Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Téma založeno: L. Cigánek : Elektrické stroje, SNTL Praha 17.07.2004, 22:28Název: Asynchronní stroj, Asynchronous machine
Přispěvatel: L. Cigánek : Elektrické stroje, SNTL Praha 17.07.2004, 22:28

Rotační elektrický stroj na střídavý proud (motor nebo generátor),  jehož
úhlová rychlost rotace rotoru není v synchronismu s úhlovou frekvencí napájecího
střídavého proudu (přesněji není synchronní s rychlostí rotace točivého
magnetického pole). Vztah mezi kmitočtem a počtem otáček rotoru je u
asynchronního stroje následující: 

 
   
     
     
   
   
     
     
   
   
     
     
   
 
 60.f.s
n =   ---------
 p(1+s)

 


kde je počet otáček, je kmitočet napájecího proudu, je počet pólových párů a
je skluz. Velikost skluzu se mění se zatížením stroje a nejmenší je při chodu
naprázdno.

Asynchronní stroje se v současnosti nejvíce využívají jako asynchronní motory
pro elektrické pohony a představují jednu nejvýznamnější ch skupin spotřebičů
elektrické energie, které do značné míry ovlivňují charakteristik y spotřeby
elektřiny. Ve starší odborné literatuře se nazývají též “indukční stroje”.