Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Jaroslav Matějka 14.12.2005, 08:29Název: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 14.12.2005, 08:29

Můžete mi prosím pomoci přesně definovat VYHRAZENÉ a NEVYHRAZENÉ elektrické zařízení?Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Josef Hubáček 14.12.2005, 14:38

Doposud platná vyhláška ČÚBP č.20/1979 Sb. (ve znění vyhl. č.553/1990 Sb., Nařízení vlády č.352/2000 Sb. vyhl. č.159/2002 Sb.) definuje vyhrazená elektrická zařízen jako zařízení pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr el. energie. Tudíž z tohoto pohledu vše, co je připojeno k síti.
Novelizovaný zákon č. 174/1968 Sb. ukládá v § 7b odst.1) písm.a) ministerstvu práce a sociálních věcí stanovit vyhláškou, která technická zařízení se považují za vyhrazená. Do dnešního dne jsem takovou vyhlášku (kromě vyhl. 20/1979 Sb.) neviděl. Tudíž u elektrických zařízení existují pouze vyhrazená el. zařízení. Nevyhrazená neexistují. Alespoň o nich zatím nevím.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: 14.12.2005, 15:13

Existuje zákon o drahách č. 264/94Sb. Ten zavedl pojem "určená technická zařízení". Mezi ně patří i elektrická zařízení, sloužící pro provoz dráhy nebo drážní dopravy. Podléhají dozoru Drážního úřadu.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 14.12.2005, 17:02

Takže potom co lze dělat s živn. listem Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů- výroba opravy, instalace, oživování a zkoušení nevyhrazených elektrických strojů, přístrojů. Jestliže teda nevyhrazené el. zařízení neexistuje?Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.12.2005, 19:01

Někde jsem četl, že mezi vyhrazená el. zařízení patří ta která podléhají pravidelným zkouškám a revizím předepsané výrobcem v technické dokumentaci. Vyhrazená zařízení mohou opravovat nebo provádět revize a předepsané zkoušky pouze osoby vyškolené s patřičným vzděláním a oprávněním tyto práce provádět. Schvalovačky na tato zařízení vydává ITI.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Milan Karvánek 14.12.2005, 21:14

Nemám prostudované nejnovější znění živ.zákona, ale opravdu tam taková živnost existuje? Nebo je to jen lidová tvořivost nějakého úředníka? Nemyslí se tím spíš zařízení na malé napětí? Např. nařízení vlády č.17/03 k zák.22/97 definuje "el.zařízení nn" od 50V výše. No to asi nebude mít souvislost.
Nedalo mi to a pročítám přílohu živ. zákona. Vámi uvedená živnost neexistuje! Je to lidová tvořivost.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 14.12.2005, 21:28

Pane Karvánek v tom případě nevím kde jste našel, že tato živnost neexistuje. Tato živnost patří do řemeslných. Každopádně zde je ukázka http://business.center.cz/business/pravo/zivnost/remeslne_zivnosti_obsah.aspx#s105
ale já jsem stále nepochopil zařízení vyhraz. a nevyhraz. a co vlastně na tuto živnost mohu provozovat.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Milan Karvánek 14.12.2005, 22:28

Pane Matějko, teď jste mně dostal.
Otevřel jsem si Vámi uvedený odkaz a teprve koukám, že  
Vy jste neuvedl znění živnosti dle zákona, ale nějakou poddefinici. Já mám ŽZ jen elektronicky, ale od poskytovatele, který garantuje aktuálnost (snad mu mohu věřit). V ŽZ je podle mne uvedena jen ta modrá věta. To ostatní je nějaký komentář a nevím jak moc je závazný?
Ale jak to znova pročítám asi myslím, že vím jak to mysleli.
Primárně se jedná o živnost: "Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů" a v tom vysvětlení máte o jaké stroje a přístroje se vlastně jedná. Jsou to v podstatě výrobky, na které se vztahuje zák.22/97 a nařízení vlády č.17/03 . Na ty se nedělají výchozí revize, ale výrobce provádí potřebné zkoušky ...atd. to už jsme tu někde probírali v jiné diskusi.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 14.12.2005, 23:08

