Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Malena Jaroslav 30.11.2017, 09:56Název: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Malena Jaroslav 30.11.2017, 09:56
Aktuální stav je takový, že je rodinný dům ve kterém je elektroinstala ce a nemám ani žádnou starou revizní zprávu ani žádnou dokumentaci k tomu co je tam jak udělané. Je nějakým způsobem možné získat revizní zprávu a jaký je správný postup?


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroslav Revús 30.11.2017, 10:24
Postup je jednoduchý:

Osloviť elektro projektanta, ktorý reverzným inžinieringom vypracuje dokumentáciu skutočného stavu.
Následne osloviť revízneho technika, ktorý vykoná revíziu.
Zistené nedostatky (z revíznej správy) dáte odstrániť elektrikárovi a opäť oslovíte toho istého revízneho technika, aby odstránenie nedostatkov skontroloval a následne vystavil novú revíznu správu.

Revíznu správu bez nedostatkov predložíte úradníkovi.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.11.2017, 10:28
Postup je jednoduchý:

Osloviť elektro projektanta, ktorý reverzným inžinieringom vypracuje dokumentáciu skutočného stavu.
Následne osloviť revízneho technika, ktorý vykoná revíziu.
Zistené nedostatky (z revíznej správy) dáte odstrániť elektrikárovi a opäť oslovíte toho istého revízneho technika, aby odstránenie nedostatkov skontroloval a následne vystavil novú revíznu správu.

Revíznu správu bez nedostatkov predložíte úradníkovi.
Možná by mohl někdo z kolegů popsat praktickou náročnost vyhledávání a zakreslení stávajícího stavu. Myslím, že je to často práce podobná soukromému detektivovi.
Opravte mne pokud jsem mimo. :-)

To proto abych si nalili "reálného" vína.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Honza Veselý 30.11.2017, 13:14
Oslovit revizního technika a domluvit se na revize+na jeho součinnost pro vypracování dokumentace. On už zajistí a vysvětlí vše potřebné.
...I jednoduchý RD by měl mít nějakou základní, přehledovou dokumentaci, například pro plánování budoucích úprav a oprav. Za těch pár peněz navíc to většinou stojí. (předpokládám že RD není novostavba, že PD kdysi byla ale zmizela při střídání majitelů)


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.11.2017, 13:18
Možná by mohl někdo z kolegů popsat praktickou náročnost vyhledávání a zakreslení stávajícího stavu. Myslím, že je to často práce podobná soukromému detektivovi.
Opravte mne pokud jsem mimo. :-)

To proto abych si nalili "reálného" vína.

Tak to popsal přesně. :)


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Maroš Klein 30.11.2017, 14:20
Postup je jednoduchý:

Osloviť elektro projektanta, ktorý reverzným inžinieringom vypracuje dokumentáciu skutočného stavu.
Následne osloviť revízneho technika, ktorý vykoná revíziu.
Zistené nedostatky (z revíznej správy) dáte odstrániť elektrikárovi a opäť oslovíte toho istého revízneho technika, aby odstránenie nedostatkov skontroloval a následne vystavil novú revíznu správu.

Revíznu správu bez nedostatkov predložíte úradníkovi.
Projektant je zbytočný, o návrh nejde. Ak by sa aj nejaký našiel a bol zodpovedný, tak pod čo by sa podpísal, čo by počítal?
Projekt skutočného vyhotovenia je možné vypracovať iba priebežne počas montáže, v podstate sú to zmeny v realizačke. V tomto prípade najskôr pôjde iba o popis a zakreslenie prístupných a viditeľných častí inštalácie, a to je už skôr v rovine pre obsluhu a údržbu. Každý elektrikár má vedieť nakresliť to čo vidí, bárs aj rukou na kus papiera.
A akéhoto úradníka vlastne myslíte, a načo mu vlastne mu bude nejaká nevyžiadaná kontrolná revízia nejakého stavu, ku ktorej najskôr ani nemá evidované žiadne reálne podklady?

------

Nech už v tomto konkrétnom prípade pôjde o akúkoľvek formu dokumentácie, mala by vychádzať z čo najpodrobnejše j prehliadky s kontrolou pod všetkými prístupnými rozoberateľným i krytmi, kontrolu a dotiahnutím prístupných spojov a samozrejme všetkými meraniami s overením ich výsledkov. Vrátane vyhodnotenia reálnych rizík.
To všetko v čo najväčšom rozsahu východiskovej revízie s prihliadnutím na dátum uvedenia do prevádzky.

