{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Je v silnoproudu snazší obhájit předpisové požadavky, než ve slaboproudu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Je v silnoproudu snazší obhájit předpisové požadavky, než ve slaboproudu?  (Přečteno 4962 krát)
Přednášející
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline
« kdy: 10.01.2014, 08:02 »

Právní předpisy ve slaboproudu
Jaký je přístup k předpisům v oblasti slaboproudu s porovnáním se silnoproudem? Která vyhláška pamatuje na dostupnost k veřejným službám elektronických komunikací? Který  zákon definuje elektronické komunikace jako přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagneti ckými prostředky? Lze říci, že mezi laickou, ale i odbornou veřejností, panuje jednotný názor a respekt pouze v případě PBZ, což je konec konců pochopitelné. Ostatní systémy jsou v rukách trhu, kde často vyhrává pravidlo – není žalobce, není soudce ...
Zdroj: zde...
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Je v silnoproudu snazší obhájit předpisové požadavky, než ve slaboproudu?
Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offlineprojektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.01.2014, 13:46 »

Citace
Stavebník je povinen při realizaci stavby zajistit připojení objektu na sítě elektronických komunikací (formou přípojky).

Skutečně? V novostavbách rodinných domů je v 99,95% tato "povinnost" nesplněna.
Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 11.01.2014, 15:31 »

Skutečně? V novostavbách rodinných domů je v 99,95% tato "povinnost" nesplněna.


jo,jo.... Mrknutí
Pak majitel požaduje SAT TV a vrtá se zeď o 100 /6 .... tanecek
WiFi se tahá lištami a podobně....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jan Bocek
*
Offline Offline
« Odpověď #3 kdy: 11.01.2014, 17:47 »

V jiném, velice podobném vláknu, napsal  pan kolega Hudec k této otázce:

No, spíše než rozlišovat pop a rock bych jako jedinou možnou cestu viděl v dodržování rytmu na obou stranách.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline« Odpověď #4 kdy: 11.01.2014, 19:45 »

Skutečně? V novostavbách rodinných domů je v 99,95% tato "povinnost" nesplněna.
Podle zákona 127/2005, §2 jsou sítí elektronických komunikací přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagneti ckými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Takže přípojka může být i bezdrátová.
Zaznamenáno
Hynek Bureš
OSVČ
*
Offline Offlineprojektant elektro nn, vn, slaboproudy


WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.01.2014, 21:38 »

Takže přípojka může být i bezdrátová.
Aha, to jsem si neuvědomil, vycházel jsem z jiné definice přípojky. Když tedy stavební úřad odmítne zkolaudovat stavbu z důvodu absence přípojky elektronických komunikací, dá se situace zachránit bezdrátovým zařízením, třeba iPhonem, připevněným ke zdi řetízkem. V případě bytu nebo RD s odvoláním na příslušnou vyhlášku na něj mimoto dodavatel stavby uplatní sníženou DPH 15% Smích ...no nic, jen tak tlachám...  Mrknutí protože každý si jistě všiml, že citovaná věta v článku
Citace
Stavebník je povinen při realizaci stavby zajistit připojení objektu na sítě elektronických komunikací (formou přípojky).
je zavádějící a žádným předpisem není podložena, takže problém při kolaudaci ani 15% DPH na ajfouna se nekoná  Škleb.
Zaznamenáno

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline« Odpověď #6 kdy: 11.01.2014, 23:14 »

Nevím, jestli jsem správně pochopil tuto diskuzi, ale pokud je možnost připojení na kabelovou televizi, nebo telekomunikačn í společnost, pak vždy připravím chráničku (třeba i ukončenou na hranici pozemku), samozřejmostí je v rodinném domku připravit prostup do půdních prostor pro připojení SAT. Dá se říci, že ve stádiu stavby slaboproudé rozvody řeším univerzálně. Upřednostňuji ke každé zásuvce 230V uložit i 16mm krk, ukončený v rozvodné krabici v technické místnosti, chodbě atd. Musím říci, že jsem se zatím nikdy nesetkal s nepochopením investora, nebo projektanta (změna v projektu) a navíc je toto řešení variabilní a kupodivu i levnější. Ta pravá radost teprve nastane, když se investor zabydluje a poručí si, tady chci tiskárnu a tady počítače, tady ADSL, tady chci dálkově ovládat topení….. a já mu to vše zrealizuji bez dalšího zásahu do stavby, pouze zatažením odpovídajících kabelů. Nemluvím  teď o EZS a EPS, tam jsou jasně stanoveny požadavky v normách s ohledem na provedení topení, odvětrávání, situaci domu atd. Tohle je moje praxe a určitý standard. Chci tím jenom říci, pokud vede kabelovka 4m od stavby, kterou realizuji, a já s připojením nepočítám (třeba v budoucnu), pak jsem odvedl špatnou práci.
Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline« Odpověď #7 kdy: 11.01.2014, 23:44 »