Tak to by mě hodně zajímalo o jakou diskusi šlo, kdyby to šlo tak bych jí rád dohledal. Ale s tím zněním živn. zákonu mi věřte byl jsem na ŽÚ a skutečně tento ŽL vám vydají tento ŽL existuje přesně v tomto znění: Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů. Já bych si ho klidně udělal jen kdybych věděl, že na mě bude stačit potřeboval bych upravovat např. svítidla na nouzové, zapojovat systémi EIB apod.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.12.2005, 10:28

Jedna podotázka:
Patří spotřebiče na malé napětí, např. napájené z baterií, mezi vyhrazené el. zařízené?Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.12.2005, 13:58

Navštivte stránky www.iti.cz.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 15.12.2005, 14:20

Tam jsem ale nezjistil to co potřebuji. To není řešení.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Stanislav Pavézka 15.12.2005, 19:26


To Hasala:Ohrožuje zařízení napájené z baterií zdraví,bezpečnost osob a majetek?

Neohrožuje.Nev yhrazené.Zákon č.124/2000.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.12.2005, 21:01

Sbírka zákonů č.469/2000, částka 133
 strana 7249
 skupina 205 - Montáž,opravy,revize a zkoušky vyhrazených el. zařízení
strana 7242
 skupina 105 Výroba, instalace a opravy el. strojů a přístrojůNázev: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 15.12.2005, 21:45

Můžete mi tedy prosím polopatě tedy vysvětlit co lze dělat na tento ŽL také jsem četl jeho znění ale můžete mi to přeložit do českého jazyka?Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Milan Karvánek 15.12.2005, 21:48

TO: Matějka > Tak jak píše p. Hejčí skupina 105.... To co uvádíte za pomlčkou v reakci z 14,12, 17:02 je podle mne již komentář. Já pokládám za primární otázku kdo onen komentář za pomlčkou stvořil a jestli to má nějakou právní váhu. (daleko podrobněji to je ještě rozvedeno na tom Vámi uvedeném www odkaze. Nejlépe se zeptat autora textu za pomlčkou, jak k výrazu "nevyhrazená el. zařízení" došel.
Ta živnost 105 je primárně určena pro výrobce a zase v podstatě viz onen komentář.Oni v tom komentáři mají v podstatě pravdu, akorát mi tam nehraje to "nevyhrazená el. zařízení", jak na to přišli?
zpět k živnosti 105 pro výrobce strojů platí v plném rozsahu zá.22/79 - prohlášení o shodě, jemuž předchází příslušný shvalovací proces. Podrobně to tam je vše popsáno. Ta živnost není pro elektromotážní ky!
No a jak píše p.Hubáček vyhl.20/79 definuje v vyhrazená zař. přesně jak píše. Je fakt, že ve 3.par. se definuje že oranizace smějí provádět a/montáž,opravy,údržbu b/vyrábět rozvaděče pouze na základě OPRÁŇĚNÍ (dnes vydává ITI) Prostě stroje a přístroje tam nikde zníněné nejsou, tudíž bych se domníval, že nejsou vyhrazenými zařízeními.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jan Alin 15.12.2005, 22:44

TO Milan Karvánek:

Chtěl bych se zeptat jestli lze za elektrické zařízení dle zák.22/97 a nařízení vlády č.17/03 (tzn. není potřeba výchozí revize) považovat třeba celou automatickou linku která je sestavena ze zařízení několika dodavatelů, z nichž některá jsou obsluhována lidmi a některá jsou částečně automatizována . Jako příklad mě napadá třeba kompletní technologie na zpracování krmných směsí v zemědělství. Opravdu na takové zařízení není potřeba dělat výchozí revizi a stačí že dodavatel vystaví ES prohlášení o shodě? Vždyť to zařízení je sestavováno přímo na místě z částí a ze subdodávek ostatních firem a žádný výrobce nemá možnost provést zkoušky dle ČSN EN 60204-1 už z toho důvodu že zařízení přijde na místo po částech a dokonce se částečně na místě i vyrábí. Montáž výrobce většinou neprovádí.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 16.12.2005, 23:53

