{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  U PD hromosvodu z roku 2006, nemusí být proveden výpočet rizika?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: U PD hromosvodu z roku 2006, nemusí být proveden výpočet rizika?  (Přečteno 6825 krát)
Rudolf Slezak
*
Offline Offline« kdy: 28.09.2010, 20:08 »

Ve vyhlášce 268/2009 v par.56 se píše, že "u staveb pro, které byla projektová dokumentace zpracována před účinností této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy" ( vyhl.137/1998).

Takže u  PD hromosvodu, která byla vyprojektována v roce 2006, nemusí být proveden výpočet  řízení rizika i když kolaudace stavby je 09/2009?

Původní inteligentní otázka: Jak posuzovat PD?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline OfflineProstě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2010, 21:57 »

ČSN EN 62305-2 začala platit 1.12.2006, takže v tomto případě by to mohlo být o fous. Jinak samozřejmě díky tomu, že v ČR neexistuje nic jiného, než právní výklad ,, bez zbytečného odkladu,, , tak pokud je datum PD po tomto datu tak by to šlo reklamovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline OfflineProstě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 29.09.2010, 10:49 »

Moje první odpověď se týkala PD pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby, která vznikla po platnosti řady norem ČSN EN 62305.

Pokud je kolaudace k 09/2009, nelze vystavit platnou výchozí revizi, pokud v dokumentaci skutečného provedení, to znamená realizační dokumentace podle Vyhl. 499/2006 Sb. - Příloha 2 se zakreslením a uvedením drobných změn, které si vyžádala situace na stavbě, není uveden výsledek analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2, včetně jejích údajů, ze kterých vycházela.
Na toto musí být pamatováno při vytváření realizační dokumentace, která vzniká po proběhnutém  ohlášení stavby, nebo kladném stavebním povolení dle SZ 183/2006 Sb.

Stran ochrany před bleskem není, kromě použitého slohu významový rozdíl mezi §47 Vyhl. 137/98 Sb.  a §36 vyhlášky nové.
http://www.kniska.eu/x/hajekclanky/blekovavalka_elektro/at_download/file
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline
« Odpověď #3 kdy: 29.09.2010, 13:27 »

Moje první odpověď se týkala PD pro stavební povolení, nebo ohlášení stavby, která vznikla po platnosti řady norem ČSN EN 62305.

Pokud je kolaudace k 09/2009, nelze vystavit platnou výchozí revizi, pokud v dokumentaci skutečného provedení, to znamená realizační dokumentace podle Vyhl. 499/2006 Sb. - Příloha 2 se zakreslením a uvedením drobných změn, které si vyžádala situace na stavbě, není uveden výsledek analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2, včetně jejích údajů, ze kterých vycházela.
Na toto musí být pamatováno při vytváření realizační dokumentace, která vzniká po proběhnutém  ohlášení stavby, nebo kladném stavebním povolení dle SZ 183/2006 Sb.

Stran ochrany před bleskem není, kromě použitého slohu významový rozdíl mezi §47 Vyhl. 137/98 Sb.  a §36 vyhlášky nové.
http://www.kniska.eu/x/hajekclanky/blekovavalka_elektro/at_download/file

Nyní již budete v klidu sklízet plody své činnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline« Odpověď #4 kdy: 29.09.2010, 13:28 »

Pokud je kolaudace k 09/2009, nelze vystavit platnou výchozí revizi, pokud v dokumentaci skutečného provedení, to znamená realizační dokumentace podle Vyhl. 499/2006 Sb. - Příloha 2 se zakreslením a uvedením drobných změn, které si vyžádala situace na stavbě, není uveden výsledek analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2, včetně jejích údajů, ze kterých vycházela.

Takže pokud tomu rozumím tak původní dokumentace z r.2006 je dle staré normy a je to tak v pořádku ale výchozí revizi nelze vystavit bez výpočtu rizika dle nového souboru norem. Z toho by pak vyplynulo že se hromosvod předělá dle nových pravidel.

Buď jsem to špatně přečetl nebo to nějak nesedí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline OfflineProstě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 29.09.2010, 13:54 »

Takže pokud tomu rozumím tak původní dokumentace z r.2006 je dle staré normy a je to tak v pořádku ale výchozí revizi nelze vystavit bez výpočtu rizika dle nového souboru norem. Z toho by pak vyplynulo že se hromosvod předělá dle nových pravidel.

