{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?  (Přečteno 8803 krát)
Marián Nomilner
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline« kdy: 25.08.2005, 14:28 »

Doplnkové pospájanie v kúpelni riešim zväčša pomocou podružnej ekvipotenciáln ej svorkovnice - navrhujem použiť el. inštalačnú plastovú krabicu typu 8135, IP 54, ktorá umožňuje vloženie viacpólovej svorkovnice SP-96. Túto krabicu umiestňujem spravidla vo vnútri kúpelne. V súlade s STN 33 2000-7-701 navrhujem, aby samostatnými vodičmi CY 4 boli na svorkovnici navzájom prepojené ochranné vodiče spojené s neživými časťami zariadení v zónach 1, 2 a 3 vrátane ochranných vodičov zásuviek a všetky cudzie vodivé časti v zónach 0, 1, 2 a 3 (napr. kovové rúrky rozvodných potrubí vody, plynu, ústredného vykurovania... atď).
Jeden revízny technik požaduje, aby do tejto svorkovnice bol privedený aj samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciáln ej svorkovnice, iný revízny technik to považuje za zbytočné. Osobne sa domnievam, že je to naozaj zbytočné, lebo podstatou miestneho doplnkového pospájania je eliminovať možnosť vzniku rozdielnych potenciálov na uvedených zariadeniach v kúpelni, čo sa dosiahne aj bez prívodu z hlavnej EPS. Aký je váš názor - kto má pravdu?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline OfflineNepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #1 kdy: 25.08.2005, 16:11 »

Můj názor je ten, že máte stoprocentní pravdu Vy. Smyslem pospojování je nemožnost zatažení různých potenciálů do koupelny, tak jak píšete. Vše pospojovat a připojit i kolík zásuvky 230V a bute to v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Petr Slavíček
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline« Odpověď #2 kdy: 11.02.2007, 12:39 »

, nechci zbytečně zakládat nové téma, proto jsem se rozhodl připojit k jedné z mnoha debat, které se touto problematikou zabývají. Rád bych se obrátil s prosbou o posouzení následující situace na některého odborníka. Nejdřív bych si dovolil citovat z oznámení, které bylo doručeno všem nájemníkům pravděpodobně na základě revizní zprávy elektro: "Revizí elektrického zařízení v našem domě bylo zjištěno, že při výměně kovových stoupacích vodovodních rozvodů za plastové potrubí nebyl v souladu s ČSN 37 5215 a ČSN 33 2135, část I. natažen nový pospojovací zemnící vodič, na který by byl připojen stávající systém ochranného pospojení v koupelnách. V suterénu musí být ochranné vodiče od jednotlivých stoupaček připojeny na EPS, se kterou budou propojeny všechny kovové hmoty v domě (litinová kanalizace, plyn, kovové vodovodní potrubí, atd.) Stávající připojení ochranného pospojení pouze na plynové potrubí je v rozporu s ČSN 33 2000-5-34/543.2.4". K tomu ještě na doplnění informací o našem panelovém domě dodávám, že se jedná o 12 poschoďový dům, v němž jak je psáno, byla provedena výměna kovových stoupaček za plastové (u malých bytů 1 stoupačka, u větších 2 stoupačky), v některých bytech byla v průběhu doby provedena rekonstrukce bytových jader spojená s rekonstrukcí příslušných elektrických rozvodů, většina bytů však má plechové vany/sprchové kouty a baterie napojené na pozůstatek kovového rozvodu od příslušné plastové stoupačky a elektrické rozvody samozřejmě na původní zastaralé úrovni. Po přečtení mnoha názorů na toto téma je můj dotaz na odborníky (považujte mě prosím za laika) takový, zda je opravdu nezbytný takovýto postup, který znamená natažení 30m zemnícího vodiče každou stoupačkou až do suterénní EPS nebo zda je přípustná i jiná varianta (ekonomičtější a třeba i bezpečnější), z mnoha názorů (pokud jsem to správně pochopil), by mělo postačovat ochranné pospojení v koupelně spojené s kolíkem/kolíky zásuvek v koupelně, tedy vše na úrovni příslušné bytové jednotky bez připojování k dlouhému zemnícímu vodiči. Z některých odpovědí jsem se právě dočetl, že takové řešení naopak může být i nebezpečné v důsledku impedance příliš dlouhých vodičů. Jaký je prosím vás, váš názor? Předem moc děkuji!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
P. Rotrekl
*
Offline Offline« Odpověď #3 kdy: 12.02.2007, 08:22 »