Ve smyslu zák.č.174/1968 -

"Vyhrazenými technickými zařízenímijsou zařízení se zvýčenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku,která podléhají dozoru podle tohoto zákona.Jsou to tech.zařízení
tlaková,zdvihací,elektrická,plynová a v jaderné energetice"Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.12.2005, 16:07

Musí být ke každému zařízení deklarováno ES prohlášení o shodě a výchozí revize el. zařízení, bez toho nelze uvádět do provozu. Za toto odpovídá montážní firma, která celek kompletuje a předává.

Skupina 105 - to je živnost na výrobu, opravy, instalaci, oživování el. strojů atd. - údržba  
Skupina 205 - Vyhrazená zařízení - montáž, opravy, zkoušky a revize občanské průmyslové a zemědělské výroby atd. , patří sem provádění elektrointalac í, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací.Údrž ba veřejného osvětlení.  
Patří do toho i zdvihací zařízení - jeřáby.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Josef Křemen 17.12.2005, 19:54

Někde tady padlo, že vyhraněné je to pouze zařízení nn. Ale copak za určitých podmínek nemůže zařízení napájené malým napětím ohrozit zdraví?? Samozřejmě hračka na 3V se může používat i ve vaně a nic se nestane.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Petr Doležal 17.12.2005, 21:23

Tak mě napadl s tou hračkou extrém:

Budu opilý, vykoupu se a na levé hrudí, ještě vlhké, si budu chtít oholit chlupy a spletu si holící strojek s paralyzérem, neublížím si ?

Rozhodně to je ve své podstatě zařízení na přeměnu elektrické energie, tak jako transformátor mn(9V)/vn(vvn), byť není připojeno na síť. A teď mudrujme !

Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Milan Karvánek 17.12.2005, 22:06

Tak koukám, co se urodilo za příspěvky od 15.12.05 Přes to, že se snažím odpovědět p.Matějkovi, tak sám 100% odpověď neznám a doufám, že se k ní společně dobereme, protože mne samotného tato otázka zajímá. Skusím reagovat na některé příspěvky, které jsou k věci. Pokud se chceme dobrat správné odpovědi, předpokládá to, že diskutující mají k dispozici výše citované zákony a vyhlášky a tudíž jejich text nemá cenu dále probírat (třeba výšku napětí...) a rozporovat, s tím nic neuděláme, to je tam opravdu jednoznačně dáno.
TO: Alin > No to by mne právě taky moc zajímalo. Když si příslušné pasáže v zákoně atd... přečtete jak to chápete?
Ono vlastně jde i o každý stroj i jednoduchý.
Já si myslím, že výchozí revize "strojních zařízení" žádný předpis pořádně neřeší, tedy nenařizuje. On pojem "strojní zařízení" je strašně široký a v praxi zhrnuje vše od brusky, přes linku, jeřáb a končí to u zdvihací plošiny pro invalidy, nebo manipulační zdvihadla ve skladech.
V příslušné předmětové normě pro každý druh "stroje" je i kapitola zkoušení a tam jsou předepsané zkoušky a měření, ale o "výchozí revizi" nic.
V jedné diskusi (http://www.elektrika.cz/diskuse/elektrotechnici/revize/08254473493) se p.Beláň ptal jak na periodické revize u strojů. Podívejte se na ní. Podle mne to šlo do ztracena.
V některé diskusi, ale nemohu jí teď najít, myslím p.Beláň konstatuje, že pokud nebude v nějaké normě jasně stanoveno jak stroje revidovat, bude v tom zmatek. Myslím si totéž.
TO: Hejčí > Jeřáby určitě do živnosti 205 nepatří!Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Milan Karvánek 17.12.2005, 22:10

TO: Hejčí > Proč si myslíte, že ke každému strojnímu zařízení musí být také výchozí revize?Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jan Alin 17.12.2005, 22:46

To Milan Karvánek:
On text o výchozí revizi (tehdy ještě pracovního stroje) byl naposled tuším v 1630 a z následujících norem byl vypuštěn. Výchozí revize na stroje se dělaly vesele až do vstupu do EU. Pak se objevil názor že se dělat nemají a bylo to odůvodněno citací norem a předpisů které platily již několik let před vstupem do EU.