Buď jsem to špatně přečetl nebo to nějak nesedí.
Ano, takto by to mělo být.
RT potvrzuje bezpečnost aplikace (v případě výchozí RZ) podle projektové dokumentace oproti v daném okamžiku platnému minimálnímu technickému opatření, tedy platné normě ČSN.
Vyhláška 268/2009 Sb.(nebo ta předchozí) pouze říká, na co má být myšleno a nemá být opomenuto v případě stavby, podrobnosti dokumentace upravuje ta 499/2006 Sb. a detaily obsahují technické normy.

Takže ten požadavek na analýzu rizika by v tomto případě vytvářela výchozí revize, která by jinak nebyla možná.

Právní stav před rokem 2006 bohužel už neovládám a tak nejsem schopen posoudit, jak moc se liší požadavky na to co má obsahovat projektová dokumentace. Současné požadavky (pro ochranu před bleskem) odpovídají tomu, co měl obsahovat kvalitní projekt v každé době.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Macek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline« Odpověď #6 kdy: 29.09.2010, 15:20 »

V kterém předpisu je uvedeno, že projekt musí obsahovat výpočet rizika ? Já myslím, že to takto explicitně uvedeno nikde není - výpočet rizika může provést kdokoli nemusí mít žádnou kvalifikaci a nemusí to být projektant.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline« Odpověď #7 kdy: 29.09.2010, 15:51 »

Takže ten požadavek na analýzu rizika by v tomto případě vytvářela výchozí revize, která by jinak nebyla možná.

A k čemu by byl výpočet rizika u hromosvodu který byl vyprojektován a zrealizován dle 1390? Neměla by se výchozí revize dělat dle 1390 dokud není ukončena její platnost a v případě že norma již neplatí pak teprv přemýšlet o nějakých výpočtech a změně provedení hromosvodu? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline OfflineProstě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #8 kdy: 29.09.2010, 16:03 »

V kterém předpisu je uvedeno, že projekt musí obsahovat výpočet rizika ? Já myslím, že to takto explicitně uvedeno nikde není - výpočet rizika může provést kdokoli nemusí mít žádnou kvalifikaci a nemusí to být projektant.

Takto to vidím já:

Příloha č. 2  k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
3.   Výpočty
Zpracovávají se v potřebném rozsahu a kontrolovateln é formě. Výpočty jsou součástí dokumentace a připojují se jako doklady ve dvou vyhotoveních.

3.7.3.   Bleskosvody
a)    zdůvodnění a popis použitého jímacího zařízení,

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Rozsah a obsah projektové dokumentace
pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona, k žádosti o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona.
A. Průvodní zpráva
a)   ..... jméno a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  autorizace, dále  jeho kontaktní adresa .......

183
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Stavební řízení
§ 110
(4) Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví.
§ 111
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda
b)     projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou14) a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
Poznámka 14: 14)     Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline OfflineProstě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 29.09.2010, 16:08 »

A k čemu by byl výpočet rizika u hromosvodu který byl vyprojektován a zrealizován dle 1390? Neměla by se výchozí revize dělat dle 1390 dokud není ukončena její platnost a v případě že norma již neplatí pak teprv přemýšlet o nějakých výpočtech a změně provedení hromosvodu? 
No ale o to právě jde, v dotazu je jako datum kolaudace uvedeno září 2009, tedy již osm měsíců po ukončení platnosti ČSN 34 1390, takže pokud nebyla prováděcí dokumentace vytvořena spolu s dokumentací pro stavební povolení, musel mít již projektant i stavebník jasné termíny jednotlivých fází stavby i výhledové kolaudace, takže si museli být tohoto rizika vědomi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline« Odpověď #10 kdy: 29.09.2010, 16:21 »

No ale o to právě jde, v dotazu je jako datum kolaudace uvedeno září 2009, tedy již osm měsíců po ukončení platnosti ČSN 34 1390, takže pokud nebyla prováděcí dokumentace vytvořena spolu s dokumentací pro stavební povolení, musel mít již projektant i stavebník jasné termíny jednotlivých fází stavby i výhledové kolaudace, takže si museli být tohoto rizika vědomi.

