{{html imgtag}}

${perex}

${title}

${perex}

Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Hořelo by v Bruselu, kdyby použili CYKY kabely?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Hořelo by v Bruselu, kdyby použili CYKY kabely?  (Přečteno 9805 krát)
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline« kdy: 19.05.2009, 18:38 »

Viz zprávy o požáru v sídle EU v Bruselu. Hrozí i mně takové riziko, že vyhořím, když udělám instalaci z CYKY ?
Ty jsou přeci určeny cituji: Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50 265-2-1.

Takže - hoří CYKY nebo ne ?

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2009, 10:03 »

Vy máte nějaké ověřené informace o příčině a průběhu požáru?

Co znamená přesně "nešíření plamene" říká ta norma. Zjednodušeně - když tam není něco dalšího, co by podporovalo hoření, tak samovolně uhasne. Jestli chcete absolutně nehořlavou izolaci, tak si budete muset na holé dráty navléknout keramické korálky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Hugo K.
*
Offline Offline« Odpověď #2 kdy: 20.05.2009, 10:23 »

Elektrika tluče-ale mlčí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline OfflineProjektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 20.05.2009, 10:28 »

Cyky jsou samozhášivé, leč hořlavé. Hlavně mají izolaci z PVC.

Dostal jsem se náhodou k zajímavému článku Eduarda Vašátka "Kabelové rozvody a instalace v požárně dělících konstrukcích" některé pasáže zde uvedu, asi vás to bude zajímat, já osobně jsem o způsobu šíření plamene měl jiné představy, stejně jako jsem kdysi nevěděl, jak najednou s bouchnutím vzplane celý strom jako fakule u lesního požáru.

Zdroj http://www.seidl.cz/php/publikace_cislo.php?pub=24_c
______________ _________

Proč vlastně musí být tyto rozvody v převážné většině případů těsněny a proč je tato problematika tak ostře sledována? Hlavním důvodem je především hořlavost plastových kabelových izolací a instalačního potrubí, které tvoří podstatnou složku dnes aplikovaných rozvodů a zejména značná toxicita zplodin. které při hoření těchto plastů vznikají. Nejedná se pouze o to, že by se případným otvorem či netěsností po vyhořelé či vyteklé kabelové izolaci nebo PVC trubce v prostupu rozšířil oheň (i když ani to nelze vyloučit), ale spíše o to, že se těmito otvory velice rychle rozšíří kouř a toxické zplodiny.

Je třeba si uvědomit, že vedle viditelných složek kouře, což jsou především částice uhlíku, vzniká při hoření plastů v závislosti na teplotě spalování nepřehledná řada nejrůznějších plynných zplodin více či méně toxických, které vidět nejsou. Z nich je nutno na prvním místě uvést oxid uhelnatý (CO) a při hoření PVC fosgen (COCl2) a chlor, který se ve styku s vodní párou ve vzduchu mění na chlorovodík. Oba tyto plyny jsou podle mezinárodního toxikologickéh o kódovacího systému (TCS) zařazeny do třídy D jako látky silně nebezpečné, srovnatelné s toxicitou např. kyanidu draselného, nehledě již na silnou agresivitu samotného chlorovodíku při vyšších teplotách. Při koncentracích nad 1000 ppm (tj. 0,1 %) ve vzduchu je již krátkodobá expozice životu nebezpečná a i v případě přežití zanechává trvalé následky (poleptání plic, chronické bronchitidy, poškození kůže a chrupu atd).

Abych nezapomněl na fosgen. I když se ho při hoření PVC tvoří méně, je ve srovnání s chlorem toxikologicky podle stupnice TCS zatříděn ještě o stupeň výše, tedy do třídy E, jako látka velmi silně nebezpečná. Je obsažen ve spalinách zejména v prvních fázích požáru, při teplotách nad 200 °C se již začíná pomalu rozkládat, ovšem jeho rozklad končí až při teplotách kolem 800 °C. Jeho hlavní nebezpečí spočívá ve vážném poškození vnitřních orgánů, zejména plic, které se projeví až po kratší době latence, tedy až po 3 či 4 hodinách. Životu nebezpečná je již koncentrace 10 ppm při inhalaci po dobu 30 až 60 minut a při koncentraci 50 ppm postačí k ohrožení života již jenom krátký okamžik. [1]

Nebezpečí rozšíření požáru není ovšem také zanedbatelné. Žádný požár není stejný a vždy záleží na podmínkách konkrétního objektu, množství hořlavin, uložených na neexponované stěně či stropu za prostupem a řadě dalších faktorů. V žádném případě není možné tato nebezpečí bagatelizovat a i z tohoto hlediska musí být celistvost požárně dělící konstrukce v prostupech dodržena.
______________ _________

