Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Honza Ringo 07.08.2006, 20:26Název: Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
Přispěvatel: Honza Ringo 07.08.2006, 20:26
<p>Na parcele pro výstavbu RD byl zhotoven pilíř, přípojka a zkolaudováno.  Za pár dní nabyde stavební povolení právní moci a začnu stavět. Elektroměr bude už napevno umístěn ve zkolaudovaném pilíři na hranici pozemku, ale připojen k němu bude zatím stavební rozvaděč. V loňském roce jsem v předstihu podal žádosti o stanovisko pro připojení a to jak dočasné tak trvalé, kde pro trvalé mi slibují bezplatné přpojení do září přístího roku bez úhrady oprávněných nákladů. O jaké připojení mám nyní žádat - musím o dočasné nebo mohu přímo trvalé?</p>


Název: Re: Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
Přispěvatel: Milan Knop 09.08.2006, 09:47

To Honza Ringo:
Určitě máte ve stanovisku pro trvalé připojení termín do září příštího roku? Správně by to mělo být naopak. Stavební přípojka bez poplatku je na omezenou dobu a stálé připojení se zaplacením 500/A na neučito.Název: Re: Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
Přispěvatel: Honza Ringo 09.08.2006, 10:44

Ano, ve stanovisku pro trvalé připojení je to skutečně tak jak píšu: Pod formulacemi "dle §....vzniká zákazníkovi povinnost uhradit před uzavřením smlouvy o dodávce lektřiny podíl zákazníka na oprávněných nákladech provozovatele. .. Výše podílu bude stanovena dle prováděcího právního předpisu platného v době uzavírání smlouvy. V současné době činí podíl za příkon 1.000,-Kč"
 a pod tím následuje pro mně podstatná poznámka:
"K danému odběrnému místu trvá rezervace příkonu 32A (dle §....) do 6.9.2007. Pokud nebude uzavřena smlouva na dodávku elektřiny nejpozději k tomuto termínu, vztahuje se na vás povinnost úhrady stanoveného podílu zákazníka na oprávněných nákladech provozovatele spojených se zajištěním požadovaného příkonu. Pokud bude uzavřena smlouva na dodávku elektřiny do stanoveného termínu rezervace příkonu, nebudete hradit žádný podíl na oprávněných nákladech provozovatele spojených se zajištěním rezervovaného příkonu....." Přesto dále následuje "příslušnou částku zaplťte...."

Naproti tomu ve stanovisku pro dočasný odběr je asi chybka:
Vydáno 7.9.2005, "..provoz prozatímního zařízení je povolen do 17.10.2005..." tj 40 dní které již uplynuly ale "..platnost stanoviska je do 6.9.2006..."

Tak kdybych si měl vybrat tak si raději hned vezmu to trvalé  -otázka je jestli to tedy lze.Název: Re: Mám žádat o dočasné nebo stálé připojení?
Přispěvatel: Milan Knop 09.08.2006, 12:20

Rezervace příkonu do 6.9.2007 znamená platnost stanoviska do tohoto data a ta formulace je jaksi podivná a vzniká zřejmě neustálým kopírováním a mate lidi.
Já bych si vybral trvalé připojení. Pro stavební odběr se sazbou D01 nebo D02 (podle spotřeby)a po dostavění domu bych sazbu změnil.