Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Ivan Žec 16.03.2010, 12:15Název: Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
Přispěvatel: Ivan Žec 16.03.2010, 12:15
Stretávame sa v priemyselných prevádzkach s prípadmi kedy sú malé 3-fázové elektromotory do výkonu cca 1kW niekedy istené aj proti preťaženiu (obvykle motorovým ističom),  v iných prípadoch zase nie.
Doposiaľ stále platná STN 34 1610 z roku 1963 rieši v §16 209 len spôsob istenia  motorov pred skratom poistkami v prípadoch kedy motor nemôže byť preťažený.
Kedy je nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
Proti skratu je pritom motor obvykle istený spolu s vedením v rozvádzači.
Typickým príkladom sú napr. obehové vodné čerpadlá malého výkonu. Aj keď prakticky nemôžu byť preťažované (ak sú samozrejme správne hydraulicky spočítané),  často sú v praxi istené aj motorovým ističom, pričom samotný výrobca čerpadla požaduje v sprievodnej dokumentácii len istenie pomalými poistkami napr. 10A.

#116#


Název: Re: Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
Přispěvatel: Tomáš Chovanec 02.06.2010, 10:44
STN EN 60 204-1 čl. 7.3.1. Každý motor nad 0,5kW musí byť chránený pred nadmerným oteplením.

Výnimky čl. 7.3.2 -

V prípade motorov, ktoré sa nemôžu preťažiť (napríklad momentové motory, pohony na pohyb, ktoré sú
buď chránené zariadeniami na ochranu pred mechanickým preťažením alebo sú primerane dimenzované),
ochrana pred preťažením sa nevyžaduje.


Název: Re: Kedy je v priemysle nutné istiť malé elektromotory proti preťaženiu?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.06.2010, 22:18
TO: tomas chovanec
Nevím jak u vás, ale u nás platí ČSN EN 60 204-1, ed.2, pouze pro strojní zařízení, a né pro stavební neboli pevné elektroinstala ce.
 (norm)