Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Miloš Kirchmayer 18.10.2007, 08:47Název: Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
Přispěvatel: Miloš Kirchmayer 18.10.2007, 08:47
Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na uvedený objekt RSP nakoľko plynárne napadli, že na objekt chýba bleskozvod.
Na Slovensku (neviem ako je to v Čechách) platí do 01.02.2009 klasická norma STN 34 1390 ale sú aj v platnosti normy radu STN EN 62305-.... z V.2007. Podotýkam, v objekte nie je žiadne elektrické zariadenie.


Název: Re: Bleskozvod na regul. stanici plynu ?
Přispěvatel: Jan Hájek 18.10.2007, 10:17
Pokud mi napíšete na mailíka, zašlu vám sborník z loňské konference
„OCHRANA PŘED BLESKEM V PROSTŘEDÍ S NEBEZPEČÍM VÝBUCHU V PRŮMYSLU“
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tiskova-zprava-ke-konferenci-201eochrana-pred-bleskem-v-prostredi-s-nebezpecim-vybuchu-v-prumyslu201c/view?searchterm=iris (http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-tiskova-zprava-ke-konferenci-201eochrana-pred-bleskem-v-prostredi-s-nebezpecim-vybuchu-v-prumyslu201c/view?searchterm=iris)
z té to budete moci ,,obšlehnout,,


Název: Re: Bleskozvod na regul. stanici plynu ?
Přispěvatel: Miloš Kirchmayer 18.10.2007, 14:35
Zabudol som ešte ma jednu vec - je nutné na takýto prístrešok vyhotovovať aj protokol o určení vonkajších vplyvov ? V prvom článku som už uviedol, že vo vnútri sa nenachádza žiadne elektrické zariadenie - ale prístrešok by mal byť ošetrený bleskozvodom.
Ďakujem.