Funkce protipožárních nátěrů - na rozdíl od ucpávek v prostupech - je dána především požadavkem na zpomalení a omezení šíření požáru po kabelových izolacích (u instalačního potrubí se tyto nátěry většinou nepoužívají), obvykle v kabelových kanálech či prostorách, případně mají doplňkovou funkci při konstrukci jednotlivých ucpávek pro zvýšení jejich požární odolnosti a to jako jejich integrální součást - např. nátěr se provádí na kabelech 30 cm před a za ucpávkou atd. Ze zkušenosti mohu říci, že používání těchto nátěrů pouze na dílčí části rozvodu, případně k ochraně pouze některých kabelů na lávce či ve žlabu je zbytečné vyhazování peněz a nemá praktický význam. Nátěr totiž zabrání vzniku požáru pouze na kabelu, kde je nanesen a to za předpokladu, že k iniciaci dochází přímo zevnitř tohoto kabelu nebo jeho bezprostředním okolí.

Z praxe a z řady zkoušek, které jsme kdysi prováděli ve zkratovnách VUSE Běchovice a ve Varšavě je zřejmé, že ke zkratu či k poruše kabelu, schopné způsobit požár dochází obvykle buď při trvalém přetěžování kabelu, případně v místě, kde je kabel latentně poškozen. Ještě předtím jsou ovšem tato místa ve vedení dlouhodobě zahřívána nad povolenou provozní teplotu (která činí 60 °C). To má za následek, že se z kabelové izolace začínají uvolňovat páry při zpracování použitých změkčovadel, (dibutylftalátu, neopentylglyko lu atd), které difundují do okolí a zejména v nevětraných prostorách kabelových kanálů vytvářejí okolo postiženého místa plynný hořlavý obal. Potom již stačí samotná jiskra, způsobená zkratem a vznítí se jak hořlavé plyny, tak i samotná, částečně již plastifikovaná izolace PVC. Tyto plyny pak přenesou oheň skokem po celém prostoru uzavřeného požárního úseku, kanálu nebo rozvodny a žádný nátěr je již nedokáže zastavit.

To bylo názorně dokumentováno více než před 15 lety při velkorozměrový ch zkouškách v tehdejším VVÚU v Radvancích v Ostravě, kdy byly simulovány zkoušky účinnosti některých ochranných systémů v kabelových rozvodech pro tehdejší stavbu JE Mochovce. Do souboru kabelů instalovaných ve vodorovné části zkušebního tunelu v délce 50 m byly uloženy na jedné lávce natřené kabely s tehdy schválenými a průkazně odzkoušenými nátěry. Po velmi rychlém průběhu požáru (který byl iniciován pouhými 6 litry lihu) nebyl ve vodorovné části tunelu zjištěn mezi natřenými a nenatřenými kabely naprosto žádný rozdíl - shořelo prostě úplně všechno. Jistý vliv nátěrů se projevil až v komíně, resp. svislé části tunelu cca 2 - 3 metry za ohybem, kde zůstaly zčásti zachovány zbytky izolace a natřených kabelů v místech, kde bylo sálání z požáru již zčásti odstíněno, .

Jako ochrana proti požáru v kabelovém hospodářství mají tedy protipožární nátěry na kabelové izolace význam pouze za předpokladu, že je tímto nátěrem chráněna celá trasa, t.zn. všechny hořlavé kabely v celém požárním úseku. V takovém případě totiž i při zkratu či vnější iniciaci nátěr zabrání přístupu vzduchu k povrchu izolace a znemožní, aby se oheň dále šířil.

Tento závěr také potvrzují i zkušební metodiky, požadované pro jejich certifikaci - totiž zkoušky podle IEC 60332-3 a další připravované zkoušky řady EN 50266, které jsou metodikám IEC podobné. Tyto zkoušky mají ověřit, zda nátěr omezí či zastaví šíření plamene po kabelové izolaci, ať již ve svazku nebo na jednotlivém kabelu za definovaných podmínek. Vždy je však zkoušen zcela natřený kabelový svazek, žádná část kabelu nezůstává bez ochrany. Pokud tedy jsou natřeny pouze některé části kabelového vedení, neodpovídá způsob aplikace provedené zkoušce a příslušný certifikát nátěru nelze na takovou aplikaci vztahovat.
______________ _________

Takže v sídle EU hořelo v souladu s normami EU  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline OfflineChomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #4 kdy: 20.05.2009, 10:29 »

Především, CYKY obsahuje v izolační směsi nebezpečné halogeny, které se při hoření dostávají do vzduchu.

Kabel CYKY je odolný proti šíření plamene pouze podmíněně (jak píše kolega Fuk).
V objektech, jako je Evropská Komise se určitě kabel CYKY vzhledem ke své nebezpečnosti příliš vyskytovat nebude. Určitě ne v únikových trasách.

Aby nehořelo od kabelů, potřeboval byste nějaký kabel typu CHKE-V nebo CHKE-R se zaručenou funkcí při požáru pro napájení kritických zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Karel Pokoseny
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline« Odpověď #5 kdy: 20.05.2009, 21:48 »

Díky za super odpovědi. Teď už je to jasné.