To: Marián Nomilner

Předem upozorňuji, že jsem laik, takže, co zde píši, je jen úvaha, ne informace z norem a předpisů. Jestliže provedete pospojování v koupelně, jak píšete, máte samozřejmě splněnu podmínku ochrany v tomto prostoru. Spojení pospojovacích vodičů v tomto prostoru s přívodem do bytu je provedeno, jak jsem pochopil, pouze ochrannými vodiči přivedených zásuvkových obvodů. Může nastat situace, např. ve vícepodlažním bytovém domě, že odpor všech potrubí, s nimiž provádíte pospojování, bude velmi přibližně stejně velký, jako odpor vodiče PEN ve stoupacím vedení. Odpor potrubí může být i menší. Pokud dojde k nerovnoměrnému zatížení sítě, je vodič PEN zatížen, a je-li v některém patře uděláno pospojování v koupelně a v jiných ne, pak proud do vyšších pater jde nejenom PEN vodičem, ale i potrubím. Spojeno je to tím pospojováním. Proto v některých případech nemusí být propojení přívodu do bytu se všemi potrubími silnějším vodičem nadbytečné. S ohledem na tuto skutečnost by také měl být dimenzován přívod do bytu, což u starších domů není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline
« Odpověď #4 kdy: 12.02.2007, 10:12 »

TO: Nomilner
701.413.1.6.1 Musí být provedeno  místní doplňující pospojování, které musí  spojovat  ochranné  vodiče  spojené  s  neživými částmi zařízení v zónách 1, 2 a 3 včetně  ochranných vodičů zásuvek a tyto cizí vodivé části v zónách 0,1, 2 a 3:

  -  kovové  trubky  napájející  zařizovací  předměty  a kovové trubky odpadů (např. vody. plynu):
  -  kovové  trubky  systému  ústředního  vytápění  a  úpravy vzduchu
  -  přístupné kovové stavební prvky:

POZNÁMKA  - Kovové  dveřní zárubně,  okenní rámy  a podobné prvky se nepovažuji za stavební prvky  budovy.

  - ostatní   vodivé  předměty,  které  jsou   náchylné  k přivedení potenciálu.

POZNÁMKA -  Spojeni mezi ochrannými vodiči  a cizími vodivými předměty má   být    provedeno   v   těsné    blízkosti   prostoru,   například v příslušenství, v rozvaděči nebo v jiném zařízeni.

TO: Slavíček

U starších bytových domů plnily kovové hmoty vodovodu a zemního plynu jakousi přípojnici která byla v jednotlivých bytových jádrech pospojována s vodičem PEN. Při Vámi popisovaných úpravách může dojít k tomu, že toto pospojování je v jádrech odpojeno od vodiče PEN. Při přerušení vodiče PEN může být na tyto části zavlečeno nebezpečné napětí a tím můžete např. dostat i pozdrav od souseda z jeho jádra. Pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím v síti TN je velmi důležitá spojitost takových vývodů různých pospojování na vodič PEN. To měla vědět firma, která měnila kovové rozvody vody za plastové a souběžně s rozvody vody tento nový vodič mohla instalovat. Bezpečné řešení je kontrola spojitosti pospojování v jednotlivých jádrech bytů a případné nové vedení pospojování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offlinetelefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 10.03.2007, 15:17 »

TO Nominler.
Nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří Bartoš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline« Odpověď #6 kdy: 10.03.2007, 19:03 »

POZNÁMKA -  Spojeni mezi ochrannými vodiči  a cizími vodivými předměty má   být    provedeno   v   těsné    blízkosti   prostoru,   například v příslušenství, v rozvaděči nebo v jiném zařízeni.