Kromě zákonů máme i vyhlášky:
---
VYHLÁŠKA 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
§ 34
Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací
(1) Vnitřní silnoproudé rozvody se připojují na distribuční sítě přípojkou, nebo
rozšířením distribuční soustavy elektřiny. Vnitřní rozvody elektronických komunikací
se připojují na vnější síť elektronických komunikací přípojkou.

(2) Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na
a) bezpečnost osob, zvířat a majetku,
b) provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu
prostředí,
c) přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných
poruch,
d) snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemísťování elektrických
zařízení a strojů,
e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,
f) zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a
souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací,
g) v elektrických rozvodech staveb instalovat vždy zařízení s takovou
elektromagneti ckou kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v
elektromagneti ckém prostředí uspokojivě fungovala, aniž by sama
způsobovala nepříznivé elektromagneti cké rušení jiného zařízení v tomto
prostředí.

(4) Stavba musí umožňovat vstup silnoproudých kabelů a kabelů sítí
elektronických komunikací do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení
vnitřních silnoproudých rozvodů a vnitřních rozvodů sítí elektronických komunikací až
ke koncovým bodům sítě. Požadavky na koncové body sítě elektronických
komunikací jsou upraveny jiným právním předpisem. 22)
Vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací musí splňovat požadavky na zabezpečení proti zneužití.
---
(22) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
+
Vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristik y přiměřených požadavků na
připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně
dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby.
327/2006 Sb.
---
Vyhláška č. 327/2006 Sb, „§ 1:
Charakteristik a přiměřeného požadavku na připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti:
(1) Přiměřeným požadavkem na připojení v pevném místě k veřejné komunikační síti v rámci univerzální služby (dále jen „připojení“) je požadavek na zřízení jednoho účastnického přípojného okruhu (dále jen „přípojný okruh“) ukončeného koncovým bodem
sítě v místě bydliště, je-li uživatelem nepodnikající fyzická osoba, nebo v místě podnikání, je-li uživatelem podnikající fyzická osoba, anebo v místě sídla, je-li uživatelem právnická osoba. Poskytovatel univerzální služby, jemuž byla uložena povinnost podle § 38 odst. 2 písm. a) zákona, zřizuje tento přípojný okruh prostřednictví m jím provozované veřejné komunikační sítě nebo veřejné komunikační sítě jiného podnikatele.
(2) Přiměřeným požadavkem podle ustanovení odstavce 1 není požadavek takového uživatele, kterému již byl přípojný okruh zřízen. To se nevztahuje na připojení
v pevném místě pro zdravotně postižené osoby podle § 43 odst. 4 zákona.
(3) Přiměřeným požadavkem podle odstavce 1 dále není požadavek na připojení v pevném místě s obtížnou dostupností nebo v pevném místě, v němž by
zřízení připojení představovalo náklady značně převyšující obvyklou výši, za předpokladu, že je v daném místě dostupný signál alespoň jedné veřejné mobilní telefonní sítě. Dostupností signálu se rozumí úroveň přijímaného signálu v pevném místě uživatele, která
není horší než referenční úroveň uvedená ve standardu ETSI EN 300 910 V8.5.1.
---
Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline« Odpověď #8 kdy: 12.01.2014, 00:11 »

Ještě upřesnění:
Vyhláška č. 327/2006 Sb. je zde citována ve znění, daném změnou ve vyhlášce 226/2012 Sb.