Na čo bude taký doklad dobrý majiteľovi (možno budúcemu) to sa dá pochopiť, ale ako, a či by vôbec obstál pred zákonom, to by bolo na širšiu diskusiu.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroslav Revús 30.11.2017, 15:04
V otázke bola formulácia "... v případě, kdy potřebuji revizi RD ....". To znamená, že ju musí niekomu predložiť. Inak by sa do toho nehrnul, keď ju doteraz nepotreboval.

Projektant nie je zbytočný, vie totiž kresliť výkresy. To mnohí revízni technici nevedia.
Dokumentácia skutočného vyhotovenia by v tomto prípade mala obsahovať schému rozvádzača a aspoň jednoduché dispozičné výkresy. Je pravda, že výpočty sú v tomto prípade bezpredmetné. Maximálne do zjednodušenej technickej správy popíše spôsob vyhotovenia inštalácie a stanoví vonkajšie vplyvy.
Projektant kontrolu stavu robiť nebude, hoci na nedostatky môže upozorniť.

Ak nájde revízneho technika, ktorý vie kresliť a ktorý mu nejakú zjednodušenú dokumentáciu vyhotoví, možno ušetrí čas a peniaze (za projektanta).

A čo sa týka čistého vína, tak určite sa nájde revízny technik, ktorý si s ničím hlavu lámať nebude a správu vystaví.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroš Jan 30.11.2017, 15:16

A čo sa týka čistého vína, tak určite sa nájde revízny technik, ktorý si s ničím hlavu lámať nebude a správu vystaví.

Již několik let toto bohužel platí. :(


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 30.11.2017, 15:35
Nevím, kdy přesně vznikla profese RT, ale co já pamatuju, našel se vždy, rozdíl byl pouze v tom, že za socíku bylo revizáků poměrně málo a IBP je nevyrábělo jak Baťa cvičky, jak je tomu dnes. S kvalitou nově vyrobených rychlokvašek má asi každý svou zkušenost.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Jan Bocek 30.11.2017, 16:19
Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?

Aktuální stav je takový, že je rodinný dům ve kterém je elektroinstala ce a nemám ani žádnou starou revizní zprávu ani žádnou dokumentaci k tomu co je tam jak udělané. Je nějakým způsobem možné získat revizní zprávu a jaký je správný postup?

Tak to zkusme modelovat.
Nejdříve hypotetická otázka, k jakému  cíli bude  ta revizní zpráva.
Bude to pro stavební úřad a po rekonstrukci je kolaudace?
Anebo pro změnu sazby při odběru?
Anebo při koupí RD chci vědět, zdá je to bezpečné a jak dalece mohu "zatěžovat"
stávající elektriku..... hmmmm

Na počátku každé revize následuje sběr informací. Je to jednoduchý RD starý 10, 20, 40 roků a dříve nikdo schemata zapojení od HDS přes rozvaděče až po zásuvku 400V/3 na dvoře nekreslil. Pokud jsem v takové situaci, tak si nakreslím základní jednopólové schéma pro orientaci. Proměřím všechny obvody elektrického zařízení a jsem schopen popsat revidované zařízení. Možná tam bude hodně závad na odstranění. Ale to je již věcí provozovatele. Můžeme se dohodnou i na odstranění závad a cenové nabídce.

Pak následuje druha fáze revize, to je třídění informací a konečná fáze je vystavení revizní zprávy s výsledkem kladným nebo negativním.

Pokud provozovatel bude potřebovat dokumentaci skutečného stavu na úrovni výrobní dokumentace, je možné se takto domluvit. Je to práce trochu náročnější, ale ne nemožná. Všechno vyžaduje čas a čas jsou také peníze. Je ale otázka k čemu mu to bude....

P.S. Revizi elektrického zařízení myslíme úkony, kdy prohlídkou, kontrolou a měřením zjistíme stav elektrického zařízení z pohledu bezpečnosti. Revizní technik je státem pověřený odborně způsobilý pracovník, který tuto "státní zkoušku" provede. Proto se nejedná jen o ten papír, revizní zprávu. To, že mnozí na to mají jiný, protiprávní názor, ještě neznamená, že je to správná cesta. A zákazník ani netuší jak byl podveden ( za své peníze).