. Rád bych navázal na předchozí vyjádření a zeptal se k poznámce uváděné panem Rozmahelem (jedná se myslím o citaci normy, nepletu-li se?). Jak se to spojení prakticky provádí? Nakolik jsem se s tím setkal, jdou žlutozelené vodiče ochranného pospojení třeba od vany přes připojení na plynovou trubku do nejbližší odbočné krabice. Je to tak v pořádku? A co se rozumí tím příslušenstvím?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline
« Odpověď #7 kdy: 10.03.2007, 20:39 »

Je to citace normy. Příslušenství je třeba krabice. U toho pospojování je dobré dodržet zásadu celistvosti pospojovacího vodiče co možná nejdéle. Smysl to má v tom, že třeba při náhodném rozpojení nějaké svorky se odpojí pouze jedna pospojovaná část a dále je vše celistvé. Je nutno pospojovat " vše navzájem " a hlavně s ochranným vodičem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musím pospojovat všechny vodovodní trubky jedním vodičem nebo každou samostatným?
 Kde byt umiestnena ekvipotencialni svorka?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Pospojit podlahové topení v koupelně ?
 Je vodič pro pospojení plastového sprchového koutu nutný?
 Je nutno použít k pospojení/zemnění rozvodu vytápění brutální průřez CY 25?
 Je možné spraviť doplnkové pospájenie v kúpelke vodičom Z/Ž 4mm?
 Musím u přívodu stroje použít chránič nebo stačí pospojení?
 Nemělo by být vodovodní potrubí vodivě spojené se svorkovnicí v rozvaděči?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Je vhodné pripojiť k ochrannému vodiču aj kovovú stavbu prístrešku na náradie?
 Jak realizovat (pokud vůbec) dopl. pospojování při rekonstrukci bytového jádra?
 Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?
 Lze považovat řadové zemnící svorky umístěné na din liště za dokonale pospojené?
 Je nutné ochranné pospojování rámu automobilu na kterém je umístěno chlazení?
 Jak pospojit průběžnou dvojzásuvku?
 Proč projektant nenavrhol vodivé pripojenie veľkých kovových konštrukcií v blízkosti zvodu?
 Mám v nemocnici opravdu pospojit každý instrumentální stolek?
 Je opravdu nutné pospojit ochranný kolík zásuvek v koupelně?
 Co vše by se mělo přizemnit na staveništních instalacích?
 Musí byť odpad pod sprchou pripojený na ochranný vodič?
 Je opravdu nezbytné pospojování stolů ve školní kuchyni?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Která norma nebo literatura prosím řeší provedení svářecích pracovišť z hlediska
 Jak správně pospojit koupelnu?
 Má pospojení nějaký vliv na kolísání napětí?
 Ako správne pospájat rúry v kotolni?
 Je skutečně potřeba 16mm2 průřez vodice CY pro hlavní pospojení?
 Jak se zbavit napětí 2V ss mezi PEN a zemí?
 Je rozdíl, zda pospojím zařízení z PE svorky nebo ekvipotencionální svorkovnice?
 Je správné pospojit spotřebič tř.II?
 Je v pořádku odpojené ochranné pospojování v koupeném bytě?
 Je opravdu nutné uzemnit vanu?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Vyhodnotiť ak je nepospojovaný kovový rebrík ÚK v kúpeľni ako závadu?
 Existuje pomôcka pre pospojovanie?
 Jak provést pospojování v koupelně, když to prý není kam připojit?
 Mám pospojovat U profily se stoupačkovým pospojováním?
 Je nutno připojit stroje na hlavní pospojování?
 Jaký nejmenší průřez vodiče použít na uzemnění (pospojení) kovového žlabu?
 Môžem použiť na pospojovanie kostry svietidla žl-zel vodič v novom CYKY?
 Čím pospojit nerezové potrubí v agresivním prostředí?
 Musí PE spojit s pospojením v koupelně?
 Stačí pospojit pouze jednu zásuvku v obvodu?
 Jak je to s ochranným vodičem pro pospojování?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
 Jak měřit spojitost ochranného obvodu za FM ?
 Proč propojovat armovací rošt v základech s uzemňovací soustavou?
 Mám provést dodatečně hlavní domovní pospojení ve starším RD, s instalací TN-C?
 Požaduje ČSN332000-7-701 ed.2 spojení ochranného kolíku s pospojováním koupelny?
 Jak zajistit vodivé propojení krytu svorkovnice u elektromotoru?
 Ako pripojit ekvipotencialnu svorkovnicu k zakladovemu zemnicu?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Jak správně realizovat ochr.pospojování po výměně vod.stoupaček za plastové?
 Lišty pro vyrovnání potenciálu a pro PE jsou dvě různé lišty nebo jedna?
 Jak správně realizovat ochr. pospojování po výměně vod. stoupaček za plastové?