Zaznamenáno
kbulda
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline« Odpověď #9 kdy: 12.01.2014, 02:22 »

Máte sice pravdu, ale hodně staveb je podobně jako tu již někdo psal. Dům za 5 mega a u vrátek je bezdrátovej zvonek. Moje zkušenost je, že drát je drát.
Zaznamenáno
xMichal
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline« Odpověď #10 kdy: 13.01.2014, 12:01 »

Rekl bych ze je to skoro pravidlo. Barak "hogo fogo" za 7M, ale privod k brane, zvonku kabelovce, o2 se resi az jsou vsude dlazby, omitky a stromky. A datovka po baraku neni protoze prece je lepsi bezdrat. Pripadne jsou vsechny zasuvky prosmyckovany, protoze Mana rikala ze to tak staci a neni to smeroplatny  Mrknutí
Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline« Odpověď #11 kdy: 13.01.2014, 22:53 »

Rekl bych ze je to skoro pravidlo. Barak "hogo fogo" za 7M, ale privod k brane, zvonku kabelovce, o2 se resi az jsou vsude dlazby, omitky a stromky. A datovka po baraku neni protoze prece je lepsi bezdrat. Pripadne jsou vsechny zasuvky prosmyckovany, protoze Mana rikala ze to tak staci a neni to smeroplatny  Mrknutí
Proč by to mělo být pravidlo? To elektrikáři vymřeli? Na každé stavbě jsou po celou dobu realizace zedníci a elektrikáři. Ostatní profese jako sádrokartonář, plynař, topenář, instalatér, truhlář, klempíř, obkladač….. přijedou odvedou svoji práci a zmizí, ale elektrikář na stavbě musí být od začátku až do konce a musí počítat s tím, že zedníci budou míchat maltu a nebude jim stačit 3x25, všem profesím musí zajistit světlo a energii a musí ohlídat již výše zmiňované přípojky. Pokud je projekt pouze nezbytná nutnost pro vydání stavebního povolení, potom musí sám přesvědčit investora a navrhnout mu ideální řešení a pokud na to nemá, ať dělá raději něco jiného a bude na světě zas o něco lépe. Za sebe mohu říci, že od roku 2002 jsem odmítl pouze dvě zakázky, tam opravdu nebylo možné odvést práci, za kterou bych se nemusel stydět.
Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline OfflineWWW
« Odpověď #12 kdy: 14.01.2014, 19:03 »

Proč by to mělo být pravidlo? To elektrikáři vymřeli? Na každé stavbě jsou po celou dobu realizace zedníci a elektrikáři. Ostatní profese jako sádrokartonář, plynař, topenář, instalatér, truhlář, klempíř, obkladač….. přijedou odvedou svoji práci a zmizí, ale elektrikář na stavbě musí být od začátku až do konce a musí počítat s tím, že zedníci budou míchat maltu a nebude jim stačit 3x25, všem profesím musí zajistit světlo a energii a musí ohlídat již výše zmiňované přípojky. Pokud je projekt pouze nezbytná nutnost pro vydání stavebního povolení, potom musí sám přesvědčit investora a navrhnout mu ideální řešení a pokud na to nemá, ať dělá raději něco jiného a bude na světě zas o něco lépe. Za sebe mohu říci, že od roku 2002 jsem odmítl pouze dvě zakázky, tam opravdu nebylo možné odvést práci, za kterou bych se nemusel stydět.

Zajímavé názory... po technické stránce lze souhlasit, ale po stránce obchodní a osobní moc né.
Jen málkokterý investor co staví za 7M je ochoten se s elektrikářem vůbec pozdravit, vše se řeší přes architekta a ten bývá v 80% případů také zdroj všech budoucích problémů a nedokonalostí (technických).
Proč bych si tedy jako elektrikář zadarmo plácal na stavbě játra, vymýšlel profesionální řešení, bojoval s architektem i investorem, kteří mě mají jen za blbého dělníka?
Samozřejmě něco jiného je stavba, kterou mám pro svého váženého zákazníka, který se mnou jedná,  plně pod kontrolou od projektu, přes realizaci po revizi. Z a sebe mohu říct, že se zajímám pouze o takové zakázky u kterých záleží investorovi především na kvalitě a osobním přístupu, pak můžeme být s prací oba spokojeni.

P.S. pokud je pro investora  projekt pouze nezbytnou nutností pro stavební povolení a odmítá vypracování prováděčky ani s ním neztrácím čas.
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.102 sekund, 22 dotazů.