Já si to zatím vysvětluji tak že pokud je strojní zařízení dodáno jako smontované a před uvedením do provozu se jen připojí na napětí např. vidlicí tak stačí ES prohlášení o shodě, pokud ovšem je zařízení montováno na místě a výrobce tím pádem prokazatelně nemohl provést požadované zkoušky (prakticky to zařízení má charakter el.instalace) tak doporučuji revizi provést.
Ovšem praxe mě stále přesvědčuje že výchozí revize třeba jen na stolní brusku má význam. Už několikrát jsem se v letošním roce potkal se stroji nebo výrobky jak kdo chce :-) na které bylo vystaveno prohlášení o shodě a fáze byla v z/ž vodiči nebo také celé zařízení nemělo neživé části spojené s přívodním ochranným vodičem (prostě zapoměli zapojit PE). Docela by mě zajímalo jak by při případném úrazu na celou věc koukal soud a nechtěl bych v tom případě být ani provozovatelem, ani dovozcem a ani českým výrobcem (výrobce z číny by byl asi v pohodě).
Jen tak mimochodem, zkusil jste se někdo někdy zeptat dodavatele který vystavil ES prohlášení o shodě co to vlastně znamená? Zkuste to, je to velice zajímavé a poučné :-).Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Milan Karvánek 17.12.2005, 22:56

TO: Alin > Přečteno, odsouhlaseno, podepsáno. Mám zcela shodný názor a stejně aplikuji. Nicméně jsou ty výchozí revize "trochu ve vzduchu" a to je chyba, neb " jsem se již mnohokráte přesvědčil, že mají cenu i u jednoduchého stroje neb...."Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Matějka 17.12.2005, 23:11

mnohokrát za vaše příspěvky, ale teď bych rád mou otázku nasměroval trochu jiným směrem. Mohu na tento ŽL tj. "Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů" montovat třeba EZS, EIB, co vlastně mohu na tento ŽL dělat? Ještě jednou  za Vaše názory.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jan Alin 17.12.2005, 23:13

To Milan Karvánek:
No a na to by mohla navázat ještě další otázka: když se výchozí revize tzv.strojního zařízení neprovádějí tak jaká je právní hodnota vydané výchozí revize na strojní zařízení. Ona totiž dle vyjádření některých odborníků vlastně neexistuje. Zkoušel jsem se poptávat už na mnoha místech ale vždy jsem dostal nicneříkající odpověď a dokonce jsem se ani nedozvěděl kdo by na tuto otázku měl dát právně závaznou odpověď.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jan Alin 17.12.2005, 23:18

To Jaroslav Matějka:
V tomto jsem sice skoro laik ale na ŽL "Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů" si myslím že určitě nemůžete montovat třeba EZS. To totiž není stroj. Pokud se mýlím rád se nechám poučit, vědomosti jsou vždy zapotřebí :-).Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Milan Karvánek 17.12.2005, 23:50

No p.Matějko já to vidím pořád stejně jako v mém příspevku z 14.12.05 22:28, poslední odstavec a dále > živnost 105 je primárně určena pro výrobce strojů a přístrojů. A protože pro výrobce strojů platí v plném rozsahu zá.22/79 - prohlášení o shodě, jemuž předchází příslušný shvalovací proces. A asi se na to ani nemusí dělat výchozí revize, viz naše rozbory s p.Alinem výše, nejsou stroje a přístroje vyhražená zařízení ve smyslu vyh.20/79.
takže pokud budete vyrábět nějakou řídicí součást EIB jste výrobce a jedete dle zák. 22/79 a neděláte revize. Pokud tyto výrobky někdo montuje potřebuje živnost na montáže 205. Pokud někdo chce dělat EZS musí mít dokonce ne ŽL, ale koncesní listinu "poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku".
V čem je problém? Už máte tu 8 a oprávnění od ITI? to už jsme probírali před měsícem, nebo dvouma.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 18.12.2005, 19:37