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Maroš Klein 30.11.2017, 17:25
Projektant nie je zbytočný, vie totiž kresliť výkresy. To mnohí revízni technici nevedia.
V tomto prípade úlohu projektanta zbytočne velebíte.
Žiadny elektrikár s vyhláškou pre samostatnú činnosť by sa ale nemal priznať k tomu, že nevie nakresliť výkres s elektrotechnic kými značkami, tobôž nie RT. ::)
Čo sa týka formulácie otázky, p. Malena revíziu v skutočnosti nepotrebuje, on ju iba chce, a to je z pohľadu predpisov sakramentský rozdiel. No ale ak sa mu vidí elektroinštalá cia rozbitá, má samozrejme plné právo na prehliadku a opravu.
Z jeho pohľadu je vlastné overenie reálnej bezpečnosti rozumný krok, do ktorého ale nie je potrebné zaťahovať postupy platné pre periodické revízie. K objektu na bývanie je z pohľadu bezpečnosti elektrických zariadení diametrálne odlišný prístup ako k prevádzke vo vzťahu k BOZP, nerozumiem prečo sa to aj tu neustále mieša dokopy.
...Je ale otázka k čemu mu to bude....
V tom je pointa. :)Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.11.2017, 17:48
Kolik lidí, tolik názorů nebo rozdílných přístupů.
Pokud vyjdeme z principu, že elektrická zařízení a rozvody se provozují  a revidují podle norem platných v době uvedení do provozu (nebo platných v době poslední rekonstrukce nebo větší opravy), tak já mám v takových případech trochu problém s prokázáním "kdy to vzniklo".
On se třeba najde někdo, kdo si to nějak "zadrátoval" před několika léty, podle "pravidel", která skončila spolu s 34 1010 a pak se pokusí to vydávat za "starší" a snaží se to legalizovat např. proto, aby při prodeji mohl tlačit cenu, když to má "platnou revizi bez závad"...


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: František Šohajda 30.11.2017, 19:14
Aktuální stav je takový, že je rodinný dům ve kterém je elektroinstala ce a nemám ani žádnou starou revizní zprávu ani žádnou dokumentaci k tomu co je tam jak udělané. Je nějakým způsobem možné získat revizní zprávu a jaký je správný postup?

Pokud je to starší dům bez VRZ tak je institut tzv.Revize mimořádná, která se dělá v takovém rozmezí jako revize výchozí!
A při ní se udělá zjednodušený projekt, rozvaděč a kompletní revize.Horší bude určit rok zhotovení, ale i to jde dle stavebního úřadu, kdy se třeba žádalo o stavbu a podobně...
U RD to není problém pro schopného revizáka. (dance)

Vše větší jak RD to chce už fundovaného projektnata , revizáka!!


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: František Šohajda 30.11.2017, 19:16
Pokud je to starší dům bez VRZ tak je institut tzv.Revize mimořádná, která se dělá v takovém rozmezí jako revize výchozí!
A při ní se udělá zjednodušený projekt, rozvaděč a kompletní revize.Horší bude určit rok zhotovení, ale i to jde dle stavebního úřadu, kdy se třeba žádalo o stavbu a podobně...
To že instalace bude z doby kdy nemusel být FI a další je už v kompetenci a rozhodnutí samostného RT!
U RD to není problém pro schopného revizáka. (dance)

Vše větší jak RD to chce už fundovaného projektnata , revizáka!!


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Maroš Klein 01.12.2017, 09:11
On se třeba najde někdo, kdo si to nějak "zadrátoval" před několika léty, podle "pravidel", která skončila spolu s 34 1010 a pak se pokusí to vydávat za "starší" a snaží se to legalizovat např. proto, aby při prodeji mohl tlačit cenu, když to má "platnou revizi bez závad"...
To je presne ten priestor v ktorom RT bez oprávnenej požiadavky a bez pôvodných podkladov vydaných ku kolaudácii úplne zbytočne riskuje a koná svojvoľne.
Ak už, tak aspoň s jasným dodatkom v správe, že revízia je nepoužiteľná na právne úkony a zohľadňuje iba elektrickú bezpečnosť reálneho stavu. Aj tak to bude správa „mačkopes“, dobrá možno pre požiarnikov, ktorú v prípade udalosti každý schopnejší poisťovák vráti ako neplatný doklad pre zmluvné podmienky.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Maroš Klein 01.12.2017, 09:12
Na realitu v objektoch na bývanie (byty, domy) by sa mohol hodiť aj nasledujúci pohľad.


Pozná niekto z odborníkov predpis alebo normu, ktorá stanovuje podmienky prevádzky elektrickej inštalácie v dome či byte? Alebo dokonca stanovuje osobu zodpovednú za jej prevádzku? Ja zatiaľ nie.

