Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Libor Macan 04.12.2017, 10:08Název: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Libor Macan 04.12.2017, 10:08
Při revizi někteří revizní technici označí napájecí zdroje na 230V s výstupem např. 24V= jako nevyhovující pro laickou obsluhu, protože zdroj nemá na sobě napsáno od výrobce SELV. Existuje zákon nebo norma, která nařizuje umístění grafické značky SELV na zdroj konstruovaný dle podmínek SELV?


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 05.12.2017, 22:31
ČSN EN 61558-1 ed.2 ani ČSN EN 61558-2-6 ed.2 výslovně nápis SELV nevyžaduje, ale pokud se jedná o zdroj SELV dle ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 414.3 musí to být ze štítku zřetelné. Tudíž se domnívám, že na štítku musí být grafická značka nebo nápis SELV.


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Lukas55555 06.12.2017, 05:22
Při revizi někteří revizní technici označí napájecí zdroje na 230V s výstupem např. 24V= jako nevyhovující pro laickou obsluhu, protože zdroj nemá na sobě napsáno od výrobce SELV. Existuje zákon nebo norma, která nařizuje umístění grafické značky SELV na zdroj konstruovaný dle podmínek SELV?

Ak by to tak nebolo tak ako by sa vedelo či nejde o zdoj napr. PELV alebo ešte "horsie " FELV?


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 06.12.2017, 08:23
Ještě bych dodal, proč dotaz nesměrujete na dotyčné revizní techniky? Pokud RT uvede závadu, musí uvést se kterou normou a článkem je zařízení v rozporu. Pokud to není schopen doložit tak je to tlachal.


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Miroslav Revús 06.12.2017, 14:33
Nie som si úplne istý, ale myslím si, že stačí aj číslo normy na štítku trafa (norma pre bezpečnostné transformátory).


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 06.12.2017, 14:55
Máš pravdu, to by asi mělo být ekvivalentní, alespoň ještě když byla v platnosti ČSN 35 1330, tak to tak bylo.


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Aleš Dobrovolný 06.12.2017, 17:50
Použití bezpečnostního transformátoru (označeného značkou bezepečnostníh o trafa) je pro obvody SELV a PELV podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. Proto se mi jeví označení na trafu SELV jako nesmyslné a zavádějící.

P.S.: v úvaze jsem zanedbal elektrochemick é zdroje, motorgenerátor y a pod.


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Jan Bocek 06.12.2017, 22:09
Použití bezpečnostního transformátoru (označeného značkou bezepečnostníh o trafa) je pro obvody SELV a PELV podmínkou nutnou, nikoliv však postačující. Proto se mi jeví označení na trafu SELV jako nesmyslné a zavádějící.

P.S.: v úvaze jsem zanedbal elektrochemick é zdroje, motorgenerátor y a pod.

Zvláště, když si někdo plete spotřebiče třídy III a obvody ochrany PELV/SELV


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Radim Strycharski 06.12.2017, 22:14
Proto se mi jeví označení na trafu SELV jako nesmyslné a zavádějící.
To je pravda, SELV není vlastnost zdroje, ale je to ochranné opatření. Na druhou stranu by ale mělo existovat jednotné označení splňující požadavky pro SELV nebo PELV a takové označení by mělo být zřetelně viditelné na zdroji, aby bylo rychle jasné, co je to za zdroj. Nepřijde mi přiměřené, že by RT měl být detektiv pátrající v dokumentaci na internetu po informaci se základním bezpečnostním sdělením. Na výrobcích jsou umístěny značky pro kdejaké kraviny a vhodnost pro SELV tam být nemusí, takže je něco špatně. Jako příklad může sloužit zdroj, který přikládám.


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.12.2017, 08:06
Vidím to trochu jinak než Radim.
Ono by označení SELV svádělo k myšlence, že mám opravdu SELV bez ohledu na to, co mám z toho zdroje napájeno, jaký je tam rozvod.
"vhodnost pro SELV" by odborníkovi měla napovědět značka (viz jeden z předchozích příspěvků)


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Jan Bocek 07.12.2017, 10:06
ČSN EN 61558-1 ed.2 ani ČSN EN 61558-2-6 ed.2 výslovně nápis SELV nevyžaduje, ale pokud se jedná o zdroj SELV dle ČSN 33 2000-4-41ed.2, čl. 414.3 musí to být ze štítku zřetelné. Tudíž se domnívám, že na štítku musí být grafická značka nebo nápis SELV.


Pokud použijí doporučení oddílu 411 IEC 4-41, tak zařízení třídy III je možné zapojit jen k sítím SELV nebo PELV.

