Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Téma založeno: Vladimír Konečný 31.01.2009, 16:05Název: Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
Přispěvatel: Vladimír Konečný 31.01.2009, 16:05
Pronajímám byty v činžovním domě.
Byty mají instalaci z roku 1974 a je nutné provést revize,
aby byl přehled o stavu el.instalace.
Veřejně přístupné části na chodbách a ve sklepech jsou provedeny.
Co byty?
Mám právo poslat rev. technika na provedení revize?
musí nájemík s tím souhlasit?
Kdo odpovídá v případě úrazu za stav el.instalace v bytě?


Název: Re: Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.01.2009, 16:22
Nic jiného, než dohodnout se s nájemníky vám nezbyde. Na vstup revizního technika do bytu nemáte právní nárok, bez souhlasu nájemníka to nelze.

Z toho důvodu ani žádný právní předpis periodickou revizi nevyžaduje. Vyjímku tvoří například změna nájemníka nebo rekonstrukce bytu.

Kdo odpovídá za stav elinstalace v případě úrazu? Nejsem právník, ale řekl bych, že nájemník. Vy nemáte ve smlouvě, že nájemník musí neprodleně hlásit jakoukoliv závadu (vyjma "běžné údržby")? Tím byste ho hóóódně velkým obloukem tlačil k revizím, protože on jako laik posoudit stav elinstalac nedokáže. Ale to mě tak jenom napadlo.


Název: Re: Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
Přispěvatel: František Šohajda 31.01.2009, 16:38
Revize bytů je podle ČSN pouze doporučená,tudíš ji asi těžko vymůžete po nájemnících.
Revize spol. protorů je nutná, a musí být.
Pokud nebudou s revizí souhlasit nájemníci tak asi těžko se někde odvoláte protože ČSN je jednoznačná!Pouze při výměně nájemníků a nebo změny a navýšení spotřeby , tam je revize nutná.


Název: Re: Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
Přispěvatel: plhal@atlas.cz 31.01.2009, 16:46
Revize bytů je podle ČSN pouze doporučená,tudíš ji asi těžko vymůžete po nájemnících.
Revize spol. protorů je nutná, a musí být.
Pokud nebudou s revizí souhlasit nájemníci tak asi těžko se někde odvoláte protože ČSN je jednoznačná!Pouze při výměně nájemníků a nebo změny a navýšení spotřeby , tam je revize nutná.
Byt by se měl podle mého názoru předávat s revizí elektriky stejně jako revizí plynových topidel, a soupisu běžného opotřebení bytu a jeho vybavení. Nepřipadá mi fér předat byt a pak chtít aby si tyto revize nechal udělat nový nájemník na vlastní náklady.


Název: Re: Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 31.01.2009, 16:57
Není problém do nájemní smlouvy vsunout ustanovení o tom, že 1x za 5 let nájemník umožní provedení pravidelné revize na náklad pronajímatele. Pokud někdo chce bydlet, rád podepíše. Toto je pak dohoda dvou stran, norma nenorma.


Název: Re: Kdo odpovídá a hradí revize v bytech činžovního domu?
Přispěvatel: ALCR 31.01.2009, 22:36
Pronajímám byty v činžovním domě.Byty mají instalaci z roku 1974 a je nutné provést revize,aby byl přehled o stavu el.instalace.V eřejně přístupné části na chodbách a ve sklepech jsou provedeny.Co byty?Mám právo poslat rev.technika na provedení revize?musí nájemík s tím souhlasit?Kdo odpovídá v případě úrazu za stav el.instalace v bytě?

Pokud je instalace z roku 1974 je již na hranicí či za hranicí své životnosti, doporučuji byty postupně při střídání nájemníků kompletně zrekonstruovat .

Co se týká revizí bytů doporučuji
     Provádět revize při každé výměně nájemníků (a to i v případě, že doporučená lhůta ještě neuplynula, je to doklad, že el. zařízení je předáno technicky a bezpečnostně v pořádku) a do nájemní smlouvy se napíše, že v průběhu trvání nájmu bude, za technický a bezpečnostní stav odpovídat nájemník.
Např. napsat
     Pan/Paní xy převzali el. zařízení bytu v dobrém technickém a bezpečném stavu což je doloženo revizí a jsou povinni v průběhu trvání této nájemní smlouvy udržovat el. zařízení bytu v dobrém technickém stavu a nesmí připustit aby do el. zařízení zasahovaly osoby bez příslušné elektrotechnic ké kvalifikace, dále jsou povinni respektovat návody a bezpečnostní pokyny výrobců el. zařízení a spotřebičů.
Nájemníkovy by měl být předán návod a bezpečnostní pokyny k elektroinstala ci bytu + kopie návodů k případně instalovanému el. zařízení (např. sporák, aku. ohřívač vody a pod.).

A pokud chcete být hodně pečlivý dejte do nájemní smlouvy, že jednou za pět let nájemník umožní přístup reviznímu technikovy.

Starší diskuze na toto téma
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10999.msg76435.html#msg76435 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10999.msg76435.html#msg76435)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2028.45.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2028.45.html)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2028.0.html (http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2028.0.html)