Mám za to, že objekty na bývanie sa neprevádzkujú, ale užívajú v zmysle návodov na obsluhu, pričom takým návodom má byť aj časť PD ktorá pojednáva o eliminácii rizík a spôsobe užívania (obsluhy). V žiadnej PD nie sú návody na opravy ani zmeny.
V domácnostiach neplatí ani zákon o BOZP, takže po kolaudácii sú mimo misu aj všetky povinnosti z neho vyplývajúce.

Samozrejme pri výstavbe a pred uvedením do prevádzky musia byť dodržané všetky požiadavky, vrátane 2130. Ale ani východisková revízia s kompletnou dokumentáciou nestačí na uvedenie do prevádzky. Sú to len a iba podklady pre kolaudačné rozhodnutie. Až ono uvádza stavbu do užívania. A ak sa tak stane, potom všetky jej zriaďovacie predpisy ostávajú „za dverami“. Ďalej majú priestor už len opravy a údržba.

Nemám nič proti tomu ak nejaký odborník vletí na starý dom, celý ho prerobí na nepoznanie vrátane prípojky a navýšenia odbernej kapacity, všetko v súlade s predpismi a kompletnou dokumentáciou.
Ale kto mu to dovolil? Osoba uvedená na liste vlastníctva? To môže byť aj polročné bábätko.

Nechcem poukazovať na nejaký kábel ku šporáku, ide skôr o princíp, kde všetky zmeny oproti podkladom v kolaudačnom rozhodnutí môžu byť kvalifikované ako čierna stavba. Nemám zhola nič proti tomu aby sa v domoch či bytoch šantilo s elektroinštalá ciou v mantineloch stavebného povolenia, ale po kolaudácii s tým treba prestať.
Napriek tomu je obor v neohlásených zmenách objektov na bývanie jeden z najrozšírenejš ích.


Dosť ma zaráža vo vysokoodbornej diskusii to neustále miešanie požiadaviek na pracoviská s predpismi pre domácnosti. Potom sa pri argumentácii skáče z jednej pozície do druhej a výsledkom sú minimálne dve pravdy.
Zjednodušene povedané, je úplne v poriadku, ak RT s merákom na krku opustí stavbu alebo prevádzku po vykonaní revízie, a skončí v krčme.
To, v čom treba robiť zásadný rozdiel je ten, že každý RT prestáva byť RT hneď po opustení pracoviska, a platí to aj po príchode domov. Na to, aby sa doma vyspal z opice s merákom na krku opretý o rozvádzač má plné právo, ktoré ale nenájde vo svojom osvedčení.

Rozpor reálnej praxe s legislatívou je už ale tak dlho a hlboko zakorenený pod odbornou kožou, až sa tvári ako plnohodnotná druhá pravda.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Malena Jaroslav 01.12.2017, 11:22
Zdravím, jak píše pan Klein, revizi nepotřebuji nikomu dokládat. Prostě bych jen rád měl revizní zprávu, abych pro svůj osobní klid věděl, co je případně rizikové a co upravit. Jde mi čistě o bezpečnost. Jestli jsem to dobře pochopil, tak mohu oslovit rovnou nějakého nejbližšího revizního technika a on si s tím poradí. Děkuji


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroslav Revús 01.12.2017, 11:38
Zdravím, jak píše pan Klein, revizi nepotřebuji nikomu dokládat. Prostě bych jen rád měl revizní zprávu, abych pro svůj osobní klid věděl, co je případně rizikové a co upravit. Jde mi čistě o bezpečnost. Jestli jsem to dobře pochopil, tak mohu oslovit rovnou nějakého nejbližšího revizního technika a on si s tím poradí. Děkuji

Tieto požiadavky revíznemu technikovi povedzte vopred, aby vedel, že sa má naozaj poriadne  zamerať na bezpečnosť inštalácie a nie na vytvorenie "papiera".


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Jan Franěk 01.12.2017, 18:20
Je jasné že tyto doklady jsou potřebné. Zákon jasně říká že provozovatel má povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení po celou dobu životnosti zařízení. Odpovědnost je tedy jen na vás.