Obojí sítě,  jak SELV tak PELV, vyžadují bezpečnostní ochranný transformátor
zkoušený na 4 kV.
Většinou jsou na zdrojích značky dvojité isolace.
Občas najdete i správnou značku transformátoru s oddělením a symboly F ( bezpečný při poruše) nebo rozpojený a spojený obvod ( neodolný/odolný proti zkratu).
Na některých zdrojích pro ELV jsou značky obojí. ( značka trafa i dvojité isolace)

Myslím si také, že označení na zdroji SELV by bylo zavádějící. Tam má být jasné označení
grafickou značkou, jak uvedl Zdenek podle 61558-1
RT zřejmě hledal značku bezpečnostního ochranného trafa a myslel tím SELVNázev: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Radim Strycharski 07.12.2017, 10:10
Vidím to trochu jinak než Radim.
Vidíme to stejně. Znovu opakuji, že souhlasím s názorem, že označení SELV by bylo zavádějící, protože nejde o označení zdroje, ale o označení ochranného opatření, které samozřejmě samotný zdroj nezaručuje. Ale měla by existovat jedna značka pro všechny myslitelné zdroje coby hotové výrobky s označením CE, která by byla povinně umístěná na zdroji. Když může existovat povinnost umístit na chránič vločku a -25, tak může stejně tak být nařízeno, že bude na zdroji nějaký univerzální symbol pro použití SELV/PELV. Trafíčko v pouzdře není univerzální symbol na stejné úrovni, jako je univerzální třeba dvojitý čtvereček. Nebo symbol trafa lze použít i pro baterie, elektronické zdroje a motorgenerátor y?


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Libor Macan 11.12.2017, 09:38
Ještě bych dodal, proč dotaz nesměrujete na dotyčné revizní techniky? Pokud RT uvede závadu, musí uvést se kterou normou a článkem je zařízení v rozporu. Pokud to není schopen doložit tak je to tlachal.

Nemám možnost dotaz směřovat na RT. Příklad vyjádření revizního technika:Zdroje xxx nejsou výrobcem označeny jako bezpečné (SELV).Při práci na zařízení připojeném k tomuto zdroji by bylo nutno dodržovat předpisy požadované pro práci pod napětím nn - ČSN EN 50110-1 ed.2. čl.6.3.10, což studenti této školy nemohou...vzhl edem k tomu, že nebylo doloženo od dodavatele těchto zdrojů, že se jedná o zdroje SELV, nelze napětí z nich používat...Nev yhovující zdroje doporučuji nahradit zdroji splňující podmínku SELV.

Pochopitelně, že nemohl technik připsat, dle které normy má mít zdroj SELV nápis, protože taková norma neexistuje. Je překvapující, že zde nezazněla jasná odpověď od zkušených odborníků znalých norem. Důsledkem je, že postaví-li si technik hlavu, znamená to pro majitele zdrojů nákladnou výměnu - nebo může požádat jiného revizního technika, který zdroje proměří, použije informace z ostatních symbolů na výrobku, popř. se seznámí s technickým listem výrobku a nenajde problém.
 


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 11.12.2017, 10:50
Vyjádření RT je v pořádku. Nevyžaduje nápis SELV na výrobním štítku (což byl váš původní dotaz (norm)), ale nemá žádný podklad, že se jedná skutečně o zdroj bezpečného malého napětí SELV, který mohou používat laici (studenti). Pokud to není jednoznačné z výrobního štítku a to grafickou značkou nebo vyznačením ČSN (u starých zařízení ČSN 35 1330 u novějších ČSN EN 61558-2-6 a nejnovějších ČSN EN 61558-2-6 ed.2) podle které je transformátor vyroben jako bezpečnostní nelze jej za SELV považovat. Revizní technik není autorizovaná zkušebna, a proto nemůže zdroj bez jasného označení na výrobním štítku za SELV považovat, ani dodatečně označit a v tom případě nezbude nic jiného, než zdroje vyměnit.


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.12.2017, 12:25
Pokud je transformátor označen jako bezpečnostní (značkou a/nebo číslem normy), lze jej použít jako zdroj pro obvod SELV/PELV. Pokud žádné označení nemá, neumím jeho vhodnost posoudit. Pak se použít nedá.


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Libor Macan 13.12.2017, 11:16
Vyjádření RT je v pořádku. Nevyžaduje nápis SELV na výrobním štítku (což byl váš původní dotaz (norm)), ale nemá žádný podklad, že se jedná skutečně o zdroj bezpečného malého napětí SELV, který mohou používat laici (studenti). Pokud to není jednoznačné z výrobního štítku a to grafickou značkou nebo vyznačením ČSN (u starých zařízení ČSN 35 1330 u novějších ČSN EN 61558-2-6 a nejnovějších ČSN EN 61558-2-6 ed.2) podle které je transformátor vyroben jako bezpečnostní nelze jej za SELV považovat. Revizní technik není autorizovaná zkušebna, a proto nemůže zdroj bez jasného označení na výrobním štítku za SELV považovat, ani dodatečně označit a v tom případě nezbude nic jiného, než zdroje vyměnit.

Děkuji za jasnou odpověď s informační hodotou. Tímto považuji téma za uzavřené.


Název: Re: Kdo nařizuje umístění grafické značky SELV na napájecích zdrojích?
Přispěvatel: Jan Bocek 13.12.2017, 12:20
Snad závěrem jen dodat, že revizní technik při ověřování bezpečnosti vychází přede vším ze dvou norem.

ČSN EN 61140 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem pro instalaci a zařízení
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem pro instalaci nn

Všimněme si toho "jemného" rozdílu.
A jestliže je použita ochrana malým napětím ELV, musí být zdrojem bezpečnostní ochranný transformátor odpovídající IEC 61558-1 a IEC 61558-2-2 ed. 2. Anebo odpovídající značka podle IEC 604717, že je to BOT.

Tato "zásada" platila již před 40 léty i když ty čísla norem byly jiné.