Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Martin sediiik 24.02.2016, 13:19Název: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Martin sediiik 24.02.2016, 13:19


Revizní technik nařídil doplňkové pospojování nově instalovaného bojleru Dražice (2kW, 230V), prý nejlépe 6mm Cu.
Bojler je umístěn ve sklepě a je napojen plastovými trubkami.
Jelikož je hlavní rozvaděč daleko, je možné provést toto doplňkové pospojení ze sklepní zásuvky vzdálené asi dva metry?
Zásuvka ve sklepě je ale bohužel stále TN-C v hliníku ...
A proč je vlastně nutné toto dodatečné ochranné opatření udělat?


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 24.02.2016, 15:49
Pokud revizní technik tvrdí, že něco vyžaduje, musí to podložit požadavkem, zákona, vyhlášky nebo normy. To musí uvést do revizní zprávy. Obecně podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 v normálních prostorech doplňková ochrana (např. pospojování) není nutná.
Jde o to co vám říká protokol o určení vnějších vlivů pro daný prostor, ten by jste měl dát spolu s projektem reviznímu technikovy, jako podklad pro vypracování revizní zprávy. Pokud je v protokolu uvedeno, že prostor není normální, pak může revizní technik požadovat doplňkovou ochranu.


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.02.2016, 16:04
Zásuvka mě až tak moc nezajímá.
Jak je dělaný přívod pro bojler?

Pokud je to v Cu (CYKY) a v "S" (TN-C-S), tak bych s pospojováním problém nedělal.
Požadavek na pospojování může vyplynout z umístění ve zvlášť nebezpečném prostředí, to není úplně jasné jestli to váš sklep je nebo není.

Ale pokud by byl i přívod pro bojler v Al a TN-C, tak bych tam nějaké pospojování také chtěl, ale byl bych skromnější, spokojil bych se z Cu 4mm2, ne do zásuvky, ale do nejbližšího místa, kde má PE (PEN) dostatečný průřez.
 


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 25.02.2016, 09:23
Co a s čím by mělo být podle toho revizního technika pospojované?


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: František Šohajda 25.02.2016, 13:26
Některé nové typy boilerů nemají ani šroub na pospojení... (dance)
Šroub vně krytu přívodu.
V plastu to může být a musí nebo nemusí se to pospojit!
(Vliv vody, délka ke kohoutku a td....je to na delší čas)

Co a s čím by mělo být podle toho revizního technika pospojované?

Co tím chce RT zlepšit, udělat bezpečnější? Musí říci..
Nebo co změřil, kde je co špatně.


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 25.02.2016, 14:29
El.instalace se reviduje podle norem platných v době jejího vzniku.
Jakmile je tam zmínka o TNC, pospojování kovové hmoty boileru, i když je voda v plastu, je správná věc.
Neříkám, že baterie.


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.02.2016, 14:39
...
Co tím chce RT zlepšit, udělat bezpečnější? Musí říci..
Nebo co změřil, kde je co špatně.
Tak si představte, že RT otevře návod od výrobce, kde se dočte cosi o tom, že to má připojovat odborník a že rozvody musí odpovídat normám a technickým předpisům.
A já se ptám jakým normám, jakým předpisům?
Když to bude bojler (nebo podobný spotřebič) vyrobený někdy v posledních létech, nezmizely z těchto spotřebičů zemnicí svorky právě proto, že u rozvodů provedených podle norem platných v době výroby spotřebiče je podstatně menší nebezpečí než u "starých rozvodů"?

Pro mě je porušením pokynů a požadavků výrobce, když bude nový bojler připojen na rozvod, který je ve výrazném rozporu s aktuálně platnými normami.
Pak to mohu "vzít na sebe" a chtít něco, co se dělalo jako standard v minulosti, právě s ohledem na rozvody z té doby.
Můžete mě vytknout, že jsem jako RT překročil svoji pravomoc nebo na sebe vzal riziko, které jsem nemusel.
Ale raději se dohodnu na nějakém rozumném kompromisu, než nechat provozovatele aby si našel někoho, kdo se nechá "motivovat" a podepíše cokoliv...


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Jan Bocek 25.02.2016, 16:08
Máme málo informaci o dané instalaci.