Máte možnost se k tomu postavit dvěma způsoby. Zaplatit podvodníka který vám vystaví revizní zprávu, bez toho aniž by vyžadoval projektovou dokumentaci a další zákonné podklady jako například dokumentaci a štítek od rozvaděče a podobně,  s tím že se nepřijde ani podívat a napíše to od stolu, nebo to jen omrkne, možná změří pár zásuvek a rychle odejde.
Nebo si pozvat "rejpala" a zjisti skutečný stav a především bezpečnost své elektroinstala ce, kterou využíváte spolu se svou rodinou.
Ke druhé variantě se opět můžete postavit dvojím způsobem.  Jednak si můžete objednat rovnou uvedení do bezvadného stavu, včetně dokumentace, nebo počkat až na výsledek a pak to teprve začít řešit dle sepsaných závad v revizní zprávě.
Vzhledem k tomu že revizi si necháváte dělat pro svůj klid tak předpokládám že jste pro variantu dva a zde bych asi doporučil druhou cestu. tedy nechat si instalaci projít a přeměřit RT a pak se spolu na závadami dohodnout na jejich řešení. Ale musíte počítat s tím že opravdový RT si nechá i tu práci zaplatit a navíc revidování bez podkladů vyžaduje zvýšené úsilí ke zjištění skutečného stavu zařízení a to samozřejmě také něco stojí.

Přeji dobré rozhodnutí a šťastnou ruku při výběru odborníka.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou ...
Přispěvatel: Milan Illek 03.12.2017, 12:00
Zřejmě by bylo vhodné, hlavně u osob znalých s vyšší kvalifikací, aby rozlišovaly co je projektová dokumentace a co je dokumentace skutečného provedení. Ona projektová dokumentace není pro revizi k ničemu, pokud není případně opatřena poznámkou, že odpovídá skutečnému provedení.  ::)


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou ...
Přispěvatel: Miroslav Minařík 03.12.2017, 21:43
Ona projektová dokumentace není pro revizi k ničemu, pokud není případně opatřena poznámkou, že odpovídá skutečnému provedení.  ::)
(jednicka)
Dobrá poznámka!

Nejsem revizní technik, ale předpokládám, že jeho práce je kontrola reálného stavu s dokumentací.
Nikoliv, že je tam od toho aby tu původní dokumentaci opatřil změnami na které přijde a vytvoří tak teprve dobrý podklad pro dokumentaci skutečného provedení.

Nebo to je učelem revize?


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou ...
Přispěvatel: Maroš Klein 04.12.2017, 06:58
Nejsem revizní technik, ale předpokládám, že jeho práce je kontrola reálného stavu s dokumentací.
Toto vidím ako rizikové. Takýto odovzdaný prístup umožňuje preniesť možnú chybu z dokumentácie do inštalácie ako nedostatok z jeho následným odstránením, a mohlo by tak dôjsť k zmene bezpečného stavu na nebezpečný.

Dokumentácii prikladám na rebríčku dôležitosti vždy iný význam.
Vo fáze návrhu a výstavby má byť prvotnou oporou, a pred uvedením do prevádzky pri východiskovej revízii hlavným vodítkom overenia bezpečnosti.
Pri periodických revíziách ju ale vždy používam iba ako pátrací doplnok pri prehliadke, a zmeny nedokresľujem ale overujem. Zapísané sú už v revízii, o dokumentáciu nech sa postará prevádzkovateľ, správu má v štátnom jazyku.
Reálny stav dokumentácie je vtedy hlboko za prioritami reálnej ochrany života, zdravia a majetku a jej neaktuálny stav mi nemôže brániť vo vyhlásení vyhovujúcej inštalácie za bezpečnú.

Na nedostatky a rozpory tak v dokumentácii ako aj v inštalácii sa nedá nazerať rovnako pri východiskovej revízii ako pri periodickej. Počas prevádzky je určite vhodná akákoľvek prehliadka, kontrola či meranie v akomkoľvek rozsahu, a nemusí pritom vôbec ísť o RT lumpa. RT prichádza na zhodnotenie stavu, nie na jeho nápravu.
Ono sa totižto dosť často zabúda na neviniatko prevádzkovateľ a, ktorý má prsty často takmer za každým problémom.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou ...
Přispěvatel: Jan Bocek 04.12.2017, 14:39
RT prichádza na zhodnotenie stavu, nie na jeho nápravu.

Provozovatel elektrického zařízení
je často překvapený, že je velké množství závad při periodické revizi
a  že "nápravu" bude muset řešit ON a ne RT.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.12.2017, 16:15
Provozovatel elektrického zařízení
je často překvapený, že je velké množství závad při periodické revizi
a  že "nápravu" bude muset řešit ON a ne RT.

