobu provedení bych to viděl, že probíhlala rekonstrukce sítě a bývala tam drátová přípojka. Toto provedení bych rozhodně reklamoval u firmy která toto montovala.
 
 V ČSN 33 2000-4-41 v článku 412.4.N5 V prostorách přístupných i laikům a pracovníkům seznámeným musí být dodrženy tyto hodnoty
(viz obrázek 41CN):
– výška živých částí nad stanovištěm s výjimkou zařízení vvn a zvn musí být alespoň a = 5 m;
– ve vodorovném a jiném směru, kromě kóty a musí být nejmenší vzdálenost živých částí od stanoviště1)
b = 3 m.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.10.2010, 17:06
Kolega Rotrekl uvádí odkaz na ČSN 33 2000-4-41 z roku 2000, která již není platná. Pokud vím, tak přesné znění článků citovaného kolegou Rotreklem je v současné době obsaženo v PNE 33 0000-1.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.10.2010, 17:36
sakrys...ted vypadam jako blbec...

ale není PNE - podníková norma pro energtické rozvody, a norma 33 2000-4-41 ed.2 tak nějak všeobecná pro veškerá zařízení nn


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.10.2010, 17:39
sakrys...ted vypadam jako blbec...

Ne nevypadáte. Proč taky. To také nebyl můj cíl. o:-)

Ve příspěvku jste uvedl vzdálenosti naprosto správně. (jednicka)


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Jiří Buben 10.10.2010, 17:49
ale není PNE - podníková norma pro energtické rozvody, a norma 33 2000-4-41 ed.2 tak nějak všeobecná pro veškerá zařízení nn

Ano je to tak jak uvádíte. Je možné že mi něco uniklo, ale nevím, že by tyto pažadavky baly obsaženy v nějaké ČSN.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.10.2010, 18:07
Podle té konzoly bych hádal, že patřila střešníku a zůstala po staré venkovní přípojce, kdy při rekonstrukci nebyl čas sekat nějakou HDS. Původní vodiče HDV zavedené do střešníku na volné vedení se střihly a naspojkovaly na nový závěs. A hotovo. Zřejmě je to majetek distributora, každý objekt musí mít HDS, pokud není na přípojném sloupě. Je li toto v dosahu z balkonu, měl by majitel přípojky zjednat nápravu.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Jan Franěk 10.10.2010, 18:32
Samozřejmě je to špatně.

Za prvé je tu rozpor s 33 2000-5-52 čl.520.N3.2 -  ......zařízení nesmí ohrožovat... atd
pak již citovaná 33 2000-4-41 ed.2 ale příloha B3  (stejný obrázek jako předešlé čl. 412.4.N5)

Zatím jsem nenašel konkrétní normu, ale i v těchto citovaných  normách lze najít oporu pro žádost o předělání/upravení do bezpečného stavu.

PS:to musíte mít velkého otce, když ho svorka ve více jak dvou metrech dokáže potrápit.  ;D

To samozřejmě berte s rezervou. Stav této přípojky je nebezpečný a je ho potřeba řešit, než dojde k nějakému maléru.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Milan Illek 10.10.2010, 20:04
Když otec stojí na balkoně je problém že již několikrát dostal ránu.
Měl jste kontaktovat Policii ČR.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: David Munzar 10.10.2010, 23:05
Cca před 7mi lety společnost ČEZ v obci natahovala nové kabely a rovněž i k domům. Takto to bylo tedy připojeno od nich. Připojení je provedeno od trafostanice kabelem AYKY zavěšeném na nosném laně na původní konzoly střešníku. Na konzoly střešníku je ukotveno lano a kabel zakončen svorkamy  (viz foto) do nichž jsou připojeny dráty které jsou provrtané do krabičky ve zdi a následně vedou dolů pod balkon do HDS. Z HDS pak do rozvaděče u vchodových dveří.

Zasílám veškeré foto. Chci toto řešit se společností ČEZ, ale obávám se aby je nenapadlo pouze svorky zaizolovat. Otec si rád chodí kouřit večír na balkón a bohužel je to tak blízko že stačí málo. Jako elektrikáři se mi bál asi říci že již dostal pecku a ani to nijak neřešil.  

http://yfrog.com/71p1020089j
http://yfrog.com/7ep1020090gj
http://yfrog.com/jvp1020091oj


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.10.2010, 03:49
 Nechci vás nějak strašit, ale obávám se, že 7 let je příliš dlouhá doba na nějakou reklamaci. A i kdyby vám tu reklamaci uznali, tak to opraví nejjednodušším způsobem. Tudíž zaizolují.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.10.2010, 07:29
váš otec musí být pořádný kus chlapa. Soudím tak podle naposledy uvedených fotografií, neboť svorky jsou dle balkonové sestavy ve výšce cca. 2-2,1m. Když si vezmu, že jsou ještě mírně za hranicí balkonu, napadá mě pak, že váš otec mohl dostat ránu jedině, když se chtěl zhoupnout na konzole, kde je ukotven napínák a nebo schválně pokouší štěstí a zkouší co jako elektrikář ještě vydrží.
Ve vašem případě dojde maximálně k zaizolování svorek, jinak to nevidím.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: David Munzar 11.10.2010, 08:13
Pavel Horsky: otec je vysoký 198 cm a je zvyklej chodit večír na balkón si zakouřit a stalo se že mu to nedošlo a když se protahoval tak se rukou dotknul svorek.


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Kamil Novák 11.10.2010, 08:29
Měl jste kontaktovat Policii ČR.

Proč?
Oni by tazateli v rámci Pomáhání a Chránění tu přípojku nějak opravili?  :-[


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Pavel Horský 11.10.2010, 09:07
Pavel Horsky: otec je vysoký 198 cm a je zvyklej chodit večír na balkón si zakouřit a stalo se že mu to nedošlo a když se protahoval tak se rukou dotknul svorek.

No tak to jsme stejně rostlý. Při protahování tu pecku chápu  :D


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Milan Illek 11.10.2010, 11:21
Proč?
Oni by tazateli v rámci Pomáhání a Chránění tu přípojku nějak opravili? 
Ironie je zbytečná. Tazatel  uvádí, že došlo k zasažení osoby el. proudem zařízením evidentně jiného subjektu, neodborně provedeným (viz ČSN, uvedené kol. Fraňkem), což může znamenat následnou újmu na zdraví.
Proto ta odpověď.
P.S.
Pokud někdo volá policii při autonehodě, učitě také nečeká, že mu policie auto opraví. Vy ano?


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.10.2010, 13:31
TO: Munzar
Při jednání s distributorem udeřte na strunu možného neoprávněného odběru z Vaší strany. Zavěšení dvou háčků s vývody by dokázalo krásně vytopit váš domek. Na to distributor určitě zabere.  o:-)


Název: Re: Která norma ČSN udává bezpečnou vzdálenost připojení sítě na stožár RD?
Přispěvatel: František Šohajda 11.10.2010, 14:06
TO: Munzar
Při jednání s distributorem udeřte na strunu možného neoprávněného odběru z Vaší strany. Zavěšení dvou háčků s vývody by dokázalo krásně vytopit váš domek. Na to distributor určitě zabere.  o:-)


To bych moc nezkoušel... ;D Jak znám distributora, ten je schopen škodu vyčíslit  i když je jen náznak že by mohla být...? ;)