 Jak funguje ochrana neuzemněným místním pospojováním?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Musí se kovová el. instralační (nosná) trubka spojit s vodičem PE (PEN)?
 Kam u bojleru správně připojit vodič ochranného pospojení?
 Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
 Jak uspořádat napojení zemnícího vodiče v rozvodnici?
 Jak přesně zemnit plechový kabelový žlab?
 Ako má byť prevedené uzemnenie motorov, uvedenie na spoločný potenciál?
 Treba pripojiť poplastovaný plech na bleskozvod ?
 Jak správně připojit vodič ochranného pospojování?
 Môže byť ekvipotenciálna svorkovnica v hlavnom rozvádzači?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Je nutné do ochrany pospojováním zařadit i centrální vysavač?
 Je nutné provádět v autodílně doplňující místní pospojování?
 Musím hlavní pospojení udělat z hlavního rozvaděče nebo můžu z PR?
 Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
 Proč pospojovat plechové konzoly (držáky) bakelitových vypínačů ?
 Nemusí být náhodou zárubně dveří koupelny také uzemněny?
 Je skutečně nutné přizemnit bod rozdělení PEN i u starého domu?
 Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
 Jak pospojovat svorkovnici při rozběhu Y/D?
 Je nutné pospojovanie v stolárskej dielni?
 Je propojení ochranného pospojování se zásuvkou v síti TN-C v pořádku?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Pospojovače?
 Jak pospojit zásobníkový ohřívač vody o objemu 5l?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Jak si vysvětlujete formulaci o dostatečné vzdálenosti v ČSN EN 62 305?
 Mám spojit konstrukci FVE s PE přípojnicí?
 Aký je správny slovenský odborný výraz: ochranné pospájanie alebo pospojovanie ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Musí se spojit konstrukce pro sádrokarton s doplňujícím pospojováním?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Mají být takto pospojena střešní okna?
 Musím pripojiť ohraničený úsek kovového potrubia na ochranné pospájanie ?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je možné umístit ekvipotenciální svorkovnici přímo do domovního rozvaděče?
 Plná verze videospotu vyřešení vyškovského poltergeistu
 Je nutno kovový žlab přizemnit?
 Ako vyhotoviť doplnkové ochranné pospojovanie na pracovnom stroji?
 Jak je možno prakticky spojit všechny nevodivé části na přípojnici HOP ?
 Čeho se dosáhne spojením anténního stožáru s přípojnicí HOP vodičem Cu 2,5 mm?
 Jakým průřezem propojit svorkovnici PE a svorkovnici PA doplňkového pospojování?
 Jaké nebezpečí vznikne pokud nespojím vodič PEN s uzemněním hromosvodu ?
 Je správné připojení místního doplňujícího pospojování v koupelně na HOP ?
 Jak vyrovnat potenciál v posilovně?
 Jak zajistit správné připojení externí ventilační jednotky na střeše RD?
 Jak se dimenzuje vodič mezi svorkovnicemi PE a doplňujícího pospojení?
 Mozem pouzit ekvipotencialnu svorku bez hromozvodu?
 Která norma řeší způsob připojení zemnícího pásku k ocelové konstrukci?
 Mělo by nějaký smysl pospojení pračky v bytové koupelně?
 Jak vyřešit mechanický problém při pospojování baterií?
 Ako vyhodnotíte meranie spojitosti ochranných vodičov?
 Existuje estetická objímka doplňujícího pospojování?
 Jak je to s pospojováním vodovodních baterií když je vodovod z PPR?
 Je nutno pospojovat kovové kryty kabelové trasy?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Je nutná doplňková ochrana pospojením u podomítkových baterií?
 Víte odkud pochází šílení pospojovači?
 Je nutné připojit pracovní stroje vodičem ochranného pospojování k HOP?
 Akým prúdom overiť spojitosť obvodu ochranného pospájania strojov?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí být v domě provedeno hlavní ochranné pospojení?
 Mohu zapojiť hlavné ochranné pospojovanie i bez pomocné svorkovnice?
 Je opravdu nutné pospojovat vodovodní baterie?
 V jaké platné normě se nyní nachází požadavky na uzemnění ...?
 Znáte svorku pro uzemnění poplastovaného plotu?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Proč teče po plynové trubce proud?
 Ekvipotenciální pospojování proti blesku
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Jaké jsou aktuální platné normy týkající se pospojení?
 Musí být chladicí plocha v mrazáku spojena s PE?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Jak to udělat aby se nemusela dělat drážka do speciální omítky?
 Má být kouřovod komína s kovovou vložkou a nástavcem propojen s hromosvodem?