Jmenuji se Hejčl čtěte pozorněji prosím. Jeřáby patří mezi vyhrazená zařízení, proto to bylo napsáno zvlášť. Samozřejmě do 205 nepatří.

To: p. Matějka
Skupina 205 obsahuje ještě : Montáž, údržba a servis telekomunikačn ích zařízeni - a zde je uvedeno mimo jiné i EZS.
Na toto musí být ŽL + proškolení + osvědčení o registraci  a možná ještě víc.

 Ale pánové navštivte stránky ITI a hledejte a hledejte dozvíte se mnohé zajímavé věci. www.iti.cz , sekce dokumenty - Elektrická zařízení.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.12.2005, 23:02

To Doležal:
Pokud budu hnát příklady do extrémů, i zařízení napájené z baterií může být nebezpečné. Příkladem může být zmíněný paralizér, což je opravdu extrém, ale také třeba hubiče hmyzu.
Navíc zařízení napájené z baterií může být nebezpečné i z hlediska nebezpečí požáru, tím spíše, že většinou nebývá jištěné proti zkratu.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Lumír Pelikán 01.01.2006, 19:01

Na Slovensku existuje:
718
V Y H L Á Š K A
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. novembra 2002
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti technických zariadení.

ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ ELEKTRICKÝCH
A. Technické zariadenia elektrické skupiny A sú
a) technické zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac,
b) technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane,
c) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy,
d) technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvo m výbuchu,
e) technické zariadenia elektrické v prostredí s trvalým vplyvom korozívnych látok alebo znečisťujúcich látok,
f) technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných,2)
g) elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach,
h) technické zariadenia elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb,
i) technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, ak sú súčasťou
zariadení uvedených v písmenách a) až h).
B. Technické zariadenia elektrické skupiny B sú technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim
bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v bode A tejto časti.
C. Technické zariadenia elektrické skupiny C sú technické zariadenia elektrické nezahrnuté do bodov A a B tejto
časti.
D. Pojmom „technické zariadenie elektrické“ sa rozumie elektrická inštalácia, ktorá zahŕňa všetky inštalované
technické zariadenia elektrické vrátane elektrických rozvodov.

(3) Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa
považujú za vyhradené technické zariadenia.

Možná vám to pomuže, nebo aspoň pro orientaci. Plné znení je na www.zbierka.sk .Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Petr Doležal 01.01.2006, 21:14

To Hasala:

Byla to inspirace p.Pavézkou, z 15.12.05, 19:26.
Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 02.01.2006, 12:12

Zkuste si dohledat vyhlášku č.74Sb. / 2002 § 2
snad tam najdete svoji touženou odpověď.Název: Re: Můžete mi pomoci přesně definovat vyhr. a nevyhr. el zařízení?
Přispěvatel: Stanislav Pavézka 02.01.2006, 22:58

To Doležal:

Nejenom,že některým z nás už nestačí ,snít svůj sen o pravidelných revizích bytů,RD,chat ,stodol,šop atd.,jejich zbožným přáním je již také revidovat i dětská autička  a ostatní hračky.Jen se děsím toho dne,kdy se toho chytne nějaký horlivec a toto se stane  skutečností .Rozhodně bych to nebral na lehkou váhu.

Děti budou nuceni při hraní nosit gumové rukavice,galoše a stát  na izolační podložce, lodičky na bateriový pohon se přestanou vyrábět.

Paralizery a hubiče hmyzu nepoužívat,škodí to zřejmě zdraví.