A výrobce je také dosti stručný....ale předpokládá připojení k síti kde je fáze, PE a N

Návod na použití od výrobce:

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1 PE-N 230 V/50 Hz

2.2 ELEKTRICKÁ INSTALACE 2.2.1 ELEKTROINSTALA CE PRO: OKCE 100 S/2,2 KW, OKCE 125 S/2,2 KW

 Schéma el.zapojení je přiloženo k zásobníku na krytu elektroinstala ce. Připojení, opravy a kontroly el.instalace může provádět jen podnik oprávněný k této činnosti. Odborné zapojení musí být potvrzeno na záručním listě.
Zásobník se připojuje k elektrické síti 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodičem ve kterém je osazen vypínač odpojující všechny póly sítě a jistič (chránič). Stupeň krytí elektrických částí ohřívače je IP 44.


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Martin sediiik 28.02.2016, 18:43
Upřesním: do sklepa z hlavního rozvaděče natažen do krabičky TN-C (alespoň myslím, že to tak bylo) v hliníku pro původní bojler. Odtud je veden nový vodič CYKY již TN-C-S, který je napevno připojen k bojleru. Bojler má jediné topné těleso, 2kW.
Jinak dům je starý asi 35 let, takže žádná zpráva o určení vnějších vlivů není k dispozici a ani kvůli novému bojleru nebyla dělána. Čtyři metry od bojeru je umístěn plynoměr, jinak žádné nebezpečnosti. ..


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.02.2016, 19:55
Pro byty nebo obytné domy se zpravidla nedělá nějaký protokol o určení vnějších vlivů, pokud je to běžná instalace podle ČSN 33 2130

Ale pokud je z rozvaděče do sklepa přívod AL TN-C, plně chápu požadavek RT na pospojování (přizemnění).

Ale RT to nemůže nařídit. On upozorní na jistý stupeň rizika, a je na provozovateli, jestli nebezpečí odstraní, nebo udělá "jiné opatření", např. to "vezme na sebe" a např. schová klíč, aby tam nikdo nechodil... (sorry, to jsem asi měl napsat kurzívou ;) )


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.02.2016, 21:21
Upřesním: do sklepa z hlavního rozvaděče natažen do krabičky TN-C (alespoň myslím, že to tak bylo) v hliníku pro původní bojler. Odtud je veden nový vodič CYKY již TN-C-S, který je napevno připojen k bojleru. Bojler má jediné topné těleso, 2kW.
Jinak dům je starý asi 35 let, takže žádná zpráva o určení vnějších vlivů není k dispozici a ani kvůli novému bojleru nebyla dělána. Čtyři metry od bojeru je umístěn plynoměr, jinak žádné nebezpečnosti. ..

Více napoví příloha.....ča sto lidé chtějí revizi na zásuvku pro plynový pec, automatický pec, nebo boiler a orazítkovat záruční list. Často ale není instalace způsobilá a musí se předělat. A někdy komplet celá.


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 29.02.2016, 14:12
Z přílohy jsem nevyrozuměl, proč by byla nutná rekonstrukce el.instalace a v čem je el.instalace od HDS nevyhovující. Když pominu vedení AYY 2x1,5 za jističem B10, přičemž vodiče v AL se vyráběly od 2,5;


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Martin sediiik 29.02.2016, 14:47
Původně tam byl jakýsi podomácku dělaný obří bojler s topným tělesem, kabel AYKY 2,5mm vyvedený z krabičky - vše blokováno kvůli nízké sazbě. Z důvodu úspory el.energie jsem se rozhodl toto dílo odstranit a instalovat nový bojler (jen ve sklepě zůstala původní elektroinstala ce (dle měření RT je v bezvadném stavu) a nebyl čas sekat celé vedení až k rozvaděči.

I tu revizi jsem vlastně nedělal kvůli "papíru", ale kvůli potvrzení, že je vše bezpečné... Takže dobrá, zeptám se jinak: Pokud místnost s bojlerem uzavřu tak, aby do ní nikdo neměl přístup, ohrožuje potenciálně někoho z rodiny, když doplňkové pospojování bojleru neudělám? Co by se mohlo stát?


Název: Re: Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 01.03.2016, 09:36
Jestliže revizní technik na místě rozhodnul, že je nutné udělat doplňující ochranné pospojování nového boileru, nebudu se ptát proč, je to jeho rozhodnutí. Mě by ale zajímalo, co vám k tomu dále sdělil. Jak a co se má podle něho, jím doporučeným 6mm Cu, pospojovat.
Jinak uzavření uvedené místnosti sklepa jistě technicky možné je. Pokud se ale jedná rodinný domek, mám za to, že elektrická instalace by měla být ve všech prostorách na takové úrovni, aby byla volně přístupná i laikům.