Bohužel tak to je Honzo. Mnozí, včetně několika zdejších přispěvatelů si myslí, že práce RT je i automaticky odstranit závady, aneb to v tomto případě znamená sám připravit podklady k revizi. ALe to není posláním RT. Ten má pouze konstatovat stav el. zařízení, především jeho bezpečnost. K tomu ověřování potřebujeme nějaké podklady, mezi které patří výše jmenované. Samozřejmě že předpokládám že mnoho RT dokáže i skutečný stav zkreslit a že to mnozí nabízí i jako další ze svých služeb, osobně přesto upřednostňuji práci projektantů.
Ale to samozřejmě není zahrnuto v ceně vlasní revize, pokud toto není domluveno předem ve smlouvě. Ať revize dopadne jak dopadne, nakonec stejně nese celou odpovědnost sám provozovatel. U soudu se může hájit výsledkem revize, ale jak dlouho je ta vlastní revize vlastně platná? Opravdu může RT "ručit" za stav el. instalace doporučených 5 let v bytové výstavbě?
Pokud už k tomu dojde a po nějaké stížnosti nebo průseru se řeší podobná věc, bude vždy na RT pouze určitý podíl viny na problému, protože i provozovatel má své povinnosti a to že je nezná je pouze jeho problém. Soud pak jen určí podíl jednotlivých stran a rozdá tomu odpovídající tresty. Tedy pokud funguje alespoň trochu  ;)

Na nedostatky a rozpory tak v dokumentácii ako aj v inštalácii sa nedá nazerať rovnako pri východiskovej revízii ako pri periodickej. Počas prevádzky je určite vhodná akákoľvek prehliadka, kontrola či meranie v akomkoľvek rozsahu, a nemusí pritom vôbec ísť o RT lumpa.

Ta povinnost platí stále a pokud dojde k nějaké změně na instalaci, je provozovatel povinnen to nechat zakreslit do dokumentace, aby ji udržel aktuální. Ten může toto přenést na prováděcí firmu, kdy je ta povinna dle smlouvy o dílo, tyto změny do dokumentace zapracovat dle skutečnosti, pokud se jedná o drobnost, nebo přiloží projektovou dokumentaci, dle které práce prováděla a pokud skutečnost s tím souhlasí. To že to je něco jiného, je pouze berlička některých RT kterou obhajují svá pochybení. Osobně se nebojím do revize napsat nesoulad s dodanou dokumentací a doporučit nápravu v souladu s platnou legislativou. Vím samozřejmě že mé doporučení mnoho neznamená, přesto to figuruje v závadách a dopoučení jen napomůže tomu, aby si provozovatel uvědomil své povinnosti. Někde ani to samozřejmě nepomáhá  :D


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Jan Bocek 04.12.2017, 18:03
Osobně se nebojím do revize napsat nesoulad s dodanou dokumentací a doporučit nápravu v souladu s platnou legislativou. Vím samozřejmě že mé doporučení mnoho neznamená, přesto to figuruje v závadách a dopoučení jen napomůže tomu, aby si provozovatel uvědomil své povinnosti. Někde ani to samozřejmě nepomáhá  :D

Osobně nesoulad s provozní dokumentaci dávám do souvislosti
s porušením zákona NV 378/2001 Sb., minimální požadavky na technická zařízení §3
A dále upozornění, že podle ZP 262/2006 SB. a 309/2006 Sb., musí technické zařízení udržovat.

Samozřejmě, že je to jen upozornění a provozovatel nemusí dodržovat zákon.
Je jen otázkou jak dlouho a do kdy....to riziko je ale na jeho straně.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.12.2017, 20:47
Nejsmutnější na celé věci je skutečnost, že je jen pár RT, kteří se ozvou, že nejsou všechny náležitosti k provedení revize. Kdybych to měl vyjádřit procentuálně, tak by to mohlo být klidně 80% ku 20% ve prospěch těch, kterým je vše jedno a směrodatné jsou jen peníze utržené za provedenou revizi.
Už mě tak nějak nebaví se neustále rozčilovat. Život je moc krátký na to, abych se neustále snažil ten svět alespoň trošku napravit.
Sám se budu chovat tak, abych se nemusel sám před sebou stydět při pohledu do zrcadla. Nic více, nic méně.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroš Jan 04.12.2017, 22:18
Moje řeč Pavle.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou ...
Přispěvatel: Milan Illek 05.12.2017, 11:21
Proč se pořád uvádí periodické revize, když se dle normy jedná o pravidelné?  :-[


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou ...
Přispěvatel: Pavel Horský 06.12.2017, 07:23
Proč se pořád uvádí periodické revize, když se dle normy jedná o pravidelné?  :-[

To je naprostý detail proti tomu, co za kraviny se do zpráv uvádí.