V případě že výchozí revizi hromosvodu stihli ještě v době platnosti 1390 tak je to tedy v pořádku. To že se kolaudace posunula neznamená přeci že se vše musí předělat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline OfflineProstě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #11 kdy: 29.09.2010, 17:35 »

Nevím jaké maximální stáří RZ je možné pro kolaudaci, předpokládal bych tak 3 měsíce.
Ví to někdo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Alin
*
Offline Offline« Odpověď #12 kdy: 29.09.2010, 18:26 »

Nevím jaké maximální stáří RZ je možné pro kolaudaci, předpokládal bych tak 3 měsíce.
Ví to někdo?


U výchozí je to jasné, ta má platnost po celou životnost zařízení protože je jen jedna. Jak to bere úředník při kolaudaci nevím ale vím o případu výchozí revize elektroinstala ce staré 4 roky (stavba se na čas pozastavila) a nevadilo to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline OfflinePodbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #13 kdy: 29.09.2010, 18:46 »

Stavební řízení
§ 110
(4) Pokud předložená projektová dokumentace není zpracována oprávněnou osobou, stavební úřad řízení zastaví.
§ 111
(1) Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda
b)     projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou14) a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
Poznámka 14: 14)     Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.To mě velice pobavilo.  Škleb
Kdo na stavebním úřadě prozkoumá připojené doklady a kdo ohodnotí, zda lze podle nich stavbu provést? Jediné co úředníci udělají je to, že se podívají, zda je na PD autorizační razítko.
To, že i autorizovaný technik nebo Ing. nakreslil paskvil nikdo nepozná.
Přál bych vám všem vidět, co se odevzdává u nás v Podbořanech na stavebním úřadě!
Ing. Landa a jeho PD jsou pověstnými paskvily nad všechny paskvily nejpaskvilovat ější. A nikoho na úřadě to netrápí.
Stále se tu povídá o požadavku autorizace, ale kdo z ČKAIT dohlíží na své ovečky. Nikdo. Mám neblahý pocit, že jim jde jen o prachy. Nic víc pro ně není podstatné.
Sakra, zase jsem se tak vytočil....... .............. ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Jan Alin
*
Offline Offline« Odpověď #14 kdy: 29.09.2010, 18:52 »

Sakra, zase jsem se tak vytočil....... .............. ....

Jo jo, také mě stoupá tlak když si vzpomenu na náš stavební úřad, co chce po někom za blbosti a co zas naopak někomu pustí. O kvalitě projektů nemluvě.  ajoooo
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #15 kdy: 29.09.2010, 21:34 »

V kterém předpisu je uvedeno, že projekt musí obsahovat výpočet rizika ? Já myslím, že to takto explicitně uvedeno nikde není ...
Je uvedeno, že musí být proveden. Ale kým, to už tam pravda není ...

Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 36
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #16 kdy: 03.03.2011, 19:45 »

Kód:
vyhláška č. 499/2006 Sb., příloha 1, bod 1.4.1 h):
pro  bleskosvody  stručný  popis  zařízení, způsob provedení s  uvedením místních uzemňovacích podmínek
Teď tu mám dokumentaci ke stavebnímu povolení, kde projektant píše: "Na střeše domu bude zřízena hromosvodová jímací soustava, provedení, počet svodů atd. bude stanoven dle souboru ČSN EN 62305-1-4."
Toť veškeré řešení ochrany před bleskem v dokumentaci pro stavební povolení. Fikané.
Na uzemnění se nějak zapomnělo.

Podle mého názoru by výpočet rizika měl být už součástí dokumentace pro stavební povolení, ale nikde pro to nemůžu najít pořádnou oporu (citovaná definice "stručný  popis  zařízení, způsob provedení" je asi dost nejednoznačná).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline OfflinePodbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #17 kdy: 04.03.2011, 07:49 »

Také si myslím, že by měl být výpočet řízení rizika součástí dokumentace určené ke stavebnímu řízení.
Podle čeho pak projektant napíše do technické zprávy zařazení objektu do nějaké skupiny LPS?
Je pravda, že se mi snad ještě nedostala do rukou PD, která by výpočet obsahovala. Projektanti si třídu asi vždy jen vycucají z prstu. To jen já se snažím jako ten blbec dodržovat vše jak má být. Pak jsem ve výběrovkách drahý. Nikdo neřeší, že ten levný je vlastně podvodník. Nikoho to nezajímá. Ani úřady a dokud budou oni slepý a hluší, pak se nic nezmění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.161 sekund, 22 dotazů.