Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: David.David 14.01.2016, 17:19Název: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: David.David 14.01.2016, 17:19
Zapojoval jsem čerpadlo a chtěl aby se točilo podle šipky po směru hodinových ručiček.
Elektrikář ve firmě mi půjčil zkoušečku a vysvětlil jak se měří sled fází.
Aby se točil po směru hodinových ručiček měla by svítit doutnavka na L1-L2 , L2-L3, L3-L1, tak jsem takto kabel zapojil a po rozdělání víčka koukám že se otáčí opačně.


Název: Re: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.01.2016, 19:40
Nezlobte se, ale jestli nám nelžete, asi bude problém jak s vašimi znalostmi, tak s vaším elektrikářem!

Kdo má tak zásadní problém s pořadím fází ve vztahu ke směru otáčení motoru, asi nemá dostatečná vzdělání a bylo by lepší, kdyby do zařízení VTZ nezasahoval.

A nikde není napsáno jaké konstrukce bude čerpadlo a jestli se musí motor otáčet doprava nebo doleva. Jestli vám to elektrikář zatajil a půjčil vám zkoušečku, také to od něj není seriozní přístup.


Název: Re: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.01.2016, 19:42
Pokud postrádáte takovouto základní znalost, nemáte ve vyhrazeném technickém zařízení, dle zákona co dělat.
Pro elektrikáře práce na pár minut, včetně změny směru točení. Když to porovnám s tím porušením zákona a ztrátou času nad něčím čemu nerozumím, tak mám jasno co bych dělal.

 To je taky logické.  ;)

Pokud vás zajímají motory, je ke stažení na internetu mnoho podkladů s podrobným, několikastránk ovým vysvětlením točivého pole a podobně.


PS: Kolega byl rychlejší


Název: Re: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.01.2016, 20:00

Elektrikář ve firmě mi půjčil zkoušečku a vysvětlil jak se měří sled fází.
Aby se točil po směru hodinových ručiček měla by svítit doutnavka na L1-L2 , L2-L3 , L3-L1 tak jsem takto kabel zapojil a po rozdělání víčka koukám že se otáčí opačně.
Když pominu, že jste poněkud mimo obor, měl jste taky správně hroty zkoušečky?


Název: Re: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: David.David 14.01.2016, 20:32
Fáze jsem si prohodil aby se točil správně. Měl jsem půjčenou ZNF-01 a hroty jsem dával jak mi řekl. Jen mě zajímalo jak poznám kam se motor čerpadla točí aniž bych ho rozdělával.


Název: Re: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 14.01.2016, 22:53
Jen mě zajímalo jak poznám kam se motor čerpadla točí aniž bych ho rozdělával.
Tak v takovém případě se na to máte zeptat.
Pokud se dívám dobře na vaše první zadání, tak toto tam nezaznělo.
Děláte si tedy legraci?


Název: Re: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.01.2016, 08:24
Chybička se vloudila asi hned na počátku úvah. Ne všichni výrobci motorů znají a dodržují zvyklosti MEZu (nyní Siemens). Ovšem většina výrobců mívá na víčku svorkovnice zevnitř štítek s vyznačením zapojení a smyslu otáčení a u třífázových motorů i přepojování D/Y, pokud je k tomu motor přizpůsoben. Problém může být u převinovaných motorů, ne všechny navijárny se chovají profesionálně a převinou a zapojí motor přesně jako původní provedení podle, výrobce.

 Asi nejjednodušší je uvolnit motor tak, aby se mohl točit bez poháněného stroje, vyzkoušet smysl točení a případně ho upravit komutací dvou libovolných fázových přívodů na svorkovnici a je hotovo bez zkoušečky. Nač v tom hledat vědu.

Pokud náhodou zapojujete ponorné čerpadlo typu Nautila, kde je opačný chod nevhodný pro samotný čerpací mechanismus, tak tam výrobce u nových kusů má v návodu uvedeno pořadí fází podle barev vodičů v kabelu a u starších se to dělávalo zkusmo, čerpadlo musí tlačit vodu a chvilka na vyzkoušení ho nepoškodí, akorát u hlubokých studní je třeba si to vyzkoušet v sudu s vodou, aby čerpadlo případně neběželo dlouho opačně. 


Název: Re: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: David.David 15.01.2016, 10:21
Jedná se o přírupové čerpadlo , které není možné momentálně odmontovat. Je možné pouze vypnout vodu , vzadu odšroubovat víčko na kterém je šipka otáčení a rychlým zapnutím a vypnutím kouknout kam se točí. Dnes jsem se zeptal , jestli byl na převinutí a bylo mi to potvrzeno.


Název: Re: Jaká je logika sledu fází při zapojení motoru?
Přispěvatel: Martin Kurka 15.01.2016, 13:34
Názvosloví:
Směr otáčení vpravo =  otáčení ve směru hodinových ručiček    = CW (ClockWise)
Směr otáčení vlevo =    otáčení proti směru hodinových ručiček = CCW (ContraClockWis e)Citace z manuálu Siemens pro motory 1LA7:

Otáčky a směr otáčení
... Při připojení U1, V1, W1 na L1, L2, L3 se motor otáčí vpravo
při pohledu ze strany pohonu (strana D). Otáčení vlevo se dosáhne
přepojením dvou fází
Norma IEC 60034 - 8:2007 (a norma ČSN EN 60034 -8 ed.2 35 0000)

5 Smysl točení

Smysl točení stroje musí být takový, jaký je směr otáčení hřídele při pohledu na stranu pohonu.
U strojů se značením svorek podle této normy musí smysl točení odpovídat směru otáčení hodinových ručiček.
U jiných uspořádání, včetně strojů pro jeden smysl točení, musí být smysl točení znázorněn šipkou, umístěnou na krytu.

6.7 Vztah mezi značením svorek a smyslem točení
6.7.1 Vícefázové stroje
Značení svorek musí být uspořádáno tak,aby bylo dosaženo točení ve směru hodinových ručiček, jestliže abecední sled písmen (např. U1, V1, W1) odpovídá časovému sledu fázových napětí soustavy . Sled fází sekundárního vinuti (např. K, L, M) musí odpovídat sledu fází primární ho vinutí (např. U, V, W).
V případě točení proti směru hodinových ručiček musí být časový sled fázových napětí soustavy obrácen záměnou napájecích kabelů (např. L2 a L3 v případě 3 fází).