Dnes ráno jsem odvážel manželku do práce. Koukám, u nich na firmě vyrostl ve fasádě nový rozvaděč. Dokumentace k rozvodům nikde, štítek na rozvaděči nikde a revize tutově taky nikde. A když na to upozorním majitelku, tak si zavolá jejího RT, který vše píše jen od stolu. Mám se pak rozčilovat?
Revize mě živí jen hodně okrajově. Mohu si dovolit je neprovádět kvůli absenci projektové dokumentace. Ale co vy ostatní, co se revizemi vyloženě živíte? Nerevidujete bez patřičných dokumentů? Tak nějak se mi tomu nechce vůbec věřit.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou ...
Přispěvatel: Maroš Klein 06.12.2017, 07:44
Nerevidujete bez patřičných dokumentů? Tak nějak se mi tomu nechce vůbec věřit.
Verím, že drvivá väčšina reviduje aj bez patričných dokumentov. Teda ja určite. :)
Je to predsa len iba prvý z mnohých ďalších nedostatkov, a pri narazení na prvý s revíziou určite neprestanem. :D


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Jan Bocek 06.12.2017, 10:27
Již 10-15 let probíhá diskuse o problematice chybějící dokumentace.
Bylo by absurdní předpokládat, že revizní technik ke své práci
žádnou průvodní dokumentaci nepotřebuje.
 
Pak ani údržba a provozovatel nemusí ( nechce) dodržovat nařízení vlády
378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí .
Zde je stanoveno k čemu je jak průvodní tak provozní dokumentace.

Bez dokumentace nelze kvalifikovaně provádět opravy, údržbu, kontroly a revize elektrického zařízení. Tím nechci tvrdit, že ty úkony nelze provádět "nějak".

Obvykle závady ve většině pravidelných revizí jsou:

1. Předložená dokumentace neodpovídá skutečnému stavu elektrického zařízení
2. Schází provozní dokumentace celkového rozvodu
3. PVV neodpovídá skutečnosti a není aktualizován
4. Schází a nebyla předložená výchozí revizní zpráva

P.S. To vše se ale tyká firem. V případě RD to je v trochu jiné úrovni...


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.12.2017, 10:59
V případě, že není dokumentace elektro, a majitel ji nechce zpracovat, odcházím čelem, a nereviduji. ;)


Název: Opravdu je potřeba dokumentace? Nebo jen k revizi?
Přispěvatel: Jan Šus. 06.12.2017, 11:30

 se zájmem čtu tuto diskuzi a docela jsem se pobavil i když trošku se strachem. Bydlím v bytovce postavené v roce 1952, cca v roce 1982 byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstala ce a veškerých rozvodů a sanity.
Kdysi se jednalo o dům ministerstva vnitra, takže vše "Přísně tajné" a nikde nic nebylo ani na stavebním úřadu nic nemají. Pak jsem jako předseda domu získal nějaké původní stavební výkresy z roku 1952. Samozřejmě že nikde nejsou žádné projekty elektro, a to ani původní ani rekonstrukce z roku 1982 (jedinej výkres je zapojení centrálního rozvaděče, který byl v kapse dvířek rozvaděče). Samozřejmě se revize provádí každý rok a je bez problémů, protože navazuje vždy na předchozí a takto to asi funguje již od totality. Co bych měl správně udělat a kolik by to asi stálo? (2 vchody 3 patra + suterén 12 bytů celkem). K čemu potřebuju kromě revize dokumentaci, když za těch 40 let vím co kama vede a kde co přesně je?


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Miroš Jan 06.12.2017, 16:47
se zájmem čtu tuto diskuzi a docela jsem se pobavil i když trošku se strachem. Bydlím v bytovce postavené v roce 1952, cca v roce 1982 byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstala ce a veškerých rozvodů a sanity.
Kdysi se jednalo o dům ministerstva vnitra, takže vše "Přísně tajné" a nikde nic nebylo ani na stavebním úřadu nic nemají. Pak jsem jako předseda domu získal nějaké původní stavební výkresy z roku 1952. Samozřejmě že nikde nejsou žádné projekty elektro, a to ani původní ani rekonstrukce z roku 1982 (jedinej výkres je zapojení centrálního rozvaděče, který byl v kapse dvířek rozvaděče). Samozřejmě se revize provádí každý rok a je bez problémů, protože navazuje vždy na předchozí a takto to asi funguje již od totality. Co bych měl správně udělat a kolik by to asi stálo? (2 vchody 3 patra + suterén 12 bytů celkem). K čemu potřebuju kromě revize dokumentaci, když za těch 40 let vím co kama vede a kde co přesně je?