Já samozřejmě nic nevím o příčinách tohoto požáru, jenom mne napadlo se zeptat v souvislosti s tím co jsem viděl v rozvaděčích, dvojitých podlahách a stoupačkách jedné veliké kancelářské budovy v Praze.

Tam se to CYKY kabely jenom hemží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze použít kabely CYKYLO pro vedení po dřevě?
 Jsou 12V halogeny bezpečné v dřevostavbách?
 Lze hasit el. zařízení vodním hasícím přístrojem?
 Musí být u starších bytových domů také požárně dělící konstrukce?
 Použili byste CYKYLo jako kabel se zaručenou funkčností při požáru?
 Co si myslíte o této ucpávce prostupu kabelů?
 Může být v garáži rodinného domku instalován přímotopný elektrokotel a HR?
 Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Podle kterých norem revidovat v prostoru v nebezpečí požáru?
 Může mi někdo poradit literaturu a způsob výběru požárních hlásičů?
 Jaká opatření se aplikují na obvody, které nesmí být ohroženy při požáru?
 Četli jste již novou požární normu pro kabelové rozvody ČSN 73 0848?
 Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
 Je povinnost RT kontrolovat při revizi autonomní hlásič požáru?
 Jak řešit uložení kabelů pro požárně bezpečnostní zařízení?
 K praktickému provedení elektrického zařízení staveb
 Požární bezpečnost kabelových rozvodů
 Je možné uchycovat PBZ na nezkoušené konstrukce?
 Instalace v hořlavých podkladech a na nich
 O problematice elektrických instalací z hlediska požární prevence a bezpečnosti
 Musí být přenosný hasící přístroj u rozvaděče?
 SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb
 Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Jak instalovat a nevyhořet
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 DEHN: Svodiče přepětí jako důležité protipožární opatření budov
 Požární bezpečnost staveb a instalací
 Požadavky "hasičů" na požární bezpečnost staveb z hlediska elektrických instalací
 LIVE:Nač byste se zeptali vyšetřovatele požárů? Ve čtvrtek v 8 večer bude šance!
 Máte představu jak se ohnou kabelové trasy při požáru?
 Chcete vyhořet? Žádný problém...
 Jak jistit přístroj na půdě proti požáru?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
 Jaké požárně odolné krabice používáte vy?
 Povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob ve vztahu k elektrickým zařízením
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Požární bezpečnost staveb a elektrické rozvody
 Vypne jistič dříve, než začne hořet?
 Problematika odpojování elektroinstalace bytů při požáru
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 Z čeho máte obavu abyste dodrželi správně v případě požární bezpečnosti?
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?
 Proč při odchodu z pracoviště vytáhněte varnou konvici ze zásuvky?
 HILTI: Protipožární kabelový disk CFS-D 25
 Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?
 ARisk#14 Jaké jsou nejčastější prohřešky proti požární bezpečnosti?
 DEHN log#24: Bezdotykový indikátor vysokého napětí HSA 205
 FK-RACK M jako lokální hasící zařízení 19"
 HAGER point#7: Hlídač varné desky VHX200
 Myslíte, že příčinou požáru objektu mohou být špatné jističe, které samy začaly přetížením hořet?
 Jak se vyrovnat s požárem, který jsem zavinil?
 Opravdu zapálila budovu závada na elektroinstalaci?
 Není tu někdo kdo revidoval Průmyslový palác co shořel?
 Může být porušený střední vodič příčinou požáru pračky?
 Je skutečně možné aby zkrat způsobil požár Průmyslového paláce?
 Jak může něco shořet závadou na elektroinstalaci s jističí a chrániči v pořádku?
 Co mohlo způsobit požár rozvaděče v trafostaici?
 Jsme z toho opravdu venku, když jsme Průmyslový palác nezapálili ?
 Který doporučíte požární hlásič pro umístění v neizolované střeše?
 Jak může prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou způsobit požár?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaké jsou náležitosti protokolu o kontrole po požáru?
 Poradíte mi so správou k požiaru svietidla?
 Čím je dána hranice mezi nebezpečím požáru a výbuchu hořlavých prachů?
 Divíte se, že vznikají požáry?
 Nesprávně provedená elektroinstalace stojí za velkou částí požárů
 Je možné, aby hořela vana?
 Pročpak - Hoří má panenko?
 Mohlo být příčinou výbuchu a požáru vn rozvodny extrémní vedro?
 Jak snadno může vzniknout požár, ve starších instalacích?
 Právě hoří brněnské Mahenovo divadlo, víte kdy hořelo poprvé?
 Byl příčinou požáru v Rovni odpojený svod hromosvodu?
 Myslíte si, že principy vzniků požáru od roku 1950 stále platí stejně?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.206 sekund, 23 dotazů.