 Musí být výlezový žebřík objektu končící 4m nad zemí spojen i dole se zemničem?
 Jak se řeší pospojování N v rozvaděči s více proudovými chrániči?
 Může se kabelový žlab MARS použít jako součást ochranného pospojování?
 Lze připojit pod jednu svorku více vodičů ochranného pospojení?
 Proč se u smaltových van nachází svorka pro připojení OP na druhé straně?
 Lze vytáhnout vodič pospojení z přívodu pro bojler nebo zásuvky pro pračku?
 Musí být hlavní pospojování spojeno s PEN vodičem zásuvek v bytě?
 Kde je nařízeno uzemění ocelového lešení?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Je vám jasný termín "řízení potenciálu"?
 Musím, alebo nesmiem uzemniť montážny plech v plastovom rozvádzači?
 Ako ideálne zemniť viacero rackov?
 Jak pospojit běžecké trenažery?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 Jak musí být provedeno pospojování tam, kde je definována zóna ochrany (LPZ) před bleskem?
 Přípojnice pospojení by měla být připojena k uzemňovací soustavě co nejkratší cestou. Jak velká má b
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Co musí zahrnovat systém ochranného pospojování?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Ktorá podložka spĺňa podmienku vodivého spojenia?
 Jak provést doplňkové pospojování, když není možné zajistit přístup ke svorce?
 Jaký zvolit průřez ochranného vodiče pro připojení neživé části rozvaděče?
 Je třeba použít doplňkové pospojování PE v normálním prostředí v tomto případě?
 S čím spojit prodlouženou kovovou vložku komína?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je nutná instalace pospojení u mini boileru?
 Je mozne pripojit podruznu EPS na drot spajajuci zemnic a hlavnu EPS?
 Jak napojit zárubně na vyrovnávací potenciál ve zdravotnickém zařízení?
  Je možné provádět doplnkové ochranné pospojování v sítích TN-C?
 Je nějaký důvod pro tažení PE vodiče pro rozvaděč když je již obsažen v přívodu?
 Doplňující ochranné pospojování ve zdravotnických prostorech
 Jak mám chápat pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2?
 Je dobré nebo i nutné spojit všechny podružné rozvodnice s HOP ?
 Lze použít u provedení ochranného pospojování pájení natvrdo?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Víte, co je to zóna vlivu hlavního pospojování?
 Musí být ve školní kuchyni pospojeny i zařízení, které nemá svorku PE?
 K čemu slouží spojení v krabici se žlutými a modrými vodiči?
 Je nutné pospojování kolejnic propojených železnou konstrukcí haly?
 Jakou metodou změřit oddělení NUK od armatury v betonu?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?
 Jak napojit jímací tyč kovového přestřešení na zemnicí soustavu?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je v MŠ nutné dodatečné pospojení ochranných kolíků zásuvek?
 Musí být pospojené všechny kovové díly plechové střechy?
 Jak se uzemňuje konstrukce pohyblivých sekčních vrat?
 Zvyšujete průřezy místního pospojování tam, kde hlavní neexistuje?
 Jak má být zářivka pověšená na řetězu správně pospojená na PE?
 Je vhodné zemnění venkovního zahradního kohoutku?
 Jaký je správný průřez vodiče pospojování napojený na HOP dle ČSN 33 2000-5-54?
 Je uložení vodiče pospoj. CY 2,5 pod omítkou dostatečnou mechanickou ochranou?
 Dobereme se závěru ohledně pospojování v bytech ve starší zástavbě?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Dáte tip co vše na wc chránit pospojováním?
 Baterii pospojím i když třeba i nouzově!
 Mohu použít pro ochranné pospojování u přepěťové ochrany vodič CYA?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Která ČSN řeší nepřipojení ochranného PE ke dveřím rozvaděčů?
 Musí být kovové části stroje pospojeny je-li tam bezpečné napětí PELV?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 Mají být kovové stoupací plošiny na střeše spojeny se soustavou hromosvodu?
 Je nutné pospojovať potrubie VZT v bytovkách?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?
 Je nutné pospojovat plášť LED obrazovky s pláštěm ocelové haly?
 Jak uložit vodič pospojení k anténě, aby dílčí proud nepoškodil instalaci?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné pospojovanie serverov v miestnostiach, kde nema pristup laik?
 Pospojování v koupelně
 Mozem vytvorit MET na fasade RD?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.136 sekund, 22 dotazů.