Nějak se mě nechce věřit, že v archivu policie, nemají žádný dokument.Vznes l bych dotaz na patřičnou instituci. :)


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Jan Alin 06.12.2017, 17:23
Získání dokumentací je někdy oříšek, ale věřte, že v dobách minulých bylo dokumentací daleko víc, než dnes. 
Ona neexistence dokumentace má někdy původ v neochotě hrabat se v archivu. Mnohokrát jsme dospěli k tomu, že místo hledání bylo oznámení o neexistenci. Pokud ale o něco jde, papíry se začnou objevovat jak v kouzelnické show. Takový kryt CO vlastně ani neexistoval a nakonec se našla dokumentace i s doplněnými změnami propiskou a tužkou. ;) 


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Maroš Klein 06.12.2017, 18:10
Trochu OT, ale pokladám za zásadné držať polemiku okolo revízií v dvoch rovinách od seba. Východisková, verzus pravidelná.
Pri východiskovej revízii sa RT  priamo spolupodieľa na budúcich nedostatkoch ešte pred uvedením do prevádzky aj prípadným obídením a vynechaním požadovanej dokumentácie.
Kdežto pri pravidelnej revízii do prípadných nedostatkov už vstupuje po určitom čase ako nezainteresova ný kontrolný subjekt, ktorý má aj podľa čl.  6.3.2 a 6.3.3 urobiť všetko pre uvedenie do stavu čo najvernejšiemu dobe uvedenia do prevádzky. Revízia bude pritom logicky obrazom stavu v dokumentácii a realite.

V tomto teda vidím ten zásadný rozdiel pri postoji k chýbajúcej dokumentácii. Alebo sa pri východiskovej revízii na nedostatkoch v budúcej inštalácii priamo podieľam, alebo pri pravidelnej na nich upozorňujem.
Ak sa toto bude miešať dokopy, pravda nebude nikde a všade.

V tomto vlákne je nosnou téma mimoriadna revízia ku ktorej sa aj vyjadrujem. Tu sa na uvedenie do prevádzky nehrá. V tomto prípade RT okrem klasických postupov a vyššie uvedených článkoch berie do úvahy aj odporúčania v prílohe NB1.2. kde dôvod pravidelnej revízie nekončí kontrolou dokumentácie.


V případě, že není dokumentace elektro, a majitel ji nechce zpracovat, odcházím čelem, a nereviduji. ;)
Tento váš postoj samozrejme rešpektujem, ostatným by som za seba poradil po začatí revízie pri východiskovej radšej prerušiť, a pri pravidelnej pomenovať.

----

Za seba ešte musím podotknúť, že svoje osvedčenie nevnímam ako právo na osobný postoj k stavu elektrickej inštalácie, ale ako povinnosť ku kontrole jej bezpečnosti, ktorá mi bola zverená do rúk štátnym orgánom.


Název: Re: Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
Přispěvatel: Jan Bocek 06.12.2017, 21:56
Trochu OT, ale pokladám za zásadné držať polemiku okolo revízií v dvoch rovinách od seba. Východisková, verzus pravidelná.
Pri východiskovej revízii sa RT  priamo spolupodieľa na budúcich nedostatkoch ešte pred uvedením do prevádzky aj prípadným obídením a vynechaním požadovanej dokumentácie.

Vytesat do kamene.
Revizní technik při výchozí revizi by měl rozlišovat, podle jaké dokumentace provádí shodu kontrolovaného elektrického zařízení. Měl by dobře znát požadavky ze zákona a uvést ve VRZ všechny identifikační znaky dokumentace ( dokumentace je celý soubor dokumentů...).
Při výchozí revizí je "institut" revizního technika poslední instancí v oblasti kvality i bezpečnosti.

Proč jde tolik RT do rizika? ( špatným plněním toho, co plnit má)


Název: Re: Opravdu je potřeba dokumentace? Nebo jen k revizi?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 06.12.2017, 22:35
Bydlím v bytovce postavené v roce 1952, cca v roce 1982 byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstala ce a veškerých rozvodů a sanity.
To chápu jako něco mezi nebem a zemí ...
Jedna věc je to, co je technicky OK. A následně to, co dokáže vytvořit spotřebitel třeba i s úředníkem za kombinace.
Kdyby chtěl někdo napsat knihu, tak některé situace nevymyslí sám!  (bigbb)