Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAKÉ DOKLADY? - živnosti, osvědčení, legislativa => Téma založeno: Jan Močarník 21.05.2010, 23:55Název: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Jan Močarník 21.05.2010, 23:55
Jsem student elektro a pravidelně pročítám toto fórum, chtěl bych se vás zeptat jak je to s odpovědností za elektroinstala ci...

Čistě teoreticky... dejme tomu, že si mě pozve soused, abych mu předělal část elektroinstala ce, já to udělám a předpokládám, že jsem zodpovědný za to co jsem udělal (ano-ne?) a doporučím mu aby si zavolal na překontrolován í revizního technika, ten sepíše nějakou revizní zprávu a odteď je odpovědnost na něm (ano-ne?) a já jsem z toho venku?


#105#


Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.05.2010, 00:40
...dejme tomu, že si mě pozve soused, abych mu předělal část elektroinstala ce, já to udělám a předpokládám, že jsem zodpovědný za to co jsem udělal (ano-ne?)
Ano.

doporučím mu aby si zavolal na překontrolován í revizního technika, ten sepíše nějakou revizní zprávu a odteď je odpovědnost na něm (ano-ne?) a já jsem z toho venku?
Ne. V případě, že by došlo na zkoumání zodpovědnosti za nastalý malér, soud by zkoumal, zda jste dílo provedl řádně a zda jste k tomu měl odpovídající kvalifikaci, a totéž by zkoumal u onoho revizního technika. Podle svého uvážení by pak dospěl k závěru ohledně podílu viny.

Nelze a priori celou zodpovědnost přesunout na toho revizního technika. Mohl jste tam napáchat věci, které ani zodpovědně provedená revize neodhalí.


Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Milan Illek 22.05.2010, 10:28
Odpovědí na Vaši obecnou otázku by mohl být rozsáhlejší právní rozbor, vymykající se tomuto fóru, který by vzhledem k obecnosti otázky nemohl dospět ke konkrétnímu závěru.
Především neuvádíte žádný konkrétní důvod, proč by se problém měl zkoumat (způsobená škoda na zdraví, majetku či hosp. zvířatech).
Pokud není žalobce, není soudce. Předem nelze stanovit žádnou tzv. kuchařku.


Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Jan Močarník 22.05.2010, 13:08
Neuvádím konkrétní případ, protože žádný není  ;)

Jenom jsem v tom chtěl mít trochu jasno, přecejom jsem zatím student...


Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Jan Franěk 22.05.2010, 13:32
Také se domnívám, že posouzení podílu viny, záleží na každém konkrétním případě zvlášť a hlavně na posouzení  soudu.

V podstatě se chovejte, jako kdyby po vás nikdo další už neměl jít (ale RT to má přeměřit, Múže se stát, že investor si pozve nějakého RT jen naoko jako alibi pro jednání s Váma) a pak máte prostě čisté svědomí.
Od věci také není  fotodokumentac e. Mnoha lidem už pomohla v různých situacích.

Bez urážky. Příjde mi jako předčasné a trochu zarážející, že se na to ptáte a to ještě nejste ani hotový elektrikář.  Doufám, že je to jen akademická otázka a nemáte v úmyslu něco ošidit.
Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Jan Močarník 22.05.2010, 13:39
Doufám, že je to jen akademická otázka a nemáte v úmyslu něco ošidit.


Tak to určitě v úmyslu nemám a ani mít nebudu  :)

Pokud bych něco dělal, tak určitě se vší opatrností, správností a poctivostí...  8)


Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 22.05.2010, 20:06
Pokud bych měl bez dalšího kontextu odpovědět na původní otázku, primární odpovědnost za elektroinstala ci nese provozovatel.
V případě nějakého problému se potom dále zkoumá, jak to bylo. Pokud provozovatel zadal práci oprávněné firmě nebo OSVČ a dále potom proběhla revize "bez závad", je z toho venku, protože splnil vše, co splnit měl.
Potom je to mezi montážní firmou a revizním technikem. Při revizi se nemusí projevit některé skryté vady, například nelze nijak ověřit uložení kabelů u hotové zdi. Pokud se prokáže, že RT něco zanedbal, pak ponese i on svůj díl viny. Na montážní firmě bude nějaká vina v každém případě.


Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Radek Kroutil 22.05.2010, 20:27
Jak má např. RT zjistit, že přívodní kabel je cca 10cm pod zemí, kabely CYKYLo na dřevěných trámech na půdě, když je to zakrytované sádrokartonem (přitom ve staveb.deníku pískové lože 70cm pod povrchem, kabely uložené v břidlicovém zateplení a to ještě, jestli je stavební deník vůbec veden)
Tak jak by mohl převzít odpovědnost?


Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: Kamil Novák 22.05.2010, 21:03
TO Močarník:
Promiňte, ale vaše zadání otázky je špatně. Zapomněl jste totiž na dost důležitou, ne-li nejdůležitější osobu. Na projektanta.  (!)

Projektant je primárně zodpovědný za správný návrh řešení.
Vy, jakožto montér, máte provést práce podle projektu, což následně ověří revizní technik.

Takže když by došlo na lámání chleba, bylo by nutné zjistit, jestli problém vznikl chybným projektem nebo montáží v rozporu s projektem.
Jestliže by nešlo o zjevnou "botu" v projektu, tak je šance na odhalení chyby revizním technikem malá, neboť on zpravidla, narozdíl od projektanta, nedisponuje podrobnými vstupními daty.

Ve druhém případě (chybná montáž, v rozporu s projektem) je zodpovědný RT, jestliže tuto chybu neodhalí.  (plc)


Název: Re: Kdo nese odpovědnost za elektroinstalaci?
Přispěvatel: M.Jirout 29.05.2010, 09:21
Ano v zásadě má poslední diskutující pravdu.Bez řádného projektu a to berme v úvahu i otázku rekonstrukce např.pro zásuvku,její přidání apod.Pokud se nejedná vyloženě o opravu mělo by vše dle příslušných ČSN být kryto platným projektem.
Samozřejmě by příslušnou realizační činnost měl provést pracovník s řádnou kvalifikací a oprávněním pro uvedenou činnost,a to i co se týká § 6 a 7.Ponechme stranou otázku,že tyto činnosti by měl vykonávat pouze pracovník s §8-1A.
Podtrženo sečteno:jelikož se jedná o vyhrazené zařízení ve smyslu vyhl.50 a příslušných výkladových vyhlášek.Měl by tyto činnosti provádět poze již citovaný
odborný pracovník.Ne nějaký fušér(vesnický elektrikář),který ví jen že "elektrika"
kope.O oprávněném RT ani nemluvě.
Potom se totiž vystavují postihu všichni,kteří v případě požáru,škody a nedej bůh
smrtelnému úrazu na uvedené činnosti podíleli.Soud samozřejmě posoudí příslušnou míru odpovědnosti.
 Toliko suchá fakta právních předpisů.Patrn ě se nebudou někomu líbit,leč